Stepan Kachala – deputy of Galician sejm of the land (1861-1888)

  • P. I. Vivcharyk
Keywords: elections, Eastern Galicia, social and political activist, Galician Sejm, Stepan Kachala

Abstract

Based on extensive source base, of the materials from the National Vasyl Stefanyk Scientific Library in Lviv an attempt to reconstruct the image of S. T. Kachala as an historian, social and political activist and active fighter from polonophilion, article considered the activity Stepan Kachala as a deputy in the Galician Sejm, the development of Ukrainian parliamentarism in Galicia and Father Kachala part in it, main stages of his political career in the Galician Sejm and partly in Austrian Imperial Council.

References

1. Grodziski St. Sejm Krajowy galicyjski 1861 – 1914 / St. Grodziski Warszawa. – 1993. – 217 S.
2. Мудрий М. Спроби українсько-польського порозуміння в Галичині (60 – 70-і роки ХІХ ст.) / М. Мудрий // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 1997. – Вип. 3-4. – С. 58 –117.
3. Чорновол І. Українська фракція Галицького крайового сейму 1861-1901. Нарис з історії українського парламентаризму / І. Чорновол. – Львів, 2002. – С. 46.
4. Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців 1848-1914 / К. Левицький. – Львів: 3 друкарні оо. Василян, 1926. – 432 с.
5. Кульчицький В. Галицький крайовий сейм – знаряддя соціального і національного пригнічення трудящих (1861– 1914 рр.) / В. Кульчицький // Питання теорії і практики радянського права. Випуск 4. – Львів, 1958. – С. 5-19.
6. Дорош Є. Родина Качалів в історії Галичини / Є. Дорош, В. Слюзар. – Т. : Підручники і посібники, 2010. – 160 с.
7. Ілин Л.М. Виборча кампанія до Галицького Крайового сейму в 1870 р.: перебіг і результати / Л. Ілин // Галичина: Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2006–2007. – № 2–13. – С. 343–354.
8. Хома І. Особливості політичної ситуації в Східній Галичині в 60-х роках ХІХ століття / І. Хома // Тези першої університетської молодих науковців конференції “Актуальні проблеми гуманітарних суспільствознавчих наук, 2008.– Львів. – С. 37-39.
9. Пашук В. Просвітницькі ідеї о. Степана Качали / В. Пашук // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, 2010.– №19.– 379 с.
10. Moklak J. The legal basis of the educational system in Galicia: the issue of the Ukrainian language in the debates and laws of the Galician Diet (1866–1867) / J Moklak // New Ukraine, 2011. – №11. – Р. 9-29.
11. Stenograficzne sprawozdania z trzeciej peryodu sejmu krajowego krolisoca Galicji i Lodomerji wraz z Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem w roku 1866.– S.529.
12. Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. Нарис суспільно-політичного руху (XIXст. – 1939р.).– Івано-Франківськ, 1993. – 200 с.
13. Kaczala S. Polityka Polaków względem Rusi / S. Kaczala. – Lwów: nakladem autora, 1879. – 369 s.
14. Качала С. Бесіда посла о. Степана Качали, виголошена на 26-м засіданні Сойму, дня 9/21 жовтня с.р. при дебаті над петицеєю оо. Змартвихвстанців / С. Качала // Діло (Додаток). – 1881. – Ч. 81. – 8 с.
15. Куций, І. Степан Качала у контексті українського історіографічного процесу / І. Куций // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – Ч. 2 . – С. 57– 63.
Published
2021-05-25
How to Cite
Vivcharyk , P. I. (2021). Stepan Kachala – deputy of Galician sejm of the land (1861-1888). Zaporizhzhia Historical Review, 1(39), 67-69. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1362