Cyril and methodius problems in scientific studies galician scientists of the nineteenth century

  • Ya. I. Olenych
Keywords: Cyrillic, Glagolitic, Ukrainian historical Slavic Studies, Galician scientists of the nineteenth century, Cyril and Methodius problems

Abstract

The article focuses on Galician historians of the nineteenth century. Investigating the activities of Saints Cyril and Methodius. Found out the circumstances that favored the development of Galician scholars scientific interest in the problem. Analyzed key aspects of Cyril and Methodius issues in Slavic heritage historians. Characteristic of scientific views and opinions of scientists of the nineteenth century Eastern Galicia. on the activity of the Saints Apostles. Summarizes the contribution Galician scientists of the nineteenth century the development of Ukrainian historical Slavic studies.

References

1. Копилов С. Проблеми історії слов’янських народів в історичній думці України (остання третина ХVII – початок ХХ ст.) / Сергій Копилов – Камянець-Подільський: Оіюм, 2005. – 464 с.
2. Галенко І. Яків Головацький як славіст / Іраїда Галенко // Проблеми слов’янознавства. – 2007. Вип. 56. – С. 13 – 31.
3. Галенко І. Викладацька діяльність Якова Головацького у Львівському університеті (в контексті розвитку українознавства і славістики) / Іраїда Галенко // Проблеми слов’янознавства. – 2008. Вип. 57. – С. 13 – 27.
4. Королько А. Громадсько-політична та наукова діяльність Антона Петрушевича: дис. канд. історичних наук / 07.00.01. – Історія України. – Івано-Франківськ, 2002. – 200 с.
5. Любащенко В. До питання про кирило-мефодіївську традицію у Галицько-Волинській Русі / Вікторія Любащенко // Проблеми слов’янознавства. – 2010. Вип. 59. – С. 22 – 40.
6. Григораш Н. Кирило-мефодіївська проблематика у працях учених України ХІХ – початку ХХ ст. / Наталя Григораш // Проблеми слов’янознавства. – 2000. Вип. 51. – С. 19 – 23.
7. Кріль М. Неопублікована праця Якова Головацького “Нововідкриті відомості про св. Мефодія” / Михайло Кріль // Проблеми слов’янознавства. – 2004. Вип. 54. – С. 211 – 220.
8. Петрушевич А. Краткое историческое известіе о введеніи христіанства въ Предкаратскихъ странахъ во времена св. Кирилла и Мефодія тихже учениками и проповідниками / Антон Петрушевич. – Львов, изъ типографіи Ставропигійского Института, 1882. – 76 с.
9. Петрушевич А. Краткое историческое известіе о введеніи христіанства на Галичской Руси, особенноже объ учрежденія святительскихъ столицъ въ Галич и Львов и о святителях сидвшихъ на упомянутыхъ столицахъ. / Антон Петрушевич.– Львов: Типография Ставропигійского Института, 1882. – 15 с.
10. Петрушевич А. Краткое известіе о Холмской єпархіи и святителях ея со временъ введенія христіанства до 1863 года / Антон Петрушевич. // Науковий сборникъ. – Львов, 1866. – С. 159 – 299.
11. Петрушевич А. Лингвистическо-историческіи изслдованія о начаткахъ города Львова и окресностей його, съ воззрніемъ на предисторическія времена переселенія словенскихъ и румынскихъ племенъ изъ придунайських странъ въ предкарпатскія области. / Антон Петрушевич. Львовъ. Выпускъ І – ІІІ. Иждивеніемъ Института “Народный Домъ”, 1893. – 660 с.
12. Петрушевич А. Вопросы и отвты. Библіографическо-историческія письма / Антон Петрушевич. – Львовъ. Иждивеніемъ Института “Народный Домъ”, 1893. – 149 с.
13. Петрушевич А. Лингвистическо-историческіи разсужденія / Антон Петрушевич. – Львовъ. Изъ типографіи ставропигійского Института, подъ управленіемъ О. И. Тарнавского. – 1887. – 121 с.
14. Головацький Я. Введеніе въ исторію руской словесности. Лекція перша / Яків Головацький. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.franko.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=426%3A2012-10-04-19-15-41&Itemid=238.
15. Головацький Я. “Коротка вдомостъ о рукописах славянских и руских находящих ся в книжници монастиря св. Василія Вел. у Львов / Я. Головацький // Русалка Днстрова (фотокопія з видання 1837 р.). – К.: Дніпро, 1972. – С. 122–129.
16. Шараневич И. Св. Кирилъ и Методій / Исидор Шараневич // Руска читанка для 3 кляси школ середных и семинарий учительских. Уложив О. Партицький – Львов, Накл. Кравого фонду, 1886. – С. 332 – 336.
17. Кореспонденція Якова Головацького в літах 1835–49. Видав Др. Кирило Студинський // Збірник фільольогічної секції Наукового Товариства ім. Шевченка. Т. XI і XII. – Львів: Накладом Наукового Товариства ім. Шевченка, 1909. – 463 с.
18. Кореспонденція Якова Головацького в літах 1850–62. Видав Др. Кирило Студинський // Збірник фільольогічної секції НТШ. T.VIII і IX. – Львів: Накладом Наукового Товариства ім. Шевченка, 1905. – 592 с.
19. Письма къ Вячеславу Ганк изъ славянскихъ земель. Издалъ В. А. Францевъ. – Варшава, 1905. – 1290 с.
20. Власто А. Запровадження християнства у слов’ян: Вступ до середньовічної історії слов’янства. З англ. пер. Р. Ткачук та Ю. Терех; Худож. оформ. С. Полохайло / А. Власто. – К.: Юніверс, 2004. – 496 с., іл.
21. Матисякевич З. Я. Ф. Головацький і Болгарія / З. Матисякевич // Проблеми слов’янознавства. Вип. 24. Львів, 1981. – С. 63–69.
Published
2021-05-06
How to Cite
Olenych , Y. I. (2021). Cyril and methodius problems in scientific studies galician scientists of the nineteenth century . Zaporizhzhia Historical Review, 1(40), 245-249. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1328