Program principles and political activity of Polish christian social party in Galicia

  • A. B. Klish
Keywords: political activity, program principles, Krakow, Galicia, Polish Christian Social Party

Abstract

The article examines the background and circumstances of foundation, ideology and political activity of the Polish Christian Social Party, functioning in Galicia during the 1908-1910. The policy documents, the role of certain leaders, organization of the election campaigns, position among other political forces have been analyzed in the article, also the party's attitude toward the Jewish question has been clarified, the UkrainianPolish relations at the regional level during the specified period and the causes of decline have been revealed by the author.

References

1. Turowski K. Historia ruchu chrześcijańsko-demokratycznego w Polsce / Konstanty Turowski. – T. 1. – Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1989. – 590 s.
2. Kudłaszyk A. Katolicka myśl społeczno-polityczna w Galicji na przełomie XIX i XX wieku / Andrzej Kudłaszyk. – Wrocław: Politechnika Wrocławskiej, 1980. – 388 s.
3. Lechicki Cz. Pierwsze dwudziestolecie krakowskiego ―Głosu Narodu‖ / Czesław Lechicki // Studia Historyczne. – T. 12. – ғ 4. – Krakow,1969. – S. 507-532.
4. Центральний державний історичний архів України у м. Львові, ф. 146, оп. 8, спр. 1002, 3 арк.
5. Program Polskiego Stronnictwa chrześcijańsko-socyalnego z siedzibą w Krakowie. – Kraków : Nakł. Polsk. Stronnictwa chrześć.-socyalnego, 1908. – 78 s.
6. Polske stronnictwo chrześcijańsko-socyalne // Postęp. – 31 padżdiernika 1908. – S. 1.
7. Potrzeba nowego stronnictwa // Głos Narodu. – Nr 459. – 11 października 1908. – S. 1.
8. U progu nowej pracy // Postęp. – 21 listopada 1908. – S. 1.
9. Zjazd Polskiego stronnictwa chrześcijańsko-socyalnego // Postęp. – 21 maja 1910. – Nr. 21. – S. 1–2.
10. Ferment w stronnictwach // Głos Narodu. – Nr 6. – 6 stycznia 1909. – S. 1.
11. Bankructwo liberalnej demokracyi // Głos Narodu. – Nr 13. – 13. stycznia 1909. – S. 1.
12. Czego nam w Galicji najbardziej potrzeba // Głos Narodu. – Nr 36. – 5 luty 1909. – S. 1–2.
13. Chrześcijański Bank ludowy // Głos Narodu. – Nr 8. – 8 października 1909. – S. 1.
14. Rozwój organizacyj katolickich robotników w Niemczech // Postęp. – 14 listopada 1908. – S. 3.
15. Rozwój organizacyj katolickich robotników w Niemczech // Postęp. – 21 listopada 1908. – S. 3–4.
16. Jak rozumieć pracę chrześcijańsko-socyalną? // Postęp. – 7 kwietnia 1909. – S. 2.
17. Alkoholizm a kwestya socyalna. Komu szkodzi pijaństwo? // Postęp. – 8 stycznia 1910. – S. 3–4.
18. Walne Zgromadzenie Polskiego stronnictwa chrześcijańsko-socyalnego // Głos Narodu. – Nr 130. – 18 maja 1910. – S. 2.
19. Ateneum kapłańskie. – 1910. – T. IV. – Z. 1. – S. 86 – 90.
20. W preddzień wyborów // Głos Narodu. – Nr 133. – 13 czerwca 1910. – S. 1.
21. Program Polskiego stronnictwa chrześcijańsko-socyalnego // Postęp. – 14 listopada 1908. – S. 1–2.
22. Polske stronnictwo chrześcijańsko-socyalne // Postęp. – 31 padżdiernika 1908. – S. 1.
Published
2021-06-24
How to Cite
Klish , A. B. (2021). Program principles and political activity of Polish christian social party in Galicia. Zaporizhzhia Historical Review, 1(38), 83-87. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1434