The Problem of Gender Equality in Czechoslovakian Society in the Period of the First Republic

  • О. Р. Voron
Keywords: gender question, women’s organizations, emancipation, emancipational movement of women, gender equality

Abstract

The point of the problem of gender equality in Czechoslovakia in the first period of Republic and peculiarities of its resolving is disclosed in this article. There is defined the differences in views of different sections of Czechoslovakia society as to expediency of ascertainment of the equality of both sexes in social and political life in the first period of Czechoslovakian Republic. Also there is disclosed the machineries of realization of institutional issuance of gender equal rights and consolidation it in practice in the country.

References

1. Bureńová J. Spoleĉensko-politická aktivita a veřejná ĉinnost ņen za první Ĉeskoslovenské republiky (1918–1938) / J. Bureńová // Ĉeskoslovensko 1918–1938. Osudy demokracie ve střední Evropé / J. Bureńová. – Praha, 1999. – Díl. II. – S. 393–400.
2. Horská P. Ņena v Praze na přelomu 19. a 20. století // Documenta Pragensia XIII. Ņena v dějinách Prahy. – Praha, 1996. – S. 195–202.
3. Lenderová M. K hříchu i k modlitbě. Ņenа v minulém století / М. Lenderová. – Praha, 1999. – 302 s.
4. Horská P. Rozhovor mezi filozofkou a historiĉkou o ņenské otázce v Ĉechách / Р. Horská, J. Peńková // Filozofický ĉasopis. – 1992. – № 5. – S. 757–756.
5. Bureńová J. Proměny spoleĉenského postavení ĉeských ņen v první polovině 20. století / J. Bureńová. – Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. – 506 s.
6. Hańkovcová H. Emancipovaná ĉeská ņena – mýtus ĉi skuteĉnost? / Н. Hańkovcová // Documenta Pragensia XIII. Ņena v dějinách Prahy / H. Hańkovcová. – Praha, 1996. – S. 27–30.
7. Jelínek T. Ņeny v radě hlavního města Prahy v letech 1918–1938 / Т. Jelínek // Documenta Pragensia XIII. Ņena v dějinách Prahy / Т. Jelínek. – Praha, 1996. – S. 321–326.
8. Kořalka J. Zvolení ņeny do ĉeského zemského sněmu roku 1912 / J. Kořalka // Documenta Pragensia XIII. Ņena v dějinách Prahy / J. Kořalka. – Praha, 1996. – S. 307–320.
9. Soukupová B. Ņenská otázka a ĉeské dělnictvo (Praha 1867–1881) / В. Soukupová // Documenta Pragensia XIII. Ņena v dějinách Prahy / В. Soukupová. – Praha, 1996. – S. 253–262.
10. Ńiklová J. O feminismu, women a gender studích u nás a na Západě / J. Ńiklová // Documenta Pragensia XIII. Ņena v dějinách Prahy / J. Ńiklová. – Praha, 1996. – S. 21–26.
11. Vichtová V. Ņeny v politice agrární strany v letech 1918–1929 / V. Vichtová. – Opava: Sleská univerzita v Opavě filosofickopřírodovědecká fakulta, 2000. – 63 s.
12. Vońahlíková P. Ĉeská ņena v politice a veřejné ĉinnosti na přelomu 19. – 20. Století / Р. Vońahlíková // Documenta Pragensia XIII / Р. Vońahlíková. – Praha, 1996. – S. 291–300.
13. Wittlichová L. Materiály k ņenské otázce ve sbírkách Archivu Národního muzea / L. Wittlichová // Documenta Pragensia XIII. Ņena v dějinách Prahy / L. Wittlichová. – Praha, 1996. – S. 355–370.
14. Pavlová-Ruņiĉková E. Ņena a hnutí sociální / Е. Pavlová-Ruņiĉková // Nańe doba. – 1925. – № 8. – S. 21–29.
15. Masaryk T. Demokratism v politice / T. Masaryk. – Praha, 1990. – 401 s.
16. Bureńová J. Postavení ņen ve spoleĉností v první polovině dvacátého století a postoj T. G. Masaryka k dané realitě / J. Bureńová // Evropanství a T. G. Masaryk / J. Bureńová. – Hodonín, 1999. – S. 108–117.
17. Dostál V. Agrární strana. Její rozmach a zánik / V. Dostál. – Brno, 1998. – 408 s.
Published
2021-02-22
How to Cite
Voron О. Р. (2021). The Problem of Gender Equality in Czechoslovakian Society in the Period of the First Republic. Zaporizhzhia Historical Review, 1(42), 256-259. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1175