Analysis of archival documents of Grodzki and Ziemski courts and Sejmiks relating to the defensive capacity of Lviv in XVI-XVIIIth century

  • T. M. Bilushchak
  • S. V. Shelomentsev-Tersky
Keywords: Zemski acts, Grodzki acts, Sejmik acts, court records, archival document

Abstract

Historical and documentary research of archival materials of Grodzki and Zemski courts, Sejmiks on issues of the defense of Lviv in XVI-XVIIIth centuries are conducted in the article. Court acts relating to the history of the city are situated in two fund of Lviv Grodzki and Zemski courts of the Central State Historical Archives of Ukraine in Lviv. Authors based on archival sources have processed complex documents that give some idea of the situation of the city during different periods of war and maintaining the city's defense.

References

1. Дашкевич Я. Р. Адміністративні, судові й фінансові книги на Україні в ХІІІ–ХVІІІ ст. : проблематика, стан і методика дослідження / Я. Р. Дашкевич // Історичні джерела та їх використання. – К.: Наукова думка, 1969. – Вип. 4. – С. 129–171.
2. Купчинський О. Земські та гродські судово-адміністративні документальні фонди Львова / О. Купчинський; НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К.: НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 1998.– 99 с.
3. Купчинський О. А. З історії створення науково-довідкового апарату до фондів судово-адміністративних установ України XV–XVIII ст. / О. А. Купчинський // Архіви України. – 1976. – ғ 1. – С. 27–35.
4. Купчинський О. А. Про підготовку каталога судово-адміністративних установ України XV-XVIII ст. / О. А. Купчинський // Архіви України. – 1976. – ғ 5. – С. 14–21.
5. Sochaniewicz S. Archiwum Krajowe Aktów Grodzkich i Ziemskich we Lwowie / S. Sochaniewicz. – Lwów: Z drukarni Wl. Lozinskiego, 1912. – 56 s.
6. Центральний державний історичний архів України, м. Львів: путівник / Державний комітет архівів України; ЦДІА України у Львові. – Львів; Київ, 2001. – 389с.
7. Патяка О. Ділова документація гродських судів України в друній половині XVI-на початку XVII ст. / О. Патяка // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.) / відп. ред.: В. А. Смолій. – К. : НАН України, Ін-т історії України, 2004. – Вип.4 . – С. 448-458.
8. ЦДІАЛ України, ф. 9, оп. 1, спр. 331, арк. 22-23.
9. ЦДІАЛ Україн, ф. 9, оп. 1, спр. 335, арк. 297.
10. ЦДІАЛ України, ф. 9, оп. 1, спр. 402, арк. 357-358
11. Львів в документах і матеріалах: Збірник документів і матеріалів / У. Я. Єдлінська, Я. Д. Ісаєвич, О. А. Купчинський, О.А. Кірсанова. Я. С. Лялька, Ф. І. Стеблій. С. М. Трусевич, Л. С. Федоришин. – К.: Наукова думка, 1986. – 953 с.
12. ЦДІАЛ України, ф. 132, оп. 1, спр. 758, арк. 1-2.
13. AGZ. – Т. ХХІ. – Lwów, 1911. – 786 c.
14. Volumina legum. – Petersburg, 1859. – T. IV. – S. 135.
15. ЦДІАЛ України ,Ф. 52, оп. 1., спр. 42, арк. 179-180.
16. Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M. Historia państwa i prawa polskiego / J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak. – Warszwa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1984. – 587 s.
17. Kulczycki F. Pisma do wieku i spraw J. Sobieskiego / F. Kulczycki. – Kraków, Akademia Umiejętności, 1880. – 295 s.
Published
2021-06-24
How to Cite
Bilushchak , T. M., & Shelomentsev-Tersky , S. V. (2021). Analysis of archival documents of Grodzki and Ziemski courts and Sejmiks relating to the defensive capacity of Lviv in XVI-XVIIIth century. Zaporizhzhia Historical Review, 1(38), 35-40. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1423