Sanitary-epidemiological status in Zhytomyr general district

  • S. V. Stelnykovych
Keywords: Zhytomyr general district, infectious diseases, sanitary-epidemiological status

Abstract

In this article the sanitary-epidemiological status in Zhytomyr general district are analyzed (the second half of 1941 – early 1944). Determined that during the Nazi occupation the official authorities carried to stabilize it and prevent the spread of infectious diseases. These diseases carried a threat not only to the local population but also to the Germans. However, in the region the infectious diseases significantly spread from 1942. Especially dangerous was from typhus that became epidemic. Significantly spread venereal diseases.

References

1. Шайкан В. Повсякдення українців у роки німецької окупації. 1941–1944 / Валентина Шайкан. – К. : ПП Наталя Брехуненко, 2010. – 80 с.
2. Україна в Другій світовій війні : погляд з ХХІ ст. : історичні нариси. Кн. 2 / [редкол. : В. А. Смолій (голова), Г. В. Боряк, Ю. А. Левенець та ін.]. – К. : Наукова думка, 2011. – 943 с.
3. Лауер В. Творення нацистської імперії та Голокост в Україні / В. Лауер. – К. : Зовнішторгвидав України ; Український центр вивчення історії Голокосту, 2010. – 368 с.
4. Вінницькі вісті (Вінниця). – 1942. – 26 березня.
5. Голос Волині (Житомир). – 1942. – 29 квітня.
6. Державний архів Житомирської області (далі – Держархів Житомирської обл.), ф. Р-1162, оп. 1, спр. 2, 6 арк.
7. Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці (далей – ДАГВ), ф. Р-1846, воп. 1, спр. 3, 235 арк.
8. За вільну Україну (Плисків). – 1942. – 19 квітня.
9. Звягельське слово (Звягель). – 1942. – 27 травня.
10. Коростишівські вісті (Коростишів). – 1942. – 1 серпня.
11. Нова доба (Бердичів). – 1942. – 1 березня.
12. Олевські вісті (Олевськ). – 1942. – 17 травня.
13. Ружинський вісник (Ружин). – 1942. – 17 травня.
14. Вінницькі вісті (Вінниця). – 1942. – 22 липня.
15. Голос Волині (Житомир). – 1942. – 25 лютого.
16. Голос Волині (Житомир). – 1942. – 3 червня.
17. Нова доба (Бердичів). – 1942. – 3 жовтня.
18. Голос Волині (Житомир). – 1942. – 4 березня.
19. Нова доба (Бердичів). – 1941. – 18 грудня.
20. ДАГВ, ф. Р-2752, воп. 1, спр. 1, 517 арк.
21. Держархів Житомирської обл., фонд листівок, листівки інв. № 50, 131 арк.
22. Нова доба (Бердичів). – 1942. – 12 лютого.
23. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України), ф. 4620, оп. 5, спр. 20, 7 арк.
24. Вінницькі вісті (Вінниця). – 1942. – 21 червня.
25. Голос Волині (Житомир). – 1942. – 9 липня.
26. Державний архів Вінницької області (далі – Держархів Вінницької обл.), ф. Р-1312, оп. 1, спр. 2а, 122 арк.
27. ЦДАВО України, ф. КМФ-8, оп. 1, спр. 223, 3 арк.
28. ЦДАВО України, ф. КМФ-8, оп. 1, спр. 294, 78 арк.
29. ДАГВ, ф. Р-1846, воп. 1, спр. 24, 92 арк.
30. Олевські вісті (Олевськ). – 1943. – 4 вересня.
31. Держархів Житомирської обл., ф. Р-1151, оп. 1, спр. 196, 9 арк.
32. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України), ф. 75, оп. 1, спр. 3, 233 арк.
33. ЦДАГО України, ф. 75, оп. 1, спр. 5, 191 арк.
34. Держархів Житомирської обл., ф. Р-2636, оп. 1, спр. 9, 66 арк.
35. Селешко М. Вінниця : спомини перекладача комісії дослідів злочинів НКВД в 1937–1938 / Михайло Селешко. – НьюЙорк – Торонто – Лондон – Сідней : Фундація ім. О. Ольжича, 1991. – 211 с.
36. Хмельницький І. В країні рабства і смерти / Іван Хмельницький. – Чикаго : Самостійна Україна, 1951. – 100 с. – (Бібліотека «Самостійної України» ; вип. 1).
37. Голос Волині (Житомир). – 1942. – 11 липня.
38. Держархів Житомирської обл., ф. Р-2636, оп. 1, спр. 52, 277 арк.
39. ЦДАВО України, ф. 4620, оп. 3, спр. 236, 217 арк.
40. ЦДАВО України, ф. 4620, оп. 3, спр. 253, 127 арк.
41. Держархів Вінницької обл., ф. Р-1312, оп. 1, спр. 1128, 114 арк.
42. Коростишівські вісті (Коростишів). – 1943. – 16 жовтня.
43. Нова доба (Бердичів). – 1941. – 12 жовтня.
44. ЦДАВО України, ф. 4328, оп. 1, спр. 5, 75 арк.
45. Держархів Житомирської обл., ф. Р-1151, оп. 1, спр. 4, 8 арк.
Published
2021-04-01
How to Cite
Stelnykovych , S. V. (2021). Sanitary-epidemiological status in Zhytomyr general district. Zaporizhzhia Historical Review, 1(40), 151-154. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1301