Relationships Between SB OUN and Volyn Czechs

  • Ya. M. Antoniuk State Branch Archive of Security Service of Ukraine
Keywords: Volyn Czechs, Security Service, OUN, UPA-South, cooperation, «Blanik» organization, population exchange, Czechoslovakia

Abstract

The article analyzes the relationship between the Security Service (hereinafter – SB) of the Organization of Ukrainian Nationalists (hereinafter – OUN) and the Volyn Czechs. The attitudes of the both parts are clarified and their cooperation establishment preconditions are examined. It was confirmed that the Volyn Czechs had enduring friendly relationships with the local Ukrainian population and supported Ukrainian aspirations for national liberation. Many of the Czechs assisted the OUN, and some of the SB OUN leaders were connected with the Czechs by family ties.

Since the summer of 1943, the Ukrainian Insurgent Army (hereinafter – UPA) leadership attempted to establish a cooperation with the Czech underground organization «Blanik». That task was entrusted to the intelligence unit of the UPA-South. The negotiations on the matter were held during October – December of 1943. Both sides agreed on neutrality and mutual assistance in their resistance to the Germans. At the same time, the Czechs stated that they would adhere to the instructions given by their government in exile. It was a reason why, the Czechs could not oppose the Soviet partisans.

A small part of the Volyn Czechs was aimed at the cooperation with the Poles or Germans. Those were the only ones who were the objects of persecution by the SB, due to the fact that, they were considered as a hostile agents.

With the Red Army approach to the Volyn territories the Czechs took the clear pro-Soviet position. They actively supported the «red» partisans, and subsequently joined massively the brigade of Ludwika Svoboda. Thus they tried to contribute to the liberation of the Czechoslovakia from the Germans. Despite their position, the Czechs managed to maintain a friendly relationship with the OUN underground. The Volyn Czechs had not undergone any particular persecutions in the large-scale SB action on the extermination of the Soviet agents.

During the population exchange between Soviet Ukraine and Czechoslovakia in 1947, the Czechs helped many of the OUN members to legalize themselves and immigrate to the West. The SB employees were among those who received their help. The most part of them managed to hide their past and start a new life.

References

1. Антонюк Я. Волинські чехи в українській визвольній боротьбі (на прикладі колонії Купичів) / Ярослав Антонюк // Український визвольний рух [ред.-кол.: відп. ред. М. Гавришко та ін.]. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху, 2014. – Збірник 19. – С. 202 – 222.
2. Антонюк Я. Голод 1946 – 1947 рр. за документами підпілля ОУН / Ярослав Антонюк // Минуле і сучасне Волині і Полісся. Голодомор в Україні 1946 – 1947 років: причини, перебіг, наслідки. Західна Україна в контексті голодомору. Науковий збірник. Випуск 59. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції приуроченої 70-річчю трагедії українського народу – голодомору 1946 – 1947 років, м. Луцьк, 25 – 26 листопада 2016 року. Упорядники: А. Бондарчук, А. Силюк. – Луцьк, 2016. – С. 10 – 18.
3. Архів Управління Служби безпеки України (далі УСБУ) у Рівненській області. – Ф. 4. – Спр. 10406. – 141 арк.
4. Архів УСБУ у Рівненській області. – Ф. 5. – Спр. 11266. – 94 арк.
5. Ванат І. Волинська акція. Обмін населенням між Чехословаччиною і Радянським Союзом навесні 1947 року / Іван Ванат. – Пряшів, 2001. – 256 с.
6. Галузевий державний архів України (далі ГДА СБУ), ф. 1, спр. 106, 186 арк.
7. ГДА СБУ, ф. 1, спр. 107, 231 арк.
8. ГДА СБУ, ф. 1, спр. 1640, 433 арк.
9. ГДА СБУ, ф. 1, спр. 1641, 360 арк.
10. ГДА СБУ, ф. 2, спр. 587, 131 арк
11. ГДА СБУ, ф. 2, спр. 2365, 411 арк.
12. ГДА СБУ, ф. 2, спр. 2838, 337 арк.
13. ГДА СБУ, ф. 5, спр. 51794, 232 арк.
14. ГДА СБУ, ф. 6, спр. 75667, 218 арк.
15. ГДА СБУ, ф. 13, спр. 376, т. 22, 340 арк.
16. ГДА СБУ, ф. 13, спр. 376, т. 71, 367 арк.
17. ГДА СБУ, ф. 13, спр. 376, т. 75, 422 арк.
18. ГДА СБУ, ф. 26, оп. 1, спр. 5, 171 арк.
19. ГДА СБУ, ф. 65, спр. С-9079, т. 1. 619 арк.
20. ГДА СБУ, ф. 65, спр. С-13515, т. 3, 114 арк.
21. ГДА СБУ, ф. 72, спр. 27, 341 арк.
22. ГДА СБУ, ф. 72, спр. 28, 118 арк.
23. Hofman J. Češi na Volyni, základní informace / Jiří Hofman. Praha: Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, 1995. – 32 с.
24. Державний архів Рівненської обл. (далі – ДАРО), ф. Р-30, оп. 2, спр. 32, 306 арк.
25. Ковальчук В. Відносини між ОУН(б), УПА та чеським населенням на Волині у роки Другої світової війни / Володимир Ковальчук // Визвольний шлях. – 2007. – № 4. – С. 83-90.
26. Літопис УПА. Нова серія. Т. 2. Волинь і Полісся: УПА та запілля. 1943 – 1944. Документи і матеріали. Упорядники: О. Вовк, І. Павленко. – Київ-Торонто, 1999. – 723 с.
27. Літопис УПА. Нова серія. – Т. 11: Мережа ОУН(б) і запілля УПА на території ВО «Заграва», «Турів», «Богун» (серпень 1942 – грудень 1943 рр.). – К.; Торонто, 2007. – 831 с.
28. Марчук І. Переговори між керівництвом ОУН(Б) на Волині та чеським підпіллям восени 1943 року / Ігор Марчук // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Спецвипуск ІІ. – Дрогобич: Просвіт, 2015. – С. 219-226.
29. Пасічник О. Хто він, Орлик ? / О. Пасічник // Вісник Дубенщини. – 1992. – 23 грудня.
30. Сергійчук В. Український здвиг: Волинь. 1939 – 1955 / Володимир Сергійчук. – К.: Українська видавнича спілка, 2005. – 840 с.
31. Солдатюк М. Чехи в Мирогощі – організація «Бланік» / Марія Солдатюк // Чехи і Дубенщина. Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції, присвяченої 60-річчю репатріації чехів на етнічну Батьківщину. – Дубно: Дубенська друкарня, 2008. – С. 64-67.
32. Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938—1944 років. Турійський район / Упорядник І. Пущук. – Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. – 232 с.
33. Трагедія українсько-польського протистояння на Волині. 1938 – 1944 років. Іваничівський і Локачинський райони / Упорядник І. Пущук. – Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2010. – 345 с.
34. Українські повстанці в документах радянських молдавських партизанських з’єднань / упорядник В. Ковальчук. – Торонто; Львів, 2014. – Кн. 29. – 134 с.
35. Центральний державний архів України, ф. 3883, оп. 1, спр. 124, 123 арк.
36. Шпиталенко Г. Соціально-економічне і духовне життя чехів Волині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Галина Шпиталенко. Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.01; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2003. – 19 с.
37. Шпиталенко Г. Релігійне життя волинських чехів у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Галина Шпиталенко// Чехи на Волині: історія і сучасність. – Житомир: Видавництво ЖДУ імені І. Франка, 2014. – С. 39-65.
38. Шульга С. «Бланік» – організація Руху опору волинських чехів / Світлана Шульга // Друга світова війна і доля народів України: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – К.: Сфера, 2005. – С. 119-125.
39. Шульга С. Чехи у конфлікті 1943 року на Волині: проблема участі / Світлана Шульга // Гілея: науковий вісник. – К., 2018. – Вип. 133. – С. 46-50.
Published
2019-12-29
How to Cite
Antoniuk, Y. M. (2019). Relationships Between SB OUN and Volyn Czechs. Zaporizhzhia Historical Review, 1(53), 151-158. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/122