The imposition of the «Russian world» in Ukraine as a means of deformation of the cultural and national identity of the Ukrainians of the Donetsk region

Keywords: culture, national identity, Ukrainians, hybrid information technologies, Donetsk region, «russian world», plantings, deformation

Abstract

The article highlights the process of planting the «russian world» in Ukraine as a means of deforming the cultural-national identity of the Ukrainians of the Donetsk region. It was noticed that not only cultural identity, but also national consciousness, mentality and ethnopsychology of the Ukrainian nation was subjected to deformation. It is noted that one of the most used hybrid information technologies was and remains the doctrine of the «russian world». It is noted that a certain part of ethnic Russian and Russian-speaking Ukrainians, who left the occupied districts of the Donetsk region, are now consciously and actively acquiring Ukrainian cultural and national identity. It was emphasized that within the framework of the modern hybrid war unleashed by the Russian Federation against Ukraine, a whole range of hybrid information technologies is used, in particular the doctrine of the «russian world», which encroaches on all territories where the Russian-speaking population exists. According to numerous statements by the adherents of the «russian world», the most purposeful object of planting the «russian world» was and remains Ukraine. It was summed up that the current situation with the Ukrainian identity in the occupied part of Donbass was only a continuation of the systematic planting of the «russian world» in Ukraine and the deformation of the cultural-national identity of Ukrainians.

References

1. Турченко Г. Ф. Південь в період Української революції: націєтворення чи національна дезінтеграція. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Вип. 50. 2018. 56–69. DOI: 10.26661/swfh2018-50-003.
2. Сверстюк Є. На святі надій: Вибране. К.: Наша віра, 1999. 784 с.
3. Чикаленко Є. Х. Зібрання творів: в 7 т. К.: ТОВ компанія «РАДА», 2003. Т. 1: Спогади. Уривки з моїх споминів за 1917 р. 2003. 432 с.
4. Ситник О. М. Формування та еволюція ідеологічних концепцій національно-державницького спрямування в Україні (від початку ХІХ ст. – до 1939 р.): монографія. Донецьк: «Нуолідж» (Донецька філія), 2009. – 549 с.
5. Ситник О. М. Сучасна російсько-українська війна 2014-2018 років як наслідок незавершеності національно-визвольних змагань 1917-1921 років. Війна на Донбасі. 2014-2016 рр.: зб. наук. праць за матеріалами Третьої Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції «ВІЙНА НА ДОНБАСІ. 2014 – 2017 рр.», м. Київ, 19 квітня 2018 р. К., 2018 р. С. 194–197.
6. Дзюба І. М. Донецька рана України: Історико-культурологічні есеї. К.: Інститут історії України НАН України, 2015. 78 с.
7. Гудзь В. В., Троїцька Т. С. Національна ідея в контексті українського менталітету. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Історико-філософська серія. Вип. 4. 2005. 35–40.
8. Каганов Ю. О. Національна ідентичність і радянська ідеологія: проблеми теоретичної концептуалізації. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Вип. 31. 2011. С. 35-41.
9. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. Тези про мiсце i роль мови в нацiональному вiдродженнi України. 4-е вид., доп. Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 1994. 218 с.
10. Турченко Г. Ф. Історична наука і сучасна гібридна війна Росії проти України. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Вип. 46. 2016. С. 295-301.
11. Турченко Ф., Турченко Г. Проект «Новоросія» і новітня російсько-українська війна. К.: Інститут історії України НАН України, 2015. 166 с.
12. Залізняк Л. Л. Україна між Сходом і Заходом. Про витоки і суть російсько-української війни 2017 р. К.: Видавець Олег Філюк, 2017. 168 с.
13. Гай-Нижник П. Формування загальнонаціональної ідентичності українців в контексті сучасних викликів. Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики. Авт. кол.: П. П. Гай-Нижник, Л. Л. Залізняк, І. Й. Краснодемська, Ю. С. Фігурний, О. А. Чирков, Л. В. Чупрій. К.: «МП Леся», 2016. С. 32–54.
14. Гай-Нижник П. Агресія Росії проти України (2014–2016 рр.): гібридна війна на поглинання та спроба знищення. Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики. Авт. кол.: П.П. Гай-Нижник, Л. Л. Залізняк, І. Й. Краснодемська, Ю. С. Фігурний, О. А. Чирков, Л. В. Чупрій. К.: «МП Леся», 2016. С. 326–422.
15. Чирков О. Етнічний чинник в агресії Російської Федерації проти України: етнокультурна історія південно-східних українських земель і сучасні маніпуляції Кремля. Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики. К.: «МП Леся», 2016. С. 109-133.
16. Аверьянов В. Доктрина Русского мира. URL: https://izborsk-club.ru/10269#a4 (дата звернення: 18.02.2019).
17. Парубій А. Війна Росії проти України і світу. Українська Правда. 2014. 6 серпня 2014. URL: http://www.pravda.com.ua/articles/2014/08/6/7034046/ (дата звернення: 01.03.2019).
18. Губський С. Російський фактор у дестабілізації української державності (на прикладі антигетьманського повстання 1918 р. Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 2016 р.) / Упор. П. Гай-Нижник. К.: «МП Леся», 2016. С. 76–86.
19. Дзюба І. М. Донецька рана України: Історико-культурологічні есеї. К.: Інститут історії України НАН України, 2015. 78 с.
20. Лосєв І. ХХІ ст.: новітня бездержавність українців. Українознавчий альманах. Вип. 2. 2010. С. 33–36.
Published
2019-12-29
How to Cite
Sytnyk, Y. (2019). The imposition of the «Russian world» in Ukraine as a means of deformation of the cultural and national identity of the Ukrainians of the Donetsk region. Zaporizhzhia Historical Review, 1(53), 204-209. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/129