The Problem of the Hetmanate’s Independence in the Eyes of the Contemporary Polish Historians

  • V. I. Maslak
Keywords: interpretation, political conceptions, Bohdan Khmel’nyts’kyi, Polish historiography, independence, Hetmanate

Abstract

The article investigates the interpretations in the contemporary Polish historiography the key problem of the early modern Ukrainian history that is whether Bohdan Khmel’nyts’kyi aspired to the independence of Hetmanate and what were his practices in this field. The appearance of the new trends in explaining of the political conception of the hetman are research. Also it is examined the correlation between previous historiographical tradition and today approaches of the shcholars.

References

1. Горобець В. Еліта козацької України в пошуках політичної легітимації: стосунки з Москвою та Варшавою / В. Горобець. – Київ, 2001. – 458 c.
2. Качмарчик Я. Гетьман Богдан Хмельницький / Я. Качмарчик. – Перемишль; Львів, 1996. – 284 c.
3. Перналь А. Річ Посполита двох народів і Україна. Дипломатичні відносини (1648–1659) / А. Перналь. – Київ, 2013. – 418 c.
4. Федорук Я. Зовнішньополітична діяльність Богдана Хмельницького і формування його політичної програми / Я. Федорук. – Львів, 1993. – 68 c.
5. Федорук Я. Міжнародна дипломатія і політика України 1654–1657. Частина 1: 1654 рік / Я. Федорук. – Львів, 1996. – 246 c.
6. Чухліб Т. Гетьмани і Монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648–1714 / Т. Чухліб. – Київ, 2003. – 508 c.
7. Augustyniak U. Historia Polski 1572–1795 / U. Augustyniak. – Warszawa, 2008. – 864 s.
8. Czubiński A. Historia Polski / A. Czubiński, J. Topolski. – Wrocław, 1988. – 348 s.
9. Franz M. Idea państwa kozackiego na zemiach ukrainnych w XVI–XVII wieku / M. Franz. – Toruń, 2005.– 486 s.
10. Gierowski J. A. Przeczpospolita w dobie złotej wolności (1648–1763) / J. A. Gierowski // Wielka Historia Polski. – Kraków, 2004. – T. 5. – 418 s.
11. Górka O. «Ogniem i mieczem» a rzeczywistość historyczna / O. Górka. – Warszawa, 1986. – 286 s.
12. Historia Polski / red. T. Manteuff. – Warszawa, 1958. – T. 1. – Cz. 2. – 484 s.
13. Kłoczowski J. Europa Środkowo–Wschodnia w XIV–XVII wieku / J. Kłoczowski // Historia Europy Środkowo-Wschodniej. – T. 1. – 524 s.
14. Kroll P. Od Hadziacza do Czudnowa. Kozaczyzna między Rzecząpospolitą a Moskwą w latach 1658–1660 / P. Kroll. – Warszawa, 2008. – 406 s.
15. Kubala L. Szkice Historyczne / L. Kubala. – Lwów, 1901. – 412 s.
16. Leśniak F. Wielka historia Polski 1586–1696 / F. Leśniak, J. Ryś. – Kraków, 1998. – T. 4. – 424 s.
17. Litwin Н. Od unii lubelskiej do III rozbioru Rzeczypospolitej. Rzeczpospolita a Ukraina. Szkice wydarzeń politycznych, w: Między sobą. Szkice historyczne polsko–ukraińskie / Н. Litwin; red. T. Chynczewska–Hennel i N. Jakowenko. – Lublin, 2000. – S. 84–113.
18. Markiewicz М. Historia Polski 1492–1795. / М. Markiewicz. – Kraków, 2004. – 846 s.
19. Matwіjów M. Próba mediacji hetmana litewskiego Janusza Radziwilla w konflikcie polsko-kozackim w latach 1653–1655 / M. Matwіjów // Wrocławskie Studia Wschodnie. – 2001. – № 5. – S. 10–32.
20. Nagielski M. Bohdan Chmielnicki / M. Nagielski; pod. red. P. Krolla, M. Nagielskiego, M. Wagnera // Hetmani zaporoscy w słuzbie króla i Rzeczypospolitej. – Zabrze, 2010. – S. 222–253.
21. Perdenia J. Hetman Piotr Doroszenko a Polska / J. Perdenia. – Kraków, 2000. – 504 s.
22. Samsonowicz H. Polska. Losy państwa i narodu / H. Samsonowicz, J. Tazbir, T. Nalęcz. – Warszawa, 1992. – 504 s.
23. Samsonowicz H. Polska na przestrzeni wieków / H. Samsonowicz, A. Wyczański, J. Tazbir, J. Staszewski, T. Kizwalter, T. Nalęcz, A. Paszkowski, A. Chwalba. – Warszawa, 2003. – 802 s.
24. Serczyk W. A. Wpływ czynników zewnetrznych na formowanie sie świadomości państwowej Kozaczyzny / W. A. Serczyk // П’ятий конгрес Міжнародної асоціації україністів. Історія. Частина 1. – Чернівці, 2003. – C. 143–148.
25. Serczyk W. Na płonącej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny 1648 –1651 / W. Serczyk. – Kraków, 2009 .– 348 s.
26. Wisner H. Rzeczpospolita Wazów. Czasy Zygmunta III i Władysława IV / H. Wisner. – Warszawa, 2002. – 408 s.
27. Wójcik Z. Dzikie pola w ogniu. O Kozaczyznie w dawnej Rzeczypospolitej / Z. Wójcik. – Warszawa, 1968. –368 s.
28. Wójcik Z. Z dziejów organizacji dypłomacji polskiej w drugiej połowie XVII wieku / Z. Wójcik // Polska służba dypłomatyczna XVI–XVII wieku. – Warszawa, 1966. – S. 231–294.
29. Zarys historii Polskі / red. J. Tazbir. – Warszawa, 1979.
Published
2021-05-25
How to Cite
Maslak , V. I. (2021). The Problem of the Hetmanate’s Independence in the Eyes of the Contemporary Polish Historians . Zaporizhzhia Historical Review, 1(40), 233-237. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1325