.The position of the Roman Catholic Church in the Drohobych region in 1953–1958

  • T. G. Didukh
Keywords: liberalization, church-state relations, Roman Catholic clergy, Drohobych region, Roman Catholic Church

Abstract

This article analyzes changes in the confessional life of the Roman Catholic Church in the Drohobych region in 1953–1958 years. Main attention the research paid to the the features of the relationships between the Soviet authorities and Roman Catholic, during the liberalization of political life in the Soviet Union. Been clarified reasons, examined the methods and the consequences of government policies of Soviet power, directed on restriction and potentially a complete cessation of activities of the Roman Catholic confessions in the Drohobych region.

References

1. Байдич В. Римокатолицизм у контексті розвитку державно-церковних стосунків в СРСР (1920–1960-ті рр.) / В. Байдич // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2008. – Вип. 36. – с. 294–315.
2. Бистрицька Е. В. Східна політика Ватикану в контексті відносин Святого Престолу з Росією та СРСР (1878–1964 рр.): Монографія / Е. В. Бистрицька. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – 416 с.
3. Войналович В. А. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940–1960-х років: політологічний дискурс / В. А. Войналович. – К.: ―Світогляд‖, 2005. – 741 с.
4. Калакура О. Я. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ столітті / Калакура О. Я. – К.: Знання України, 2007. – 508 с.
5. Моренчук А. А. Церковно-релігійне життя в Україні в 1953–1964 роках (на матеріалах західних областей): монографія / А. А. Моренчук. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – 196 с.
6. Сергійчук В. І. У боротьбі за рідну віру римо-католики України завжди були несхитні / В. І. Сергійчук. – К.: Дніпро, 2001. – 228 с.
7. Стоцький Я. В. Держава і релігії в західних областях України: конфесійні трансформації в контексті державної політики 1944–1964 років: [Монографія] / Я. В. Стоцький. – К.: ФАДА, ЛТД, 2008. – 510 с.
8. Державний архів Львівської області (далі – ДАЛО). – Ф. П. 5001. – Оп. 17. – Спр. 56.
9. ДАЛО. – Ф. П. 5001. – Оп. 22. – Спр. 61.
10. ДАЛО. – Ф. П. 5001. – Оп. 25. – Спр. 59.
11. КПСС. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях съездов, конференций и пленумов ЦК. 1898–1971. Изд. 8-е, доп. и испр. – М.: Политиздат, 1971. / Т. 6. 1941–1954. – 527 с.
12. ДАЛО. – Ф. П. 5001. – Оп. 29. – Спр. 42.
13. ДАЛО. – Ф. П. 5001. – Оп. 31. – Спр. 69.
14. Релігійна політика в Україні у 1960-х – 1980-х роках і сучасна практика міжконфесійних відносин / П. М. Бондарчук, В. М. Даниленко, В. О. Крупина, О. Н. Кубальський; відп. ред. В. М. Даниленко. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – 210 с.
15. ДАЛО. – Ф. П. 5001. – Оп. 33. – Спр. 54.
Published
2021-06-24
How to Cite
Didukh , T. G. (2021). .The position of the Roman Catholic Church in the Drohobych region in 1953–1958. Zaporizhzhia Historical Review, 1(38), 207-212. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1460