Formation of democratic dispositions in Czechoslovak society in the late 50’s early 60’s of XX centuryan: intellectual factor

  • I. V. Filipchuk
Keywords: scientific technical revolution, the Writers' Union of Czechoslovakia, the 20th Congress of the Soviet Communist Party, democratization of society

Abstract

The article deals with the impact of intellectual factors on the evolution of democratic dispositions in Czechoslovak society in the late 50’s and early 60’s of XX century. The conditions that make the emergence of democratic dispositions contribution of Czechoslovak sociology to this process and ideological confrontation of Czechoslovak writers and authorities are analyzed. As well as their role in the spread of democratic views ideological confrontation Czechoslovak writers and authorities. The evolution of this confrontation on the II and III Congress of the Writers’ Union of Czechoslovakia.

References

1. Golan G. Reform rule in Czechoslovakia. The Dubĉek era 1968–1969 / G.Golan. – Cambridge: At the University press, 1973. – 327 p.
2. Golan G. The Czechoslovak reform movement / G. Golan – Cambridge: At the University press, 1971. – 349 p.
3. Kusin V.V. The intellectual origins of the Prague spring / V.V. Kusin. – Cambridge: At the University press, 1971. – 153 p.
4. Dějiny ĉeské literatury 1945–1989 II., 1948 – 1958 / [zpracoval kolektiv aotorů pod vedením P. Janouńka]. – Praha: Academia, 2007. – 552 s.: il. + 1 CD.
5. Dějiny ĉeské literatury 1945–1989 III., 1958 – 1969 / [zpracoval kolektiv aotorů pod vedením P. Janouńka]. – Praha: Academia, 2008. – 691 s. + 1 CD.
6. Bláhová K. Mezi literaturou a politikou. Souvislosti ĉeskéholiterárního ņivota 1958-1969 / K.Bláhová // Soudobé dějiny. – 2002. – №3-4. – S.495-521.
7. Ĉeská věda a Praņské jaro (1963–1970) sborník z konference (Praha 22–23 listopadu 2000) / Editoři svazku PhDr. B.Zilynská, PhDr. P. Svobodný. – Praha: Nakladatelství Karalinum, 2001. – 426 s.
8. Марьина В.В. ХХ съезд КПСС и Комунистическая партия Чехословакии / В.В. Марьина // 1956 год: Российськоболгарские научные дискуссии: сб.ст./ пол ред. Г.Г.Литаврина, Т.В. Волокитина, Р.П. Гришиной. – М.: Институт славяноведения РАН, 2008. – 182-219 с.
9. Rupnik J. Promeńkané setkání. Roc 1965 v pohledu z Prahy / J.Rupnik // Soudobé dějiny. – 1997. – №4. – S. 535-540
10. Co chceme // Literární noviny. – 1956. – № 16. – S.1
11. Drda J. O stavu a úkolech ĉeskoslovenské literatury /J.Derda // Literární noviny. – 1956. – № 17. – S.3
12. Z diskuse. Jaroslav Seifert // Literární noviny. – 1956. – № 19. – S.9-10
13. Z dalńích diskusních přispěvků. Frantińek Hrubin // Literární noviny. – 1956. – № 18. – S. 10
14. 1956 год: Российско-болгарские научные дискуссии: сб.ст. / пол ред. Г.Г.Литаврина, Т.В.Волокитина, Р.П.Гришиной. – М.: Институт славяноведения РАН, 2008. – 496с.
15. Preĉan V. Britské velvyslanectví v Praze o Ĉeskoslovensku 1956 / V.Preĉan // Soudobé dějiny. – 1996. – №4. – S.564-583.
16. Ńmigel M. Radikálny socializmus a komunizmus na Slovensku (1918-1989). Spoloĉnost‘ medzi demokraciou a totalitou / M.Ńmigel‘a kol. – Banská Bystrica: Katedra historie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2007. – 250s.
17. Pravdivost nároĉnost: program nańí literatury// Literární noviny. – 1963. – № 18-19. – S. 3
18. Souĉasný ĉlověk a literatura// Literární noviny. – 1963. – № 21. – S. 4
19. Goldstucker E. Jak je to s Francem Kafkou? / E.Goldstucker // Literární noviny. – 1963. – №7. – S.4-5
20. Navrátil A. Křiņovatka dokumentárního filmu / A.Navrátil // Kulturní tvorba. – 1963. – №11. – S.7
21. Kosik K. Nańe nynějńi krize / K.Kosik // Literární listy. – 1968. – № 12. – S. 3
22. Mlynář Z. Tváří v tvař politice strany / Z. Mlynář // Kulturní tvorba. – 1965. – № 45. – S.1, 4-5
Published
2021-02-22
How to Cite
Filipchuk , I. V. (2021). Formation of democratic dispositions in Czechoslovak society in the late 50’s early 60’s of XX centuryan: intellectual factor. Zaporizhzhia Historical Review, 1(42), 269-273. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1178