Activities of the State Archival Service of Ukraine and scientific institutions in the field of restitution and returning of archival Ukrainica

  • M. Yu. Kulinich
Keywords: State Archival Service of Ukraine, archival Ukrainica, the State policy

Abstract

This article is devoted to realization of the state policy of Ukraine according to the returning of the archival Ukrainica as the result of the cooperation of State Archival Service of Ukraine and state academic institutions. It is given the survey of the gradual process of the creation and formation of the regulatory, theoretical and methodical basis and the establishment of international cooperation for identify, accounting and returning of the archival Ukrainica. It is indicated that historical value and scientific potential of studying archival Ukrainica is the reason of its separation as scientific school.

References

1. Лозицький В.С. Національна архівна інформаційна система України і “Архівна та рукописна Україніка” / В.С. Лозицький, Г.В. Боряк, Л.А. Дубровіна // Національна архівна інформаційна система “Архівна та рукописна Україніка” і комп'ютеризація архівної справи в Україні: Зб. наук. праць. – К., 1996. – Вип.1: Інформатизація архівної справи в Україні: Сучасний стан та перспективи. – С. 12–19.
2. Дубровіна Л. Національна архівна інформаційна система: Структура даних. Матеріали для обговорення Л. Дубровіна, О. Сохань. – К., 1994 – 46 с. ; Національна архівна інформаційна система “Архівна та рукописна Україніка” і комп'ютеризація архівної справи в Україні: Зб. наук. праць. – К., 1996. – Вип.1: Інформатизація архівної справи в Україні: Сучасний стан та перспективи. – 308 с., Дубровіна Л.А. Основні положення концепції комп'ютеризації архівної справи в Україні // Студії з архівної справи та документознавства. – 1998. – Том 3. – С. 6 – 17.
3. Архівна та рукописна україніка: матеріали розшир. міжвідом. наради по обговоренню Держ. прогр. “Архівна та рукописна україніка” (Київ, 17 жовт.1991 р.). – 2-ге вид., допов. / [упоряд. Ольга Тодійчук; наук. ред. Василь Ульяновський]. – К.: Ін-т укр. археографії, 1992. – С. 26.
4. Боряк Г.В. Десять років інформатизації архівної справи в Україні: Проблеми. Здобутки. Перспективи / Г.В. Боряк // Офіційний веб-портал Державної архівної служби України. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Publicat/Researches/Doslidz-Boryak.php
5. Національна архівна інформаційна система “Архівна та рукописна україніка” (1991–1996) // Офіційний веб-портал Державної архівної служби України. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/BranchProgs/Programa.php
6. Матяш І.Б. Галузева програма “Архівна україніка” / І.Б. Матяш // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2008. – Т. 16. – С. 33–35.
7. Берковський В.Г. Поповнення Національного архівного фонду документами архівної україніки (2010–2011 рр.) / В.Г. Берковський // Архіви України. – 2011. – Вип. 1 (272). – С. 100.
8. Офіційний веб-портал Державної архівної служби України. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/
9. Наказ № 4 Державної архівної служби України з оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 23 січня 2001 р. “Про створення баз даних на зарубіжні документи історико-культурної спадщини України та документи іноземного походження з історії України” // Офіційний веб-портал Державної архівної служби України. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Law-base/SCAU/index.php?2001-4
10. Наказ Державної архівної служби України від 11 листопада 1999 р. № 67 “Про затвердження Порядку здійснення централізованого державного обліку документів культурної спадщини, що знаходяться за кордоном, та документів іноземного походження, що стосуються історії України” // Офіційний веб-портал Державної архівної служби України. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Law-base/Regulations/index.php?order-1999-67
11. Наказ Державної архівної служби України з оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 27 листопада 2002 р. № 87 “Про підготовку основних засад міжвідомчої Програми “Архівна спадщина української еміграції та діаспори ХХ ст.” // Офіційний веб-портал Державної архівної служби України. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Lawbase/SCAU/index.php?2002-87
12. Наказ Державної архівної служби України з оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 22 грудня 2006 р.
№ 168 “Про виявлення зарубіжної архівної Україніки державними архівними установами України” // Офіційний вебпортал Державної архівної служби України. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Lawbase/SCAU/index.php?2006-168
13. Експертиза цінності документів архівної україніки з метою внесення до складу Національного архівного фонду: методичні рекомендації / Держкомархів України, УНДІАСД; укл. Селіверстова К., Ковтун М. – К., 2008. – 23 с. // Офіційний веб-портал Державної архівної служби України. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Archives/IASD/M_rek-08.pdf
14. Архівна україніка в Білорусі: аналіт. огляд / О.М. Коваль, М.Ю. Кулініч, А.А. Майстренко, І.В. Срібняк; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2009. – 1068 с.
15. Архівна україніка в Канаді: довідник / упоряд.: І. Матяш (керівник), Р. Романовський, М. Ковтун та ін.; Держкомархів України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства, Канад. ін-т укр. студій Альберт. ун-ту. – К., 2010. – 882 с.
16. Довідка про стан і перспективи міжнародного співробітництва Державної архівної служби, СФД та державних архівних установ // Офіційний веб-портал Державної архівної служби України. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Lawbase/SCAU/2012_86_dovidka.pdf
17. Вісник Державної архівної служби України // Офіційний веб-портал Державної архівної служби України. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Publicat/Visnyk/, Міжнародні контакти та співробітництво // Офіційний веб-портал Державної архівної служби України. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/International
18. Довідка. Міжнародні контакти та співробітництво // Офіційний веб-портал Державної архівної служби України. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/International/
Published
2021-06-24
How to Cite
Kulinich , M. Y. (2021). Activities of the State Archival Service of Ukraine and scientific institutions in the field of restitution and returning of archival Ukrainica. Zaporizhzhia Historical Review, 1(39), 326-330. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1417