A woman monkhood of Galychina is in the conditions of liquidation of Ukrainian graecocatholic church and Stalin repressions (the second half of 1940th – beginning of 1950th).

  • O. D. Masliy
Keywords: nuns, Graeco-catholic Church, repressions, monastery, «reunion»

Abstract

In this article is investigated liquidation of nunneries of Ukrainian Greco-catholic Church by the Stalin totalitarian mode on the territory of western areas of Ukraine. Basic attention is spared to illumination attitude of state guidance of the USSR toward greco-catholic monastic associations after the violent «reunion» of UGKC with Russian orthodoxy church. An author describes the process of closing of monasteries, conclusion and reference of nuns in prisons and camps in the second half of 1940th – at the beginning of 1950th.

References

1. До світла Воскресіння крізь терни катакомб. Підпільна діяльність та легалізація Української Греко-Католицької Церкви. – [вид. 2-ге, випр. і доп.]. – Львів : Вид-во Українського Католицького ун-ту, 2014. – 84 с.
2. Глистюк Я. Греко-католицьке чернецтво в релігійному житті України, 1939-2001 роки / Ярослав Глистюк. Олег Турій // Ковчег. Науковий збірник із церковної історії. Інститут історії Церкви Львівської Богословської Академії . – Львів, 2001. – №3. – С. 360-376.
3. Брьокх К. «Цілком нормально, згідно з засадами свободи сумління, гарантованими Сталінською Конституцією»: Гоніння на релігію у сталінський період (1944-1953) / КатрінБрьокх // Ковчег. Науковий збірник із церковної історії. Львів : Видавництво Українського Католицького Університету. 2012. – №6. – С. 405-429.
4. Стоцький Я. Українська Греко-Католицька Церква і релігійне становище Тернопільщини (1946-1989 рр.) / ЯрославСтоцький. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. – 432 с.
5. Андрухів І. О. Суспільно-політичні та релігійні процеси на Станіславщині в кінці 30-х – 50-х роках ХХ ст.. ІсторикоПолітологічний аналіз / І. О. Андрухів, о. П. Кам'янський. – Івано-Франківськ : Нова зоря, 2005. – 364 с.
6. Сало С. с, ЧСВВ. Провінція Пресвятої Тройці Сестер Чину Святого Василія Великого: нариси з історії / Серафима Сало. – Жовква : Місіонер, 2012. –Т.1. – 432 с.
7. Кіс О. Слугині Світла / Ольга Кіс. – Жовква : Місіонер, 2012. – 252 с.
8. Великий А. о,ЧСВВ. Історія Сестер Служебниць (1892-1967) / Атанасій Г. Великий. – Рим, 1968. – 767 с.
9. Боцюрків Б. Українська Греко-Католицька Церква і Радянська держава (1939-1989) / Богдан Боцюрків; [пер. з анг. Наталії Кочан, за ред. Олега Турія]. – Львів : Видавництво Українського Католицького Університету, 2005. – 268 с.
10. Репресована Церква. Літопис ГолготиУкраїни.– Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 1994.– Т. 2. – 530 с.
11. Державний архів Львівської області. Ф. Р-1332 Уполномоченныйсовета по деламрелигии при СМ СССР по Львовскойобласт 1946 р., оп. 1 спр. 3. Дело об обьединении униатской церкви с православной 1946 р., 38 арк.
12. Державний архів Івано-Франківської області (далі – ДАІФО). Ф. Р-388 Уповноважений Ради в справах релігійних культів при РМ СРСР по Івано-Франківській області, 1944-1989 рр. оп. 2 спр.31 Сведения и переписка о монастирях, ведомости о монахах и монашкам греко и римо-католической церкви по Станиславскойобласти 1945-1946 рр., 66 арк.
13. Державний Архів Тернопільської Області. Ф. 3239 Уполномоченный Совета по делах Русской православной церкви при СМ СССР по Тернопольской области 1945-1965 рр. оп. 2спр. 3. О монастырях 1946 р., 46 арк.
14. Нескорена Церква. Подвижництво греко-католиків України в боротьбі за віру і державу / [упорядкув. Володимир Сергійчук]. − К. : Дніпро, 2001. − 492 с.
15. Стеців-Тимчук У. П. Свічка в руках Христових / Уляна Петрівна Стеців-Тимчук. – Львів : Сполом, 2013. – 111 с.
16. Інтерв’ю з с. Леонтією (Анною Квасниківською) Студійський Устав, від 25.02.1993, м. Львів. Інтерв’юер: С. Смолюк // Архів Інституту Історії Церкви (далі – АІІЦ), П-1-1-113, с. 13
17. Гнатів Х. схм. Монахині Святопокровського монастиря – у совєтських тюрмах та на засланнях / схм. Хризантія Гнатів // Наш монастир. Тематичний збірник Святопокровського жіночого монастиря Студійського Уставу. – Львів, 1999. – № 11. – С. 45-47.
18. Маттеі Д. Україна – земля мучеників / ДжампаолоМаттеі; [пер. з італ. о. О. Лісовського]. – Жовква : Місіонер, 2014. – 194 с.
19. Жаровська О. Випробувані, як золото в горнилі / Оля Жаровська. – Львів, 2013.– Кн. І. – 211 с.
20. Інтерв'ю з с. Аретою (Анною Лях) ЗССЙО, від 15.09.2000, м. Львів. Інтерв'юер: І. Недовіз // АІІЦ, П-1-1-1178, с. 12
21. Інтерв’ю з с. Веніаминою (ВолодимироюМарцінковською) ЗСПР, від 25.08.1994, м. Львів. Інтерв’юер: Л. Купчик // АІІЦ, П-1-1-525, с. 56
22. Головний Архів сестер Служебниць Непорочної Діви Марії у Римі. Хроніка історії Згромадження сестер Служебниць Пресвятої Непорочної Діви Марії, Том ІІ 2102, 39. – 718 с.
23. Досвід життя жіночих чинів і згромаджень УГКЦ у підпіллі : матеріали конференції монашества УГКЦ (21-26 липня 2004 р.). – Львів : Свічадо, 2004. – 345 с.
24. Інтерв’ю з с. Онисимою (Марією Римик) ЗСМ святого Вінкентія, від 27.11.1998, м. Львів. Інтерв’юер: с. Августина Костерова // АІІЦ, П-1-1-908, с. 26
25. Інтерв’ю з с. Єремією (Іриною Побурин) ЗСМ святого Вінкентія, від 21.09.1992, м. Львів. Інтерв’юер: С. Смолюк // АІІЦ, П-1-1-40, с. 5
26. ДАІФО. Ф. Р-388 Уповноважений Ради в справах релігійних культів при РМ СРСР по Івано-Франківській області, 1944-1989 рр., оп.2 спр. 77. Материалы об использовании здания бывшего женского греко-католического монастыря в с. Гошев Долинского района 1950., 46 арк.
Published
2021-04-01
How to Cite
Masliy , O. D. (2021). A woman monkhood of Galychina is in the conditions of liquidation of Ukrainian graecocatholic church and Stalin repressions (the second half of 1940th – beginning of 1950th) . Zaporizhzhia Historical Review, 1(40), 174-179. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1309