Financial and economic activity of Ukrainian students’ professional organization “Proforus” in Western Ukraine during 1921-1926

  • O. М. Mazurok
Keywords: financial and economic activity, economic assistant, “Proforus”, inspecting council,, inspecting council, “Proforus”

Abstract

The article deals with a complex investigation of financial and economic activity of Ukrainian students’ professional organization “Proforus” during 1921-1926 on the basis of deep analysis of archive documents of Ukrainian Student Council of western lands in Lviv. The process of foundation of local financial and economic branches has been thoroughly investigated. The investigation claims to analyze incomes and expenses of the organization.

References

1. Гуменюк О. Центральний союз українського студентства – провідна організація української студентської еміграції в культурно-освітній сфері // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, УАН; голов. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2011. – Вип. 45. – С . 110–118
2. Книша З. Становлення ОУН. – К.: Вид-во О. Теліги, 1994. – 128 с.
3. Мазурок О. Особливості структурної організації української студентської професійної організації “Профорус”// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Історія [За заг. ред. проф. І.С. Зуляка]. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – Вип. 2. – С. 62-66.
4. Мазурок О. Участь української професійної студентської організації “Профорус” у покращенні матеріального становища студентства на західних землях України в 1921 – 1926 рр. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Історія [За заг. ред. проф. І.С. Зуляка]. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – Вип. 1. – Ч. 2. – С. 18-22.
5. Мазурок О. Роль української студентської крайової ради у діяльності “Профорусу” упродовж 1921 – 1926 рр. // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – С. 162–168.
6. Мазурок О. Участь тернопільських студентів у діяльності професійної організації українського студентства “Профорус” у 1921 – 1926 рр. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Тернопілля в історії та культурі України і світу (від найдавніших часів до сьогодення) [За заг. ред. проф. І.С. Зуляка]. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. У двох частинах. – Ч. ІІ. – С. 204 -207
7. Мазурок О. Культурно-освітня та видавнича діяльність професійної організації українського студентства “Профорус” на західноукраїнських землях у 1921 – 1926 рр. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Історія [За заг. ред. проф. І.С. Зуляка]. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – Вип. 2. – Ч.1. – С. 71-77.
8. Тарабан В. Утвердження та діяльність центрального союзу українського студентства у 20-ті роки ХХ ст. / Л.Є. Дещинський // Держава та армія : [збірник наукових праць] / редколегія: Л. Є. Дещинський (відповідальний редактор) [та інші]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000. – 200 c. – (Вісник Національного університету "Львівська політехніка" ; № 408). – С. 187–1901.
9. Центральний державний історичний архів України у м. Львів (далі – ЦДІАЛ України), ф.399, оп. 1. спр. 5, арк. 53
10. ЦДІАЛ України, ф.399, оп. 1. спр. 6, арк. 2
11. ЦДІАЛ України, ф. 399, оп. 1. спр. 13, арк. 34
12. ЦДІАЛ України, ф. 399, оп. 1. спр. 15, арк. 10
13. ЦДІАЛ України, ф. 399, оп. 1. спр. 19, арк. 41
14. ЦДІАЛ України, ф. 399, оп. 1. спр. 20, арк. 17
15. ЦДІАЛ України, ф. 399, оп. 1. спр. 22, арк. 47
16. ЦДІАЛ України, ф. 399, оп. 1. спр. 40, арк. 24
17. ЦДІАЛ України, ф. 399, оп. 1. спр. 41, арк. 5
18. ЦДІАЛ України, ф. 399, оп. 1. спр. 42, арк. 23
19. ЦДІАЛ України, ф. 399, оп. 1. спр. 43, арк. 20
20. ЦДІАЛ України, ф. 399, оп. 1. спр. 47, арк. 10
21. ЦДІАЛ України, ф. 399, оп. 1. спр. 94, арк. 33
22. ЦДІАЛ України, ф. 399, оп. 1. спр. 175, арк. 8
23. ЦДІАЛ України, ф. 399, оп. 1. спр. 182, арк. 256
Published
2021-06-24
How to Cite
Mazurok O. М. (2021). Financial and economic activity of Ukrainian students’ professional organization “Proforus” in Western Ukraine during 1921-1926. Zaporizhzhia Historical Review, 1(39), 105-112. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1370