ПРО МИНУЛЕ – З НАДІЄЮ НА МАЙБУТНЄ

[Рец.]: Гирич І. Б. Українські інтелектуали і політична окремішність (середина ХІХ – початок ХХ ст.): Монографія. – К.: Український письменник, 2014. – 496 с.

  • С. Г. Іваницька
  • Т. П. Демченко

Abstract

-

References

1. Гирич І. Б. М. Грушевський та В. Антонович: творчі контакти та суспільно-політичні погляди // Академія пам’яті проф. В. Антоновича. – К., 1994. – Вип. 1. – С. 133–160.
2. Гирич І. Б. М. Грушевський і С. Єфремов на тлі суспільно-політичного життя кін. ХІХ – 20-х рр. ХХ ст. // Український історик. – 1996. – Ч. 1–4 (128–131). – С. 142–187.
3. Гирич І. Б. М. Грушевський і М. Василенко: до історії творчих контактів // Український археографічний щорічник. – К., 1999. – Вип. 3/4. – С. 344–355.
4. Ясь О. Інтелектуал із київського мегаполіса // Ігор Борисович Гирич (Біобібліографічний покажчик). – К.: Український письменник, 2012. – С. 5–14.
5. Словник української мови. [В 11 т.]. – Т. 5: Н-О / Ред. В. О. Винник, Л. А. Юрчук. – К.: Наук. думка, 1974. – 840 с.
6. Франко І. Я. Твори: У 20-ти т. / Ред. О. Є. Корнійчук та ін. – К.: Держлітвидав України, 1955. – Т. 16: Літературно-критичні статті. – 468 с.
7. Грицак Я. Руслан, Богдан і Мирон: Три приклали конструювання ідентичності серед галицьких русино-українців // Україна модерна. – К.; Львів: Критика, 2003. – Ч. 8. – С. 45.
8. Хапаева Д. Р. Герцоги республики в эпоху переводов: Гуманитарные науки и революция понятий. – М.: Новое литературное обозрение, 2005. – 264 с.
Published
2021-05-25
How to Cite
Іваницька, С. Г., & Демченко, Т. П. (2021). ПРО МИНУЛЕ – З НАДІЄЮ НА МАЙБУТНЄ: [Рец.]: Гирич І. Б. Українські інтелектуали і політична окремішність (середина ХІХ – початок ХХ ст.): Монографія. – К.: Український письменник, 2014. – 496 с . Zaporizhzhia Historical Review, 1(40), 315-321. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1347

Most read articles by the same author(s)