Military and Political Thematics on the Pages of Central Council Leaders’ Works: Historiographic Review

  • S. Khalkhunov Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University
Keywords: political emigration, military-political thematics, Central Council, Ukrainian General Military Committee, Ukrainian National Revolution, M. Hrushevskyi, V. Vynnychenko

Abstract

The results of historiographic analysis military policy of Central Council in the interpretations of the Ukrainian political emigration 1920s – 1970s representatives are presented in the publication. A critical analysis of historiographic sources including memoirs, diaries, historical and analytical works and brochures of political content was carried out. The views and evaluations of well-known Ukrainian politicians regarding the acquisition of practical experience of military construction in Ukraine in March 1917 – April 1918 were determined.

Two historiographic directions in assessing and interpreting the military policy of Central Council have been identified: representatives of the ruling elite of the socialist autonomous movement propagated the idea of creating by means of Ukrainization parts of the Russian army of the People’s Militia as a regional militaristic force that was supposed to protect the sovereignty of the working people; Ukrainian state officials, who were in opposition to the autonomists, defended the draft of a regular army based on national state positions.

The analyzed memoirs and analytical works of Ukrainian politicians have a significant level of subjectivism and political engagement, but at the same time they demonstrate the real political elites’ attitude to military affairs and the peculiarities of military construction during Central Council.

References

1. Каліберда Ю. Ю. Військова мемуаристика як джерело вивчення історії українських військових формувань 1917 – 1921 рр.: автореф. дис. канд. іст. наук: 20.02.22. Київ, 2003. 19 c.
2. Фуртес О. О. Військово-історична проблематика у працях української еміграції 1920 – 1939 рр.: дис. … канд. іст. наук: 20.02.22. Львів, 2009. 220 с.
3. Пархоменко В. Військова політика Української Центральної Ради: очима її сучасників // Сумський історико-архівний журнал. 2011. № XII – XIII. С. 74 – 79.
4. Мацагор О. А. Програмові засади та діяльність українських політичних партій у сфері військового будівництва (березень 1917 – 1920 рр.): автореф. дис. канд. іст. наук: 20.02.22. К., 2002. 14 c.
5. Грушевський М. Ілюстрована історія України. Відень, 1921. 575 с.
6. Грушевський М. Якої ми хочемо автономії і федерації // Твори: У 50 т. – Львів: Світ, 2007. 432 с.
7. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. К., 1991. 240 с.
8. Грушевський М. На порозі нової України: статті і джерельні матеріали / ред., вступ. ст. Л. Винар. Нью-Йорк; Львів; Київ; Торонто; Мюнхен: Вид-во укр. іст. тов-ва, 1992. 278 с.
9. Андрусяк М. Думки Грушевського про потребу української армії // Літопис червоної калини. 1935. Ч.3. С. 7 – 8
10. Ткачук П. Еволюція поглядів М. Грушевського щодо процесу військового будівництва УНР // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. 2007. № 584: Держава та армія. С. 89 – 93.
11. Грушевський М. Спомини // Київ: Щомісячний літературно-художній та громадсько-політичний журнал Спілки письменників України та Київської письменницької організації. Київ, 1989. № 9. C. 108 – 149; № 10. C. 122 – 158.
12. Винниченко В. Відродження нації. Відень, 1920. Ч.1. 348 с.
13. Феденко П. Історія революції (1917–1921). 1. Центральна Рада. Б. м., б. г. 29 с.
14. Мазепа І. Підстави нашого відродження: Причини нашої бездержавности. Б.м., 1946. Ч. 1. 180 с.
15. Мазепа І. Україна в огні й бурі революції, 1917–1921: Центральна Рада – Гетьманщина – Директорія. Прага, 1942. Т.1. 212 с.
16. Галаган М. З моїх споминів (1880 ті – 1920 р.). К., 2005. 656 с.
17. Мартос Б. Перші кроки Центральної Ради // Український історик. 1973. № 3 – 4. С. 99 – 113
18. Мартос Б. Визвольний здвиг України. Нью-Йорк, 1989. 320 с.
19. Христюк П. Замітки і матеріяли до історії української революції 1917 –1920 рр.. Відень, 1921. Т. 2. 240 c.
20. Єреміїв М. За лаштунками Центральної Ради // Український історик. 1968. № 1 – 4 (17 – 20). С. 94 – 104
21. Шаповал М. Велика революція (З народи 10-ліття революції на Україні). Прага, 1928. 272 с.
22. Шаповал М. Велика революція і українська визвольна проґрама. Прага, 1928. 335 с.
23. Шаповал М. Військо і революція. Прага – Львів, 1923. 24 с.
24. Ковалевський М. При джерелах боротьби: Спомини, враження, рефлексії. Інсбрук, 1960. 720 с.
25. Шемет С. Полковник Петро Болбочан (Замітки до історії Запорізького Корпусу 1917–1919 рр.) // Хліборобська Україна. Відень, 1922 – 1923. Зб.7 – 8. – Ч.4. 304 с.
26. Шемет С. Микола Міхновський (посмертна згадка) // Хліборобська Україна. Відень, 1924 – 1925. Ч. 5. 399 с.
27. Млиновецький Р. Нариси з історії Українських Визвольних Змагань 1917 – 1918 рр.. Б.м. (Чужина), 1970. 568 с.
28. Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань 1917 – 1918 рр. (“про що історія мовчить”). Торонто, 1973. Т.2. 670 с.
29. Андрієвський В. З минулого (1917-ий рік на Полтавщині). Берлін, 1921. 371 с.
30. Андрієвський В. До характеристики українських правих партій. Берлін, 1921. 24 с.
31. Липинський В. Листи до братів – хліборобів. Київ – Філадельфія, 1995. 470 с.
32. Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914 – 1920). Мюнхен, 1969. 543 с.
33. Дорошенко Д. Історія України, 1917 – 1923 рр. Доба Центральної Ради. Нью-Йорк, 1954. Т.1. 460 с.
Published
2019-12-29
How to Cite
Khalkhunov, S. (2019). Military and Political Thematics on the Pages of Central Council Leaders’ Works: Historiographic Review. Zaporizhzhia Historical Review, 1(53), 219-226. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/132
Section
Historiography. Ethnology