Confrontation of the Directory of the UPR with Ukrainian left-wing radical political forces in Ukrainian foreign historiography

  • M. V. Stopchak
Keywords: Ukrainian Socialist-Revolutionary Party (of the Borotbists), the Ukrainian Social Democratic Labour Party (of the independent), Ukrainian left-wing radical political parties, Directory of the UPR, Ukrainian foreign historiography

Abstract

The leading trends of Ukrainian foreign historiography on the issue of confrontation of the Directory of the Ukrainian Public Republic with Ukrainian political parties of the left-wing radical direction are analyzed in the article. The main groups of historiographic sources dedicated to the problem are defined, systematized, characterized; methodological approaches to the theme of Ukrainian and foreign historians are analyzed; the issues that need further scientific research and interpretation are identified.

References

1. Донцов Д. Підстави нашої політики / Д. Донцов. – Ню-Йорк : Орг. Оборони Чотирьох Свобод України, 1957. – 211 с.
2. Липинський В. Листи до братів-хліборобів : про ідею і організацію укр. монархізму : писані 1919–1926 р. / В. Липинський. – Нью-Йорк : Булава, 1954. – 470 с.
3. Винниченко В. Відродження нації: (історія укр. революції, марець 1917–груд. 1919) : 3 ч. Ч.3 / В. Винниченко. – Репринт. відтвор. вид. 1920 р. – К.; Відень : Політвидав України, 1990. – 542 с.
1. Шаповал М. Велика революція і українська визвольна програма / М. Шаповал. – Прага : Вільна спілка, 1928. – 324 с.
2. Христюк П. Замітки і матеріяли до історії української революції 1917–1920 pp. Т.4. / П. Христюк. – Прага, 1922. – 192 с.
3. Мазепа І. Україна в огні й бурі революції / І. Мазепа. – К. : Темпора, 2003. – 608 с.
4. Майстренко І. Боротьбизм : історія однієї течії укр. комунізму / І. Майстренко. – Мюнхен, 1954. – 341 с.
5. Стахів М. Україна в добі Директорі УНР : у 7 т. Т.1 / М. Стахів. – Торонто : Укр. наук.-видав. б-ка в Скрентоні, 1962. – 272 с.
6. Стахів М. Україна в добі Директорі УНР : у 7 т. Т.3 / М. Стахів. – Торонто : Укр. наук.-видав. б-ка в Скрентоні, 1963. – 27 с.
7. Стахів М. Україна в добі Директорі УНР : у 7 т. Т.7. / М. Стахів. – Торонто : Укр. наук.-видав. б-ка в Скрентоні, 1966. – 432 с.
8. Феденко П. Влада Павла Скоропадського : (п’ятдесяті роковини перевороту в Україні) / П. Феденко. – Лондон ; Мюнхен : Наше слово, 1968. – 32 с.
9. Мірчук П. Українська державність 1917–1920 / П. Мірчук. – Філадельфія : [Б.м.], 1967. – 400 с.
10. Костюк Г. Теорія і дійсність : (до пробл. вивч. теорії, тактики і стратегії більшовизму в націонал. питанні / Г. Костюк // Сучасність. – 1970. – № 9, 11, 12; 1971. – № 1, 2.
11. Майстренко І. Історія комуністичної партії України / І. Майстренко. – [Б.м.] : Сучасність, 1979. – 259 с.
12. Майстренко І. Сторінки з історії комуністичної партії України. Ч.1. / І. Майстренко. – Нью-Йорк : Пролог, 1967. – 99 с.
13. Феденко П. Соціалізм давній і новочасний / П. Феденко. – Лондон ; Париж ; Мюнхен : Наше слово, 1968. – 229 с.
14. Лисяк-Рудницький І. Український комуністичний маніфест / І. Лисяк-Рудницький // Сучасність. – 1971. – № 9. – С. 100–107.
15. Прокоп М. Про український націонал-комунізм / М. Прокоп // Сучасність. – 1986. – № 3. – С. 65–78.
16. Кульчицький Ю. Повстанський рух 1919–1926 / Ю. Кульчицький // У пошуках історичної правди : зб. на пошану Миколи Чубатого. 1889–1975. – Нью-Йорк ; Париж ; Торонто, 1987.
17. Кульчицький Ю. Шаблі з плугів : укр. повстан. рух у визвол. змаганнях / Ю. Кульчицький. – Л. : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2000. – 260 с.
18. Радченко Л.О. Сучасна історіографія національно-демократичної революції в Україні 1917–1929 рр. / Л.О. Радченко. – Х. : Око, 1996. – 120 с.
19. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе : в 2 т. Т.2 / І. Лисяк-Рудницький. – К. : Основи, 1994. – 573 с.
20. Солдатенко В.Ф. Українська революція : історичний нарис / В.Ф. Солдатенко. – К. : Либідь, 1999. – 976 с.
Published
2021-06-24
How to Cite
Stopchak , M. V. (2021). Confrontation of the Directory of the UPR with Ukrainian left-wing radical political forces in Ukrainian foreign historiography. Zaporizhzhia Historical Review, 1(39), 249-254. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1400