The state confessional relations in the period of independence of Ukraine

  • Iryna Myakinchenko Zhytomyr Ivan Franko State University
Keywords: state confessional relations, church, religious organization, freedom of conscience

Abstract

In the article relations between the state and religious confessions in the years of independence of Ukraine are analyzed. It is marked that development of state confessional relations since 1990th in general is characterized by constructiveness, partner approach, by the account of dialogue (by the state and church religious organizations) of ideas sides each other.
It is described, that in this period in Ukraine took place forming of legislation in the field of freedom of conscience and activity of religious organizations (in particular, The Law of Ukraine is adopted «About the freedom of conscience and religious organizations»), property and other questions are decided, a representative office of church religious structures at state authority structures was formed and so on.
After the change of social and political situation in Ukraine since 2010th state confessional relations became worse and official power took a course toward overwhelming support of Ukrainian Orthodox Church of Moscow Patriarchy.
Actually, the last one, began to pretend on the role of state church. Proceeding in the model of partner relations between the state and religious confessions in Ukraine took place after Revolution of dignity.
After the revolutionary events of end 2013 – to beginning 2014 state confessional relations turned to the mainstream of previous partner dialogue, one of directions of which became the common decision of current problems in the domestic and external policy of Ukraine.
Besides, the important direction of state confessional relations became the position of official power, directed toward support of canonical confession of autocephalous of Orthodox Church in Ukraine. This position didn’t mean limitation of activity of other religious confessions and legislation about the freedom of conscience and activity of religious organizations.

References

1. Єленський В. Релігія і глобальна політика : світ і Україна / В. Єленський // Національна безпека і оборона. – 2011. – № 1–2. – С. 79–88.
2. Здіорук С. І. Суспільно-релігійні відносини : виклики Україні ХХІ століття : монографія / С. І. Здіорук. – К.: Знання України, 2005. – 552 с.
3. Колодний А. Україна в її релігійних виявах / А. Колодний. – Львів : СПОЛОМ, 2005. – 336 с.
4. Історія релігії в Україні. Т. 10 : Релігія і Церква років незалежності України / [за ред. А. Колодного]. – Дрогобич : Коло, 2003. – 616 с.
5. Попок А. А. Стан, проблемні питання та напрями подальшої гармонізації державно-конфесійних відносин в Україні / А. А. Попок, Ю. Є. Решетніков // Харківський регіональний інститут державного управління. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-1/doc/5/01.pdf
6. Чернушко І. Пріоритетні напрями державно-конфесійних відносин в Україні у постреволюційний період / І. Чернушко // Релігія та Соціум. – Чернівці, 2014. – № 1–2. – С. 277–282.
7. Шангіна Л. Релігійність українського суспільства : окремі тенденції 2000–2007 років / Л. Шангіна // Національна безпека і оборона. – 2007. – № 8. – С. 21–44.
8. Державно-конфесійні відносини в Україні : сучасний стан та тенденції розвитку / [за ред. : В. Д. Бондаренка, І. М. Мищака]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 518 с.
9. Гриневич В. Майдан і Церква : досвід духовної взаємодії / В. Гриневич // Україна модерна. – Режим доступу до журн. : http://uamoderna.com/blogy/vladislav-grinevich/maidan-church
10. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23 квітня 1991 р. // Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/987-12
11. Конституція України. – Суми : ФОП Соколик Б. В., 2009. – 52 с.
12. Концепція державно-конфесійних відносин в Україні (проект) // Національна безпека і оборона. – 2007.– № 8. – С. 2–6.
13. Концепція державно-конфесійних відносин в Україні (проект) // Національна безпека і оборона. – 2004.– № 3. – С. 3–21.
14. Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 1 липня 2010 р. // Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2411-17
15. Звернення до Президента України з приводу передачі Хресто-Воздвиженського храму Російській Церкві // Свято-Михайлівський кафедральний собор м. Житомира. – Режим доступу : http://www.smk-sobor.org.ua/uk/news/391-zvernennyazaxresto-vozdvyzhcerkvu.html
16. Владиченко Л. До історії державного органу у справах релігій в Україні : з 1991 р. по теперішній час / Л. Владиченко // Релігія в Україні. – Режим доступу : http://www.religion.in.ua/main/history/12072-do-istoriyiderzhavnogo-organu-u-spravax-religij-v-ukrayini-z-1991-r-po-teperishnij-chas.html
17. Департамент у справах релігій та національностей // Міністерство культури України. Офіційний сайт. – Режим доступу : http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245168495&cat_id=244910117
18. 20 років на шляху діалогу та порозуміння // Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій. Офіційне інтернет-представництво. – Режим доступу : http://www.vrciro.org.ua/ua/council
19. Церковно-релігійна ситуація і державно-конфесійні відносини в Україні : підсумки десятиліття, тенденції і проблеми (Аналітична доповідь Центру Разумкова) // Національна безпека і оборона. – 2011. – № 1–2. – С. 2–77.
20. Чергове засідання постійно діючого Круглого столу «Релігія і влада в Україні : проблеми взаємовідносин» // Центр Разумкова. – Режим доступу : http://razumkov.org.ua/novyny-tsentru/anons-24-travnia-2017r-vidbudetsiacherhove-zasidannia-postiino-diiuchoho-kruhloho-stolu-relihiia-i-vlada-v-ukraini-problemy-vzaiemovidnosyn
21. Україна-2013 : державно-конфесійні відносини // Національна безпека і оборона. – 2013. – № 1. – С. 2–14.
22. Звернення учасників постійно діючого Круглого столу «Релігія і влада в Україні : проблеми взаємовідносин» до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України // Національна безпека і оборона. – 2011. – № 1–2. – С. 78.
23. Лист Президенту України Януковичу В. Ф. від членів Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій стосовно актуальних питань державно-конфесійних відносин в Україні // Національна безпека і оборона. – 2013.– № 1. – С. 42–43.
24. Кьяра Біагоні М. Церква України на Майдані в Києві поряд зі своїм народом / М. Кьяра Біагоні // Католицький оглядач. – Режим доступу: http://catholicnews.org.ua/cerkva-ukrayini-na-maydani-v-kiievi-poryad-zi-svoyimnarodom
25. Мінкультури вважає порушенням закону молитви і релігійні обряди Церков на Євромайдані // Інститут релігійної свободи. – Режим доступу : http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1318%3A1&catid=34%3Aua&Itemid=61&lang=uk
26. Проект Закону про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться в державі, яка визнана Верховною Радою України державою-агресором // Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58849
27. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про свободу совіти та релігійні організації» (щодо зміни релігійними громадами підлеглості) // Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58255
28. Звернення Верховної Ради України до Його Всесвятості Варфоломія, Архієпископа Константинополя і Нового Риму, Вселенського Патріарха щодо надання автокефалії Православній Церкві в Україні // Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1422-viii
29. Президент закликає Вселенського патріарха надати автокефалію українській Церкві // Релігія в Україні. – Режим доступу: https://www.religion.in.ua/news/vazhlivo/37485-prezident-zaklikaye-vselenskogo-patriarxanadati-avtokefaliyu-ukrayinskij-cerkvi.html
30. Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році» // Президент України. Офіційне інтернет-представництво. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/news/poslannya-prezidenta-ukrayini-do-verhovnoyi-radi-ukrayini-pr-43086
31. Указ Президента України № 357/2016 «Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації» від 26 серпня 2016 р. // Президент України. Офіційне інтернет-представництво. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/3572016-20423
Published
2018-12-19
How to Cite
Myakinchenko, I. (2018). The state confessional relations in the period of independence of Ukraine. Zaporizhzhia Historical Review, 1(51), 103-108. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/13