Language policy in the USSR and ukrainization of the national state apparatus on the pages of Kharkiv periodicals in 1920s

  • K. V. Shpakovich
Keywords: Ukrainization of the state apparatus, language policy, newspaper and periodicals, Kharkiv press

Abstract

This article discusses the development of Ukrainization and its influence on the state apparatus on the basis of the content of Kharkiv periodicals 1920s. Also the role and place of Kharkiv publications and under consideration, how systematically material about certain changes in language policy was covered, primarily related to the Ukrainization of bodies and institutions. Problems in the implementation of the Ukrainian language and communication among civil servants, served information about the introduction of practical courses.

References

1. ЦДАВОВ України. – Ф. 1. – Оп. 4. – Спр. 302. – Арк. 81.
2. Суспільно-політичне життя в Україні в 20 – 30 роках / Кондратюк В. О. [та ін.]. – Львів, 1993, с. 74.
3. Українізація 1920-х – початку 30-х років та інтелігенція : навч. посібник / Д. В. Бачинський. – Чернівці : Чернівецький нац.. ун-т, 2010. – 176 с.
4. ДАХО. – Ф. 3. – Оп. 1. – Спр. 39.
5. Справи українізації. / Солодуб П. // Вісти ВУЦВК. – 1924, 15 липня.
6. Державні курси української мови // Вісти ВУЦВК. – 1926, 6 липня.
7. Дискусії по докладу Українського уряду на ІІ сесії ЦВК СРСР / В. Чубарь // Вісти ВУЦВК. – 1926, 20 квітня.
8. Про лекторів українознавства / Дубняк К. // Вісти ВУЦВК. – 1926, 9 жовтня.
9. Кілька слів про мову. / Вольницький С. // Вісти ВУЦВК. – 1924, 24 липня.
10. Ще кілька слів про мову радустанов // Вісти ВУЦВК. – 1924, 30 липня.
11. ДАХО. – Ф. Р-203. – Оп.1. – Спр.1674. – С.28.
12. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 6. – Спр. 58. – ст. 24.
13. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 6. – Спр. 58. – ст. 60.
14. Довершити українізацію. / / Вісти ВУЦВК. – 1925, 20 травня.
15. До українізації. / Кобиляцький П. // Вісти ВУЦВК. – 1924, 24 липня.
16. Українізація і НК РСІ / Калюжний Н. // Вісти ВУЦВК. – 1925, 3 червня.
17. Ще про укрмову. / Єгорова Л. / / Культура і побут. – 1925, 26 липня.
18. До українізації наших установ / Дністренко В. // Вісти ВУЦВК. – 1924, 22 травня.
19. За незнання української мови // Вісти ВУЦВК. – 1925, 7 лютого.
20. За небажання вивчати українську мову // Комуніст. – 1929, 14 лютого.
21. Українізація // Вісти ВУЦВК. – 1927, 2 серпня.
22. Вісти ВУЦВК. – 1925, 10 листопада.
23. Стан українізації державного апарату // Вісти ВУЦВК. – 1926, 26 лютого.
24. В Наркомосі // Народний учитель. – 1925, 25 серпня.
25. Український правопис / Ганцов В. // Культура і побут. – 1925, 15 листопада.
26. До заведення нового українського правопису // Вісти ВУЦВК. – 1929, 7 березня.
27. Дещо про українізацію та змичку / Шостака П. // Красная связь. – 1924, № 3, с. 14.
28. Про українізацію // Вісти ВУЦВК. – 1926, 24 березня.
29. Стан українізації державного апарату // Вісти ВУЦВК. – 1926, 17 жовтня.
30. Закінчити українізацію / Касьянов С. // Вісти ВУЦВК. – 1926, 9 січня.
31. У центральній комісії в справі українізації радянського апарату // Вісти ВУЦВК. – 1926, 5 лютого.
32. Проти впертого небажання українізуватися треба вживати рішучих заходів // Комуніст. – 1927, 9 липня.
33. Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом. – К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. – 398 с. – с.18.
34. Усталення українського правопису та учительство // Народний учитель. – 1925, 4 грудня.
35. Закон про рівноправність мов на Україні // Вісти ВУЦВК. – 1927, 8 липня.
36. Українознавство. Семінари з українознавства для лекторів / Новоселівський // Культура і побут. – 1927, № 6.
37. В. Л. Питання національної політики і культурного будівництва на Х з’їзді КП (б)У // Комуніст. – 1927, 10 грудня.
38. Ужвавити українізацію / Буценко А. // Вісти ВУЦВК. – 1925, 5 квітня.
Published
2021-04-01
How to Cite
Shpakovich , K. V. (2021). Language policy in the USSR and ukrainization of the national state apparatus on the pages of Kharkiv periodicals in 1920s. Zaporizhzhia Historical Review, 1(40), 112-116. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1289