Information and communication system of the Ukrainian Galician Army

  • N. S. Vovk
Keywords: information support armies, UGA, WUPR, information and communication system

Abstract

The author considers the main ways and methods of information providing of the Ukrainian Galician Army. The article analyzes the main orders and instructions of higher bodies of Western Ukrainian People's Republic, the article also provides a brief description of the main publications of press: "Republica", "Ukrajnskyj prapor" "Strilets" "Pokutskyj visnyk", "Vistnyk DSVS." The article presents the main directions of development of telephone, telegraph and radio as one of the components of the communication and information system forces.

References

1. Литвин М. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. / М.Литвин. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України, Інститут Східно-Центральної Європи, 1998. – 488 с.
2. Ткачук П.П. Сухопутні війська України доби революції 1917-1921рр. / П.П.Ткачук. – Львів: ЛІСВ. – 2009. – 311 с.
3. Футулуйчук В.М. Військово-патріотичне виховання у Галицькій армії: дис. … канд. іст. наук: 20.02.22 / В.М.Футулуйчук: ДУ «Львівська політехніка». – Львів, 1999. – 199 с.
4. Футулуйчук В. Українська Галицька армія: Військово-патріотичне виховання та вишкіл (1918-1920 рр.). / Василь Футулуйчук // Донецьк: Східний видавничий дім, УКЦентр, 2000. – 152 с.
5. Шанковський Л. Українська Галицька армія: Воєнно-історична студія / Л.Шанковський. – Львів: НТШ, 2010. – 396 c.
6. Сегеда С.П. Окремі питання управління пресою українських збройних формувань 1919 року. / С.П.Сегеда // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць / Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова. – К., 2010. – Вип. 30. – С. 106-113.
7. Сегеда С.П. Порівняльний аналіз тематичних напрямів військової преси Армії УНР та УГА (1919 р.) / С.П.Сегеда // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова. – К., 2010. Випуск 34. – С. 72-79.
8. Република. – 1919., 22 трав.
9. Український прапор. – 1919, 8 серп.
10. Стрілець. – Кам’янець-Подільський, 1919.
11. Покутський вістник. – 1918-1919., 12 січ.
12. Покутський вістник. – 1918-1919., 13 січ.
13. Вісник Державного Секретаріату Військових Справ. Ч. 1,2. – Тернопіль, 1918.
14. ЦДАВОВ. – Ф.4069. – Оп.1. – Спр.2.
15. Левицький К. Великий зрив / К.Левицький. – Відень, 1931. – с.145
16. Крупський І.В. Національно-патріотична журналістика України / І.В.Крупський. – Львів: Світ, 1995. – 184с.
17. Стеблій Ф. Іван Кревецький – вчений і бібліотекар / Ф.Стеблій // Миколаївщина. –Львів: Інститут українознавства НАН України, 1998., с. 226
18. Наша правда. – 1929.
19. Боротьба за возз’єднання Західної України з Українською РСР 1917-1929. – С. 251
20. Календар Червоної Калини. – Львів, 1920-1939.
21. Ленберг Л. Українська Галицька Армія: Матеріали до історії / Л.Ленберг. – Вінніпег – Канада. 1958, – С.249-256.
Published
2021-04-01
How to Cite
Vovk , N. S. (2021). Information and communication system of the Ukrainian Galician Army. Zaporizhzhia Historical Review, 1(40), 77-81. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1280