Participation in the work of the Ukrainian faction the Кaterynoslav provincial zemstvo in the period of the military-political confrontation in November 1917 – January 1918'

  • T. S. Vintskovs’kyi
Keywords: Ukrainian People's Republic, Ukrainian Socialist faction, the Central Rada (Council), Katerynoslav province, Bіlshоvyks, the Zemstvo, revolution

Abstract

This article is dedicated to work of Ukrainian socialist faction in the course of extreme Katerynoslav governorate territorial meeting that took place amid aggravation of military and political situation on the cusp of 1917-1918. It is analyzed the discussions concerning questions of organization of central and regional power, stance on Russian and Ukrainian Organization meetings, organization of outreach campaigns, issuing of territorial newspaper and other. Author reconstructed partially workforce capacity of Ukrainian faction.

References

1. Герасименко Г. А. Земское самоуправление в России. – М.: Наука, 1990. – 264 с.
2. Гарчева Л. П. Підтримка УНР міськими радами України в жовтні-листопаді 1917 р. // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Відродження української державності: проблеми історії та культури». – Одеса, 1996. – Ч. 1. – С. 76-77.
3. Іріоглу Т. О. Формування органів державної влади та місцевого самоврядування Катеринославщини у березні – жовтні 1917 р. (за матеріалами періодичної преси) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Випуск ХХ. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – С. 132-140.
4. Завальнюк О. М., Стецюк В. Б. Земства Поділля в добу Української революції 1917 – 1920 рр. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – 220 с.
5. Гвоздик В. С. Земства України в умовах революційних потрясінь 1917 року // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Випуск ХХІХ. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – С. 98-105.
6. Матвієнко Т. О. Земства України в контексті процесу формування інституту комісарів Тимчасового уряду в березні – травні 1917 року // Історична пам'ять. Науковий збірник. – 2010. – №1. – С. 93-102.
7. Матвієнко Т. О. Боротьба за демократизацію земств України (березень – травень 1917 р.) // Гілея: науковий вісник. – К., 2010. – Випуск 38. – С. 54-63.
8. Придатченко І. Більшовицька організація Катеринослава в боротьбі за перемогу Радянської влади // Більшовицькі організації України в боротьбі за перемогу Великої Жовтневої соціалістичної революції. – К.: Українське видавництво політичної літератури, 1949. – С. 143-179.
9. Октябрь в Екатеринославе (Сборник документов и материалов). – Днепропетровск, 1957. – 379 с.
10. Історія міста Дніпропетровська / За наук. ред. А. Г. Болебруха. – Дніпропетровськ: Грані, 2006. – 596 с.
11. Тригуб П. М. Ліквідація міських дум і земств у період боротьби за встановлення і зміцнення Радянської влади на Україні (грудень 1917 р. – березень 1918 р.) // Питання історії народів СРСР. – Харків: Видавництво Харківського ордена трудового Червоного прапора державного університету імені О. М. Горького, 1972. – Випуск 13. – С. 24-31.
12. Вінцковський Т. С. Катеринославська українська губернська рада в роботі губернського земства під час революції 1917 року // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Випуск ХХХVIII. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – С. 90-94.
13. Журнал чрезвычайного Екатеринославского Губернського Земского Собрания 8 – 12 января 1918 г. с приложеними. – Екатеринослав: Типография Губернского Земства, 1918. – 248 с.
14. Енциклопедія історії України. –К.: Наукова думка, 2005. – Т. 3. – 672 с.
Published
2021-04-01
How to Cite
Vintskovs’kyi , T. S. (2021). Participation in the work of the Ukrainian faction the Кaterynoslav provincial zemstvo in the period of the military-political confrontation in November 1917 – January 1918’. Zaporizhzhia Historical Review, 1(40), 56-60. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1276