САМОДІЯЛЬНЕ НАСЕЛЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ

  • A. S. Bezsmertnyi
Keywords: dynamic of engagement, self-employed population, interwar period, Volyn region

Abstract

У статті проаналізовано динаміку зайнятості самодіяльного населення в галузях економіки Волинського воєводства міжвоєнного періоду. Простежено політику польської влади, в аграрному секторі економіки регіону та у сфері торгівлі і ремісництва. Яка мала на меті зменшити кількість самодіяльного населення іудейського та православного віросповідання зайнятого у цих галузях. Така політика проводилася шляхом проведення колонізаторської політики. Проте дала бажаний результат лише у певних галузях економіки воєводства.

References

1. Оксенюк Р. Нариси історії Волині. Соціально-економічний розвиток, революційний та національно-визвольний рух трудящих (1861–1939) / Р. Оксенюк. – Львів : Видавництво Львівського Університету, 1970. – 274 c.
2. Васюта І. К. Соціально-економічні відносини на селі Західної України до возз’єднання (1918–1939) / І. К. Васюта. – Львів : Вища школа, 1978. – 190 с.
3. Витанович І. Історія українського кооперативного руху / І. Витанович. – Нью-Йорк : ТУК – Товариство української кооперації, 1964. – 624 с.
4. Несторович В. Українські купці і промисловці в Західній Україні 1920 – 1945 / В. Несторович. – Торонто; Чикаго: Клюб українських професіоналів і підприємців, 1977. – 342 с.
5. Гон М. Особливості міжетнічної взаємодії в контексті політичних процесів на західноукраїнських землях у міжвоєнний період / Максим Гон. – Рівне : Волинські обереги, 2006. – 431 с.
6. Romer E. Polski stan posiadania na poludniowym wschodzie Rzeczypospolitej / E. Romer. – Lwów, 1937. – 64 s.
7. Krasicki S. Polityka wojewody Józewskiego na Wołyniu w świetle cyfr і faktów / S. Krasickі. – Stratyn, 1937. – 125 s.
8. Stecki J. Wartość i ceny ziemi / J. Stecki. – Warszawa, 1937. – 53 s.
9. Srokowski K. Sprawa narodowości na kresach wschodnich / K. Srokowski. – Kraków, 1924. – 56 s.
10. Cezak J. Geografia gospodarcza / J. Cezak. – Warszawa, 1937. – 206 s.
11. Żydzi w Polsce odrodzonej : Działalność społeczna, gospodarcza, oświatowa і kulturalna / Pod red. I. Schipera, A. Tartakowera, A. Kafftki. – Warszawa : Nakł. wyd. "Żydzi w Polsce odrodzonej", 1937. – 617 s.
12. Podhorski B. Zagadnienia społeczeństwa i panstwa Polskiego na Wołyniu / B. Podhorski. – Poznań, 1938. – 160 s.
13. Linder M. Emigracja żydów z Polski w okresie kryzysu 1929 – 1933 / M. Linder. – Warszawa : Wyd. Menora, 1935. – 172 s.
14. Madajczyk Cz. Burzuazyjno - obszarnicza reforma w Polsce (1918–1939) / Cz. Madajczyk. – Warszawa: Ksiąźka i Wiedza, 1956. – 464 s.
15. Landau Z., Tomaszewski J. Gospodarka Polski międzywojennej 1936  1939 / Z. Landau, J. Tomaszewski. – Warszawa : Ksiąźka i wiedza, 1989. – T. IV. – 549 s.
16. Landau Z., Tomaszewski J. Zarys historii gospodarczej Polski / Z. Landau, J. Tomaszewski. – Warszawa : Ksiąźka i wiedza, 1989. – 321 s.
17. Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitey Polskiej z dnia 30 września 1921 roku Województwo Wołyńskie. – Warszawa : Nakładem Głównego urzędu statystycznego, 1926. – T. XXIII. – 208 s.
18. Statystyka Polski. Seria C. Drugi powszechny spis ludności z dn. 9. XII 1931 r. Województwo Wołyńskie. – Warszawa: Nakładem Głównego urzędu statystycznego, 1938. – Zesz. 70. – 329 s.
19. Weinfeld I. Rocznik Polski / I. Weinfeld – Warszawa; Lwów: Ksiąźnica Polska, 1922. – 139 s.
20. Kurier Wołyński – 1938. – 4 lipca.
Published
2021-04-01
How to Cite
Bezsmertnyi , A. S. (2021). САМОДІЯЛЬНЕ НАСЕЛЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ. Zaporizhzhia Historical Review, 1(40), 131-135. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1296