Olena Teliha: public and cultural activities of poetess in Poland (1929-1941)

  • Zh. I. Kulyk
Keywords: OUN (m), Ukrainian student`s community, Society “Zarevo”, Slavic Culture and Art Society, “Visnykivska quadriga”, Olena Teliga

Abstract

The author shows in this article the life and career of poetess, activist of OUN (m) Olena Teliga in Poland ( 1929- 1941 years). We research the beginning of the creative ways of poetess, the author gives an analysis of some works, including the poem “To Men” (“Muzhchynam”), article “What we seek” (“Yakymy nas pragnete”) in order to better demonstrate the nature of the works of the poetess. The article mentions the activities of Ukrainian nationalist in “Slavic Culture and Art Society”, in society “Zarevо”. The author noticed that the poetess was quite active in the Ukrainian student community. The author touches her entering to the OUN (m ) and its follow-up in the cultural area of the organization.

References

1. Миронець Н. Олена Теліга / Н. Миронець. – Київ, 2008. – 64 с.
2. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. Ф.3195. Українська Господарська академія в Чехословацькій Республіці м. Подебради. Факультет агрономічно-лісовий, відділ лісовий. Оп.1. – Спр.2019. Особиста справа Михайла Теліги. – 86 арк.
3. Теліга Олена. Душа на сторожі. Твори / Упорядники Ольга Веремійчик, Катерина Криворучко. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2012. – 192 с.
4. Лівицька-Холодна Н. Спомин про короткий період життя Олени Теліги /Н. Лівицька-Холодна // Сучасність. – Жовтень 1990, Ч.10 (354), Рік Видання тридцятий, Мюнхен.
5. Теліга О. О краю мій : Твори. Документи. Біографічний нарис / Олена Теліга; НАНУ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського; Фундація ім. О. Ольжича в Канаді; Упорядник: Н. Миронець. – 2-ге вид. випр. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2006. – 496 с.
6. Бібліотека Народова м.Варшави. Фонд Дмитра Донцова.Т.ХІІ. Кореспонденція від різних осіб та інституцій: С-Т з рр. 1908-1939.
7. Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності / О.В.Даниленко, Л.В.Іваницька, В.Ф. Колесник та ін. За заг.ред. А.П.Коцура, В.П.Коцура, Н.В.Терес. – Київ-Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. – 688 с.
8. Добко Т.В., Ясінський Б.Д. Вістник: Місячник літератури, мистецтва, науки й громадського життя. 1933-1939: Систем. покажч. змісту. – К.; Вашингтон, Нью-Йорк, 2002. – 340 с.
9. Жулинський М. Українська література: творці і твори: учням, абітурієнтам, студентам, учителям / Микола Жулинський. – К.: Либідь, 2011. – 1152 с.
10. Червак Б. Олена Теліга: "Життя – це боротьба, а боротьба – це справжнє життя" / Б. Червак // Джерело: http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/07/21/46382/
11. Ільницький М. Від “Молодої музи” до “Празької школи” / М. Ільницький. – Львів, 1995. – 318 с.
12. Мушинка М. Олена Теліга та її антологія “Буде буря!” (До 85-річчя з дня народження і 50-річчя з дня смерті) // Дукля. – Рік видання 40 – №2, 1992. – 4с. // Центральний Державний Архів Зарубіжної Україніки (ЦДАЗУ). – Ф.38. Світова координаційна рада ідеологічно споріднених націоналістичних організацій (СКР ІСНО). – Оп.1. – Спр. 44. Документи (листи, маніфест, статті, прокламація, довідки, повідомлення та ін.. від громадських організацій та окремих осіб, надіслані до редакції) про діяльність ж. “Самостійна Україна” (м.Чікаго, США). Англ, укр. Гектогр., друк типогр., маш. Копії з прав. рук. 21 лютого -5 грудня 1992. – 245 арк.
13. Енциклопедія українознавства : Словникова частина / Гол. ред. Володимир Кубійович; Наукове Товариство ім. Шевченка. – [Paris; New York] : Молоде життя. – Том 4. – 1962. – С.1201-1600.
14. Енциклопедія українознавства : Словникова частина / Гол. ред. Володимир Кубійович; Наукове Товариство ім. Шевченка. – [Paris; New york] : Молоде життя – Том 5. – 1966. – С.1600-2000.
15. Енциклопедія українознавства : cловникова частина / Наукове товариство ім. Шевченка ; гол. ред. Володимир Кубійович. – [Paris ; New York] : Молоде життя – Т. 3. – 1959. – С. 801-1200.
16. Олена Теліга. Сила через радість // Народний оглядач. Щоденна газета неофіційної інформації, настроїв і громадської думки. 11 грудня 2013. Джерело: http://ar25.org/article/olena-teliga-syla-cherez-radist.html?id=19579
17. Головата Л. “Українське видавництво” у Кракові-Львові, 1939-1945: бібліогр. довідник. Т.1: Книжки й аркушеві видання. – К.: Критика, 2010. – 328 с.
Published
2021-06-24
How to Cite
Kulyk , Z. I. (2021). Olena Teliha: public and cultural activities of poetess in Poland (1929-1941). Zaporizhzhia Historical Review, 1(39), 168-172. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1384