Contribution of graduates of Chernigiv institute of the folk education in scientific and cultural life of the Soviet Ukraine

  • O. Y. Prygornytska
Keywords: science, culture, Chernigiv, Chernigiv institute of the folk education, UkrSSR

Abstract

The article analyzes the life and activity of the famous graduates of Chernigiv institute of the folk education. Author characterizes the conditions of their creativity on the base of archive materials, the works of previous years, the impact of socio-political situation in the life of young people is taken into account. Author grants attention to the contribution of the graduates of Chernigiv institute of the folk education into the various areas of scientific and cultural life of the Soviet Ukraine first half of the twentieth century. The prospects for further work in this area of research is done.

References

1. Андрійчук Т. «…Я ріс під великим впливом родини Коцюбинського» Репресований коцюбинськознавець Ананій Лебідь (11.01.1898–8.12.1937) // Матеріали науково-практичної конференції «Феномен Михайла Коцюбинського у художніх вимірах українства» (Чернігівський літературно-меморіальний музей-заповідник М. Коцюбинського, 16–17 вересня 2009 р., до 145-річчя від дня народження М. Коцюбинського). – Режим доступу до статті: http://kotsubinsky.org/load/naukovi_materiali/materiali_naukovo_praktichnoji_konferenciji_fenomen_mikhajla_kocjubinskogo_u_khudozhnikh_vimirakh_ukrajinstva/3-1-0-10.
2. Коваленко О. Б. Нові відомості до біографії Бориса Луговського / О. Б. Коваленко // Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету: Збірник матеріалів Ювілейної наукової конференції, присвяченої 300-річчю Чернігівського колегіуму і 85-річчю Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. – С. 104–106.
3. Коваленко О. Б. Луговський Борис Львович / О. Б. Коваленко, В. В. Ткаченко // Репресоване краєзнавство (20–30-і роки). – К., 1991. – С. 344– 345.
4. Ткаченко В. В. Історичне краєзнавство: Чернігово-Сіверщина у перше пожовтневе двадцятиріччя: Навч. посіб. / В.В. Ткаченко. – К.: Знання, 2007. – 215 с.
5. Десняк Олекса Іпатович (справжнє прізвище – Руденко) // Провідники духовності в Україні: Довідник / За ред. І.Ф. Кураса. – К.: Вища шк., 2003. – 783 с.–С. 212–213.
6. Семенчук І. Слово митця – зброя народу / І. Семенчук // Десняк Олекса. Десну перейшли батальйони. – К.: Рад. шк., 1987. – С. 421–431.
7. Реп’ях С. П. Літературні музеї Чернігівщини. Короткий путівник / С. П. Реп’ях– К. : Реклама, 1983. – 104 с.
8. Держархів Чернігівської обл., ф. р – 608, оп. 1, спр. 175, 62 арк.
9. Держархів Чернігівської обл., ф. р – 608, оп. 1, спр. 2338, 1 арк.
10. Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, ф. 48, од. зб. 82, 1 арк.
11. Сурабко Л. Ф. Архівне будівництво на Чернігівщині у 20–30-ті роки / Л. Ф. Сурабко // Збірник статей, виступів за документами Державного архіву Чернігівської області. – Чернігів, 1998. – С. 31–41.
Published
2021-04-01
How to Cite
Prygornytska , O. Y. (2021). Contribution of graduates of Chernigiv institute of the folk education in scientific and cultural life of the Soviet Ukraine. Zaporizhzhia Historical Review, 1(40), 128-131. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1295