Slovenian tutorials of the 1920s – the first half of the 1940s about the interwar history of the South Slavs

  • K. V. Malshina
Keywords: the history textbooks, the interwar period, Slovenia

Abstract

Article is devoted to the reflection of the history of the interwar period, of the economic, political and cultural processes in the Slovenian and other South Slavic lands, to the definition of "modern history" in the history tutorials, which have been used in Slovenian schools in 1920s - I half of the 1940s, to the didactic design of tutorials and their educational context.

References

1. Виноградов Н. В. Карты и атласы / Под ред. проф. М.С. Боднарского и инж. М.П. Мурашова. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1941. – 192 с.
2. Токмаков В.Н. Армия и государство в Риме: от эпохи царей до Пунических войн. - М.: КДУ, 2007. - 264 стр.
3. A Muraszombati Magyar királyі állami kereskedelmi középiskola évkönyve az 1941/42 évröl. - Muraszombat, 1942.; A Muraszombati Magyar... az 1942/43 évröl. - Muraszombat, 1943.; A Muraszombati Magyar... az 1943/44 èvröl ... Muraszombat, 1944.
4. Baratta M., Fraccaro P., Visintin L. Zgodovinski atlas za srednje in njim sorodne šole [Kartografsko gradivo] / Mario Baratta, Plinio Fraccaro, Luigi Visintin. - Novara: Istituto Geografico De Agostini, 1941. - 1 atlas (XXXII zvd.)
5. Biber D. Okupacija in razkosanje Slovenije - Londonski odmevi 1941-42 / Dušan Biber // Slovenski upor 1941: Osvobodilna fronta slovenskega naroda pred pol stoletja.- Str. 189-199.
6. Binter B., Štrukelj V. Zgodovina Jugoslovanov: za četrti razred srednjih šol / Bogdan Binter, Vojteh Štrukelj. - Ljubljana: Jugoslovansko profesorsko društvo, 1938. - 180 str.
7. Knjižni trg v 1etu 1941-42 // Slovenec. Edizione per 1'estero – Inozemska izdaja. - Leto LXXI. - Št. 2 a. - V Ljubljani, v nedeljo, 3. januarja I943.
8. Kratka zgodovina za srednje učiteljske in meščanske šole. Del 4, Najnovejša doba. - V Ljubljani: Pokrajinska šolska založba, 1944. - 54 str.
9. Kremenšek M. Jugoslovanski simpozij o pouku zgodovine // Zgodovinski ćasopis. - 1980, Št.3. - S.352-353.
10. Kuzmič F. Zgodovinski oris razvoja srednje ekonomske in družboslovne šole v Murski Soboti / Franc Kuzmič // Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor). - 1992. - Zv. 1. - Str. 25-45.
11. Levente // Muraszombat és Vidéke. - Letnik 35. - 1941, 26. 12. - Str. 3. // Режим доступу: http://www.pomurskimuzej.si/izobrazevanje/gradiva-pomurja/gradivo/zgodovinski-oris-srednje-ekonomske#opm24
12. Majerič Kekec N. Kako so nekoč hodili v šolo: zgodovina ptujskih osnovnih šol: katalog k razstavi / Nataša Majerič Kekec.. - Ptuj: Zgodovinski arhiv, 2011. - 40 str.
13. Melik A., Orožen J. Zgodovina Jugoslovanov za nižje razrede srednjih šol / Anton Melik in Janko Orožen. - Ljubljana: Jugoslovanska knjigarna, 1928-1929. - 2 zv.
14. Mikuž M. Lekcija 42. Okupacija. Razkosanje Slovenije / Metod Mikuž. // http://www.savelhobi.net/leksikon/zgodovina_sl/okupacija.htm
15. Orožen J. Zgodovina najnovejše dobe (1815-1920) za VIII. razred srednjih šol / Janko Orožen. - Ljubljana: Tiskarna Merkar, 1933. - 198 str.
16. Osnovna šola Ledina (Ljubljana): osnovna šola od leta 1855 : jubilejni zbornik ob 150-letnici šole / gl. ur. Gabrijela Škraba. - Ljubljana: Osnovna šola Ledina, 2005. - 165 str.
17. Osnovna šola Dr.Jožeta Pučnika Črešnjevec. Zgodovina šole // Режим доступу: http://www.cresnjevec.si/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=21
18. Osnovna šola Preserje. Zgodovina šole // http://194.249.18.230/joomla5/index.php/ola/ zgodovina-ol
19. Pečjak R., Baukart J. Zgodovina za četrti razred meščanskih šol : življenje Slovanov v novem veku / Rudolf Pečjak, Jan Baukart. - V Ljubljani: Jugoslovanska knjigarna, 1939. - 191 str.
20. Planina F. 25 let dela za slovensko učno knjigo: ob 25. letnici Pokrajinske šolske založbe: 11.5.1919-11.5.1944. Pokrajinska šolska založba (Ljubljana) // France Planina. - V Ljubljani: Pokrajinska šolska založba, 1944. - 39 str.
21. Silva Pietro // Scheda biografica del Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche (SIUSA). – Режим доступу: http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=prodpersona&Chiave=190&RicPag=29&RicProgetto=personalita&RicSez=produttori&RicVM=ricercasemplice
22. Silva P. Zgodovina najnovejše dobe za srednje in sorodne šole / Pietro Silva. - Ljubljana: Pokrajinska šolska založba, 1942. - 249 str.
23. Sojč M. Vpliv starosti na permanentno izobraževanje učiteljev v srednih strokovnih in poklicnih šolah strojne smeri / Milan Sojč. - Zreče: Samozaložba, 2008. - 85 str.
24. Visintin Luiggi // Primorski slovenski biografski leksikon. - Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 1974-1994.
Published
2021-05-25
How to Cite
Malshina , K. V. (2021). Slovenian tutorials of the 1920s – the first half of the 1940s about the interwar history of the South Slavs. Zaporizhzhia Historical Review, 1(40), 261-267. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1332