Activity of the Ukrainian government in sphere of the lawful providing with the repatriation of the Crimean Tatars during 1991-2004 years

  • V. V. Shiray
Keywords: construction, integration, repatriation, deported, Сrimean Tatars, Autonomous Republic of Crimea (1991-2004)

Abstract

Analysis and systematization of the forms and methods of the Ukrainian government’s activity in the process of repatriation of the Crimean Tatars were based on the documental sources and achievements of the historiography. Mechanisms of the creation of the Ukrainian normative-lawful basis according to the resolving of the problem of arrangement of the deported citizens in the territory of the Autonomous Crimean Republic were observed. Problems of the interaction of the official Kyiv and Autonomy were showed. Efforts of the Ukrainian government in provision with the dialogue with agencies of self-government of the Crimean Tatars were explored.

References

1. Grynszpan E. Les Tatars harcelés par les autorités russes//Le Temps Monde. [Електронний ресурс]. – http://www.letemps.ch/Page/Uuid/595e3602-aa57-11e4-9acf-c65b500212f4/Les_Tatars_harcelés_par_les_autorités_russes
2. Cамар В. "Вредное население". [Електронний ресурс]. – http://gazeta.zn.ua/internal/vrednoe-naselenie-_.html
3. Чумак В.А.Україна і Крим: спільність історичної долі: монографія / Чумак В.А. – К.: ВПЦ АМУ, 2013. – 180 с.
4. Велігодський В. Сучасні проблеми політико-правового врегулювання питань повернення та облаштування депортованого населення за національною ознакою (1992–1999 рр.) / В. Велігодський // Культура народов Причерноморья. – 2004. – № 52. – Т. 1. – С. 11–16.
5. Ширай В. Формування політико-правових засад репатріації та соціальної адаптації кримських татар наприкінці XX – початку XXI ст. / В. Ширай // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка (Історія). – К., 2012. – Вип. 112. – C. 59–61.
6. Про реабілітацію жертв політичних репресій: закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/962-12)
7. Крымскотатарское национальное движение : В 2 т. Документы, материалы, хроника / М. Н. Губогло, С. М. Червонная. – М., 1992. – Т. 2. – 340 с.
8. Про національні меншини в Україні : закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2494-12).
9. Депортовані кримські татари, болгари, вірмени, греки, німці : зб. документів Автономної Республіки Крим (1989–1999 рр.). – К., 1999. – С. 78.
10. Про затвердження Порядку надання довготермінового безвідсоткового державного кредиту на індивідуальне житлове будівництво для депортованих осіб, які повернулися в Україну на постійне проживання : постанова Кабінету Міністрів України від 9.08.1999 р. № 1447. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/1447-99-п
11. Ширай В. Формування політико-правових засад репатріації та соціальної адаптації кримських татар наприкінці XX – початку XXI ст. / В. Ширай // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка (Історія). – К., 2012. – Вип. 112. – C. 59–61.
12. Про затвердження Програми адаптації та інтеграції в українське суспільство депортованих кримських татар, а також осіб інших національностей, відродження і розвитку їх культури та освіти: постанова Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 р. № 29. [Електронний ресурс]. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/29-2002-п
13. Про затвердження Програми сприяння соціальному становленню та адаптації кримськотатарської молоді на 2002–2005 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 25.01.2002 р. № 88 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/88-2002-п.
14. Про затвердження Програми розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які повернулися в Автономну Республіку Крим на постійне проживання, на період до 2005 року: постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2002 р. № 618 [Електронний ресурс]. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/618-2002-п
15. Положення про Раду представників кримськотатарського народу: указ Президента України від 7.04.2000 р. № 573 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/573/2000
16. Мамыко Г. Памяти жертв депортации / Г. Мамыко // Крымские известия. – 1999. – 28 апреля. – № 83–84.
17. Выражаем протест // Крымские известия. – 1999. – 14–15 мая. – № 95–96.
18. Чумак В.А.Україна і Крим: спільність історичної долі: монографія / Чумак В.А. – К.: ВПЦ АМУ, 2013. – 180 с.
19. Велігодський В. Сучасні проблеми політико-правового врегулювання питань повернення та облаштування депортованого населення за національною ознакою (1992–1999 рр.) / В. Велігодський // Культура народов Причерноморья. – 2004. – № 52. – Т. 1. – С. 11–16.
Published
2021-02-22
How to Cite
Shiray , V. V. (2021). Activity of the Ukrainian government in sphere of the lawful providing with the repatriation of the Crimean Tatars during 1991-2004 years. Zaporizhzhia Historical Review, 1(42), 218-221. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1167