The use of forced labor inTranscarpathia (1939-1944)

  • Yu. V. Slavik
Keywords: labor battalions, forced labor camp, forced labor, Transcarpathia

Abstract

The article deals with an attempt to define the scope and the main directions of forced labor in Transcarpathia during the Hungarian occupation (1939-1944). Particular attention is paid to the peculiarities of its application in terms of Hungarian law enforcement and working conditions of workers, both in Transcarpathia and abroad. Massive use of forced labor of the transcarpathian inhabitants in the construction of Arpad defensive line in Carpathian mountains, which was carried out during the 1940-1944, are separately considered.

References

1. Пастушенко Т. Українці на примусових роботах у Третьому райху. Скільки їх було? // Українська правда, історична правда. – 2012. – 8 травня.
2. Нариси історії Закарпаття. Т. ІІ (1918-1945) / Ред.кол.: Гранчак І., Балагурі Е., Грицак І., Ілько В., Поп І: історія. – Ужгород, вид. “Закарпаття”, 1995. – 665 с.
3. Мазурок І. Правове становище Закарпаття у 1939-1944. – Ужгород: Карпатська Вежа, 2010. – 306 с.
4. Русин О. Економічне становище Закарпаття у 1938-44 рр. // Закарпаття під Угорщиною. 1938-1944 / Упоряд. і передм.
В. Маркуся та В. Худанича – Ужгород: Карпати – Гражда, 1999. – 232 с. – С. 64-87.
5. Пушкаш А. Цивилизация или варварство: Закарпатье 1918-1945 / Андрей Пушкаш; Институт славяноведения РАН. – Москва: Изд-во “Европа”, 2006. – 546 с.
6. Довганич О. Репресії угорського окупаційного режиму і Закарпатський рух опору // Закарпаття під Угорщиною. 1938-1944 / Упоряд. і передм. В. Маркуся та В. Худанича – Ужгород: Карпати – Гражда, 1999. – 232 с. – С. 194-218.
7. Між життям і смертю. Невільницькі спомини / Упоряд. М. Грицак, М. машура. – Ужгород: Карпати, 2006. – 252 с.
8. Навроцька Є. Антиромська потика Угорщини в Закарпатті у роки Другої світової війни: зібрання свідчень та збереження історичної пам’яті // Голокост і сучасність [Київ; http://holocaust.kiev.ua]. – 2009. – № 2. – С. 124-140.
9. У Рабстві: усні історії примусових робітників із Закарпаття 1939-1944 років / Упоряд., підг. текстів, комент., прим. О. Грицака, Р. Офіцинського. – Ужгород: ІВА, 2013. – 166 с.
10. Аржевітін С. Карпатська Україна: епоха в добі. Передумови утворення, доба незалежності, спогади і документи / Аржевітін С.М. – Вінниця: “Видавництво “Тезис”, 2013. – 868 с.
11. Шляхом Жовтня (боротьба трудящих Закарпаття за соціальне і національне визволення з Радянською Україною): збірник документів. – T.V (1938-1944 р.) / Упоряд. Г. Сіяртова. – Ужгород: Карпати, 1967. – 519 с.
12. Розпоряження м. кор. министерства № 9.300/1939 М. Е. въ дълъ урегулированія рабочей повиносити для отечественной обороны // Kárpátaljai közlöny – Подкарпатский вестник. – 1939. – № 12. – С. 6-17.
13. Панчук М. До питання про становище ромів Закарпаття в роки угорської окупації та Другої світової війни // Голокост і сучасність. – 2008. – № 2. – С. 164-167.
14. Державний архів Закарпатської області. – Ф. 92. – Оп. 1. – Спр.4. – 23 арк.
Published
2021-06-24
How to Cite
Slavik , Y. V. (2021). The use of forced labor inTranscarpathia (1939-1944). Zaporizhzhia Historical Review, 1(39), 139-144. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1378