Formation of modern composition of the population of the Zaporizhia region cities (1959 – 2001 years)

  • K. M. Roshko
Keywords: city, industrialization, demographic changes, migration processes, urbanization, ethno-social changes

Abstract

The article deals with ethnic and social composition of the population of the cities of Zaporizhia region. There are covered demographic and ethnic changes, as well as political, economic, social preconditions and their consequences. These processes are observed on the verge of two eras – the last thirty years of Ukrainian being in the Soviet Union membership and the first ten years of Ukrainian independence.This lapse of time gives us an opportunity to see and compare the structure changes of the population of the cities of Zaporizhia region, as well as to trace the dynamics of these changes.

References

1. Етнонаціональна структура Українського суспільства: Довідник / В.Б. Євтух, К.Ю. Галушко, К.О. Чернова. – К.: Наукова думка, 2004. – 344 с.
2. Етносоціальне буття народів Запорізького Приазов'я в геокультурному контексті: Монографія / За загал. ред. І.Аносова, Л.Афанасьєвої, М.Крилова, М.Пригаро. – Запоріжжя; Мелітополь; Сімферополь: Таврія, 2005. – 296 с.
3. Запоріжжя індустріальне: історія і сьогодення: до 70-річчя Запорізької області / наук. ред. Ф. Турченко ; авт. тексту Ф. Турченко та ін. – Запоріжжя : Дике Поле, 2009. – 368 с.
4. Запорізькій області – 60 років: Корот.стат. довід. – Запоріжжя: Б. в., 1999. – 24 с.
5. Исмаилов В.А. От короны до трезубца: История города Мелитополя и уезда : Альманах телеверсии "От короны до трезубца"/ Виктор Альевич Исмаилов. – Мелитополь, 2006. – 220 с.
6. Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года: Украинская ССР. – М.: Госстатиздат, 1963. – 510 с.
7. Митков В. Болгары на Запорожской земле: Страницы истории и культуры/ В. Митков. – Запорожье: «Тандем – У», 2007. – 174 с.
8. Народи Північного Приазов'я: [Етніч. склад та осбливості побут. культури]. – Запоріжжя: Просвіта, 1997. – 175 с.
9. Населення України, 1992 рік: Демографічний щорічник. – К.: Техніка. – 1993. – 238 с.
10. Наулко В. І. Хто і відколи живе в Україні / Всеволод Іванович Наулко. – К.: Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1988. – 80 с.
11. Пачев С. Возникновение болгарских сел в Северном Приазовье: 1861-1863 / С. Пачев. – Мелитополь, МГПУ, 2007. – 87 с.
12. Полякова Л. І. Етносоціальні процеси на півдні України у 60-80-х рр. ХХ ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.01 / Лариса Іванівна Полякова. – Запоріжжя, 2000. – 18 с.
13. Полякова Л.І Зміни в етносоціальному складі населення Півдня України у 60–80-і роки XX ст. / Лариса Іванівна Полякова // Південна Україна XX століття: Праці науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. – Запоріжжя, 1998. – Вип. 1. – С. 227-238.
14. Полякова Л.І. Проблеми розвитку поселенської структури Півдня України 60–80-х років XX ст. / Лариса Іванівна Полякова // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Вип. 5. – Запоріжжя, 1999. – С. 96-107.
15. Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року [Електронний ресурс] / Повідомлення Державного комітету статистики України. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/polit/02dksvpn.htm
16. Розподіл населення за статтю та віком Запорізька область за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] / http://2001.ukrcensus.gov.ua/regions/select/?box=2.1W&data1=1&rz=1_1&data=1&botton=cens_db&k_t=23.
17. Розподіл населення окремих національностей за іншими мовами, крім рідної, якими володіють запорізька область за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] / http://2001.ukrcensus.gov.ua/regions/reg_zapr?ozn=1&ter=23&ttt=5.6W
18. Склад постійного населення України за статтю та віком на 1 січня 2001 року / Державний комітет статистики України; відповідальні за випуск Стельмах Л.М., Задоєнко Л.В. – К.: 2001. – 412 с.
19. Численность населения Запорожской области (по данным Всесоюзной переписи населения 1989 года). – Запорожье: Минстат УССР, 1991.
20. Чорний С.М. Національний склад населення України в ХХ сторіччі : Довідник / С.М. Чорний. – К. : ДНВП "Картографія", 2001. – 85 с.
Published
2021-06-24
How to Cite
Roshko , K. M. (2021). Formation of modern composition of the population of the Zaporizhia region cities (1959 – 2001 years). Zaporizhzhia Historical Review, 1(38), 247-255. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1467