The development of legal support computerization of education in higher educational institutions of Ukraine in the late 19th - early 21st century

  • R. Ya. Rizhnyak
Keywords: distance learning, computerization of education, higher educational institution in Ukraine, development of regulatory basis

Abstract

The article examines the development of the regulatory basis for computerization of education in higher educational institutions of Ukraine and distance learning in the universities of our country. It is concluded that the creation of such a legal and regulatory framework was conducted in two main stages: at the first stage there were accepted regulations on solving strategic problems of informatization in Ukrainian society, at the second stage have been created the legal preconditions for the development of scientific and methodological, content, personnel, material and technical support for computerization of educational process and distance education.

References

1. Хоменко Л.Г. История отечественной кибернетики и информатики. Монография. / Л.Г. Хоменко – К.: Институт кибернетики им. В.М.Глушкова НАН Украины, 1998. – 455 с.
2. Сергієнко І.В. Становлення і розвиток досліджень з інформатики. / І.В. Сергієнко – К.: Наукова думка, 1998. – 204 с.
3. Малиновский Б.Н. История вычислительной техники в лицах / Б.Н. Малиновский – К.: Фирма «Кит», 1995. – 384 с.
4. Онопрієнко В.І. Інформатика в Україні: історія, наукові школи, сучасні проблеми / В.І.Онопрієнко, В.П.Соловйов, М.В.Онопрієнко // Наука та наукознавство. – 2004. – № 4. – С. 148-150.
5. Казлакова Г.О. Теоретичні і методичні основи застосування інформаційних технологій у вищій технічній освіті / Г.О.Казлакова. – К.: ІЗМН, 1997. – 180 с.
6. Триус Ю.В. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математики: Монографія / Ю.В.Триус. – Черкаси: БрамаУкраїна, 2005. – 400 с.
7. Шуневич Б.І. Розвиток дистанційного навчання у вищій школі країн Європи та Північної Америки : дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Шуневич Богдан Іванович; Інститут вищої освіти АПН України. – К., 2008. – 509 арк.
8. Указ Президента України від 31.05.1993 р. № 186/93 «Про державну політику інформатизації України» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/186/93
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1994 р. № 605 «Питання інформатизації» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/605-94-%D0%BF
10. Резолюція Ради Європи від 13.07.2001 року «Про електронне навчання» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://europa.eu/documents/index_en.htm
11. Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 04.02.1998 р. № 74 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. № 436 «Про затвердження Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл на 2001-2003 роки» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-2001-%D0%BF
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2003 р. № 1300 «Про затвердження Державної програми інформатизації та комп'ютеризації професійно-технічних навчальних закладів на 2004-2007 роки» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1300-2003-%D0%BF
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2004 р. № 905 «Про затвердження Комплексної програми забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/905-2004-%D0%BF
15. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 р. № 1153 «Про затвердження Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2020 роки» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1153-2005-%D0%BF
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 р. № 1182 «Про затвердження Державної програми інформатизації та комп'ютеризації вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації на 2005-2008 роки» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1182-2004-%D0%BF
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.1994 року № 429 «Про реалізацію пріоритетних напрямків науки і техніки» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/429-94-%D0%BF
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 789 «Про першочергові заходи інформатизації» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/789-97-%D0%BF
19. Указ Президента України від 17.04.2002 року № 347 «Про Національну доктрину розвитку освіти» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/347/2002
20. Указ Президента України від 20.10.2005 р. № 1497/2005 «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1497/2005
21. Постанова Кабінету Міністрів України від 7.12.2005 року № 1153 «Про затвердження Державної програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1153-2005-%D0%BF
22. Наказ Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України від 26.11.2009 року № 1066/609 «Про затвердження Основних наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2009-2013 роки» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0337-10
23. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2009 № 1020 «Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1020-2009-%D0%BF
24. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 1722 «Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1722-2010-%D1%80F
25. Стефаненко П.В. Теоретичні та методичні основи дистанційного навчання у вищій школі : дис… д-ра пед. наук: 13.00.04 / Інститут педагогіки та психології професійної освіти АПН України. – Київ, 2002. – 478 с. + додатки 492 с.
26. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.07.2000 року № 293 «Про створення Українського центру дистанційної освіти» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/01.html
27. Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 року № 2984-ІІІ – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2984-14
28. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2003 року № 1494 «Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1494-2003-%D0%BF
29. Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.01.2004 року № 40 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0464-04
30. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 р. № 1153 «Про затвердження Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1153-2005-%D0%BF
31. Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти за дистанційною формою навчання: проект прийнятий за основу на засіданні ДАК 21.06.05. – К., 2005. – 7 с.
Published
2021-05-25
How to Cite
Rizhnyak , R. Y. (2021). The development of legal support computerization of education in higher educational institutions of Ukraine in the late 19th - early 21st century . Zaporizhzhia Historical Review, 1(40), 205-209. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1319