Self-government in the seaside cities of the Southern Ukraine in the second half of the ХІХ-th century

  • A. O. Dorosheva
Keywords: city budget, city economy, the Southern Ukraine, seaside cities, local self-government

Abstract

The essay of presented changes which took place in the system of local self-government of the Russian Empire in the second half of the ХІХ century and the influence they had on the development of seaside cities of the Southern Ukraine. The scope of responsibility of city Dumas and city authorities and their independence from central power is determined. The influence of local self-government on the development of the cities, their economy and culture is revealed. The activity of city councils to modernize seaports of Odessa, Kherson and Nikolaev was analyzed and the influence of the curried out changes on further development of city economy was determined.

References

1. Левченко Л. Історія Миколаївського та Севастопольського військового губернаторства (1805–1900) : навчальний посібник / Лариса Левченко. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. – 300 с.
2. Цибуленко Г. В. Транспортні системи у розвитку кооперативного та муніципального підприємництва на Півдні України / Г. В. Цибуленко, Л. О. Цибуленко // Південний архів : зб. наук. праць : Історичні науки. – 1991. – Вип. 1. – С. 95–107.
3. Цибуленко Л. О. Муніципальне землеволодіння та землекористування Херсона в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Л. О. Цибуленко // Південний архів : зб. наук. Праць : Історичні науки. – 2003. – Вип. 12. – С. 65–72.
4. Цибуленко Л. О. Становлення муніципального скотопереробного виробництва у містах: Одесі, Миколаєві та Херсоні у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Л. О. Цибуленко // Південний архів: Зб. наук. праць: Іст. науки. – 1991. – Вип. 1. – С. 109–117.
5. Цибуленко Л. О. Фінансово-майновий фактор в системі розбудови самоврядування міської громади в кінці ХІХ – на початку ХХ століття (на матеріалах міст Одеси, Миколаєва, Херсону) / Г. В. Цибуленко, Л. О. Цибуленко // Південний архів : зб. наук. Праць : Історичні науки. – 2005. – Вип. 20. – С. 79 – 86.
6. Цибуленко Л. О. Органи самоврядування Одеси, Миколаєва, Херсону у розбудові муніципальної земельної та виробничої власності в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Лариса Олександрівна Цибуленко. – Херсон : Айлант, 2003. – 159 с.
7. Самойлов Ф. О. Одеса на зламі століть (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) : історико-краєзнавчий нарис / Самойлов Ф. О., Скрипник М. О., Ярещенко О. Т. – Одеса : Маяк, 1998. – 232 с.
8. Стременовский С. Н. Местное самоуправление г. Одессы в середине ХІХ в. : историко-правовое исследование / Сергей Николаевич Стременовский. – Одесса, 2002. – 159 с.
9. Марченко О. М. Міське самоврядування Одеси за положенням 1863 року / О. М. Марченко // Південна Україна в ХVІІІ – ХІХ ст. : Записки науково-дослідницької лабораторії історії Південної України. – Запоріжжя, 1996. – С. 7–10.
10. Шкварець В. Історія рідного краю. Миколаївщина / В. Шкварець, М. Мельник. – Одеса : ТОВ ВІД, 2004. – 278 с.
11. О некоторых мерах по введению Положения об общественном управлении г. Одесса // Полное собрание законов Российской империи. – Собр. 2. – Отд. первое.– Т. ХХХVІІІ. - СПб., 1866. – С. 414–415.
12. Дорошева А. О. Реформа міського самоврядування в Одесі (60-ті рр. ХІХ ст.) / А. О. Дорошева // Актуальні проблеми сучасної науки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (Ізмаїл, 21 квітня 2006 р.) / Мво освіти і науки України // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки : збірник наукових праць. – Ізмаїл, 2007. – № 22. – С.19-22.
13. Дорошева А. О. Основні положення міської реформи 1870 р. в Російській імперії / А. О. Дорошева // Материалы ІІ международной научно-практической конференции „Образование и наука без границ – 2006”. – Днепропетровск : Наука и образование, 2006. – Т. 5. – С.27-31.
14. Городовое положение от 16/28 июня 1870 г. // Полное собрание законов Российской империи. – Собр. 2. – Отд. первое. – Т. XLV. – СПб. : Тип. ІІ-го отд. Е.И.В. канц., 1874. – С. 821–839.
15. Городовое положение 1892 г. // Полный свод законов Российской империи. – СПб. : Изд-е книжного магазина „Законоведение”, 1911. – Книга 1. – Т. ІІ / [составлен А.Л. Саатчианом]. – Ч. ІV. – С. 791-822.
16. Мыш М. И. Городовое положение 11 июня 1892 года с относящимися к нему узаконениями, судебными и правительственными разъяснениями. – СПб. : Тип. В. Г. Авсеенко, 1908.– ХХ, 1106 с.
17. Начало городового положения 1892 года // Новороссийский календарь на 1892 год. – Одесса, 1892.– С. 166–183.
18. Немчинов В. И. Городское самоуправление по действующему русскому законодательству (Городовое Положение 11 июня 1892 г.). – М., 1912.
19. Дорошева А.О. Реформа міського самоврядування 1892 р. та її особливості / А.О. Дорошева // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей. – Тернопіль, 2007. – № 19. – С. 134–140.
20. Дорошева А.О. Участь міськіх органів самоврядування Одеси, Херсона та Миколаєва у розбудові інфраструктури порту (друга половина ХІХ ст.) / А.О. Дорошева // Культурологічний вісник : Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2009. – Вип.23. – С.19-25.
21. Дорошева А. О. Доброчинна та культурно-освітня діяльність органів самоврядування південноукраїнських міст у 70-80-х рр. ХІХ ст. / А. О. Дорошева // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки : збірник наукових праць. – Ізмаїл, 2007. – № 23. – С.11-14.
22. Дорошева А. О. Благодійна та культурно-освітня діяльність органів міського самоврядування Одеси, Миколаєва та Херсона в 90-х рр. ХІХ ст. / А. О. Дорошева // Бахмутський шлях. Літературне та наукове історико-філологічне видання. – Луганськ, 2006. – Вип. 1-2. – С.188-193.
Published
2021-02-22
How to Cite
Dorosheva , A. O. (2021). Self-government in the seaside cities of the Southern Ukraine in the second half of the ХІХ-th century. Zaporizhzhia Historical Review, 1(41), 85-89. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1207