Return to Article Details [Рец.]: Чорна Н. Україна і Польща: історіографія відносин (кін. ХХ – поч. ХХІ ст.) : Монографія / Наталія Чорна. – Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2014. – 416 с. Download Download PDF