Ukrainian informal movement and regime in the Kherson region in the second half of 1980s – 1991

  • V. V. Mihaylov
Keywords: Kherson region, Communist Party of Ukraine, national-democratic movement, informal associations

Abstract

The problems of the informal movement in the South of Ukraine in the second half of 1980s – 1991 are considered on the basis of the State Archives of Kherson region and periodical publications. For example of Kherson region, genesis and institutional grounds of informal ecological, human rights and political organizations of that period are revealed. The opposition of Communist Party of the process of the formation and functioning of informal organizations is revealed. The contribution of Kherson informal associations in the development of Ukrainian statehood in the second half of 1980s – 1991 is defined.

References

1. Бойко О.Д. Україна 1985-1991: основні тенденції суспільно-політичного розвитку / О. Бойко. – К.: ІПЕНД, 2000. – 322 с.
2. Гончарук Г. Народний Рух України: Історія / Г. Гончарук. – Одеса: Астропринт, 1997. – 378 с.
3. Горбачова О.С. Громадські організації в Україні другої половини 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст. : процес становлення та розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук / Горбачова Ольга Сергіївна. – К., 2008. – 14 с.
4. Камінський А. На перехідному етапі. ―Гласність‖, ―перебудова‖ і ―демократизація‖ на Україні / А. Камінський. – Мюнхен: Український вільний університет, 1990. – 622 с.
5. Левчук К.І. Створення та діяльність громадських організацій в умовах трансформацій українського суспільства (1985 – 1996 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. іст. наук / Левчук Костянтин Іванович. – Київ, 2010. – 32 с.
6. Русначенко А.М. Національно-визвольний рух в Україні середини 50-х – початку 1990-х років / А. Русначенко. – К.: Видво О. Теліги, 1998. – 720 с.
7. Турченко Ф.Г. Запоріжжя на шляху до себе… (Минуле і сучасність в документах та свідченнях учасників подій) / Ф. Турченко. – Запоріжжя: Просвіта, 2009. – 368 с.
8. Шипотілова О. П. Громадсько-політична діяльність Народного Руху України на території Миколаївщини (1989– 1996 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 ―Історія України‖ / О. П. Шипотілова. – Миколаїв, 2013. – 20 с.
9. Бойко О. Д. КПУ в 1985 – 1991 рр.: анатомія кризи (стаття 1) / О. Д. Бойко // Людина і політика. – 2002. – № 2. – С.3-18.
10. Державний архів Херсонської області (далі – ДАХО). Ф. П-46, Оп. 47, Спр. 551.
11. ДАХО. Ф. П-46. Оп. 47. Спр. 393.
12. ДАХО. Ф. П-46. Оп. 47. Спр. 321.
13. Вертепа Ю. У пошуках компромісу // Чорноморець. – 1987. – 29 серпня.
14. Шлях до незалежності: суспільні настрої в Україні кін. 80-х рр. ХХ ст. Документи і матеріали / [Гол. ред. колегії В.А. Смолій]. – К.: Інститут історії України НАН України, 2011. – 572 с.
15. ДАХО. Ф. П-46. Оп. 47. Спр. 375.
16. ДАХО. Ф. Р-3378. Оп. 4. Спр. 161.
17. Вірлич А. Е. Пам'ять зобов‘язує // Наддніпрянська Правда. – 1989. – 5 жовтня.
18. Глигач В. Це потрібно живим // Наддніпрянська Правда. – 1990. – 13 червня.
19. Центральний державний архів громадських об‘єднань України. Ф. 1. Оп. 32. Спр. 2767.
20. Українська Гельсінська Спілка у спогадах і документах / [упоряд. О. Шевченко]. – Київ: Ярославів вал, 2012. – 814 с.
21. Гура С. Лист Степана Гури // Ленінський прапор. – 1990. – 19 травня.
22. Курія І. ―Я – колишній член УГС…‖ // ―Ленінський прапор‖. – 1990 – 24 березня.
23. ДАХО. Ф. Р-4094. Оп. 8. Спр. 3.
24. ДАХО. Ф. Р-4094. Оп. 8. Спр. 4.
25. ДАХО. Ф. Р-4094. Оп. 8. Спр. 9.
26. Фомін О. Апаратні ігри: за і проти кого? // Голос Таврії. – 1991. – №1.
27. Програма Народного Руху України // Голос Таврії. – 1991. – №2.
28. Голод 1932-1933 рр. на Україні: очима істориків, мовою документів // Голос Таврії. – 1991. – №4.
29. Дніпро просить пощади // Голос Таврії. – 1991. – №5.
30. Бондюченко В. Гримаси командно-адміністративної системи // Голос Таврії. – 1991. – №6.
31. Рух-прес повідомляє // Голос Таврії. – 1991. – №7.
32. ДАХО. Ф. П-46. Оп. 47. Спр. 569.
33. ДАХО. Ф. П-185. Оп. 50. Спр. 44
Published
2021-02-22
How to Cite
Mihaylov , V. V. (2021). Ukrainian informal movement and regime in the Kherson region in the second half of 1980s – 1991. Zaporizhzhia Historical Review, 1(42), 208-214. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1165