Social sphere of Volyn village in 1960-1980

  • O. L. Maiboroda
Keywords: remuneration, the sphere of social conditions, village, Volyn

Abstract

The social policy of soviet government as to the village in the period of so called developed socialism is investigated. Hereby the chief attention is emphasized on the policy of price formation, the question of remuneration to the members of a collective farm, to the problems of gas supply, electrification and water delivery, medical care, the decision of housing problem and so on. It was cleared the main changes in the administrative-territorial division of the region. It was analysed the reasons of worsening of demographic situation and inner migration in the Volyn villages in 60-80 years of XX century.

References

1. Баран В. Україна в умовах системної кризи (1946–1980-і рр.) / В. Баран, В. Даниленко. – К. : Вид. дім ―Альтернативи‖, 1999. – 304 с.
2. Вівчарик М. Українське село: етнонаціональний вимір (70-ті – середина 90-х рр.) / М. Вівчарик ; Ін-т історії України НАН України. – К. : [б. в.], 1998. – 199 с.
3. Кривчик Г. Українське село під владою номенклатури (60–80-ті рр. ХХ ст.) / Г. Кривчик.– Дніпропетровськ : ДНУ, 2001. – 192 с.
4. Падалка С. Українське село в контексті політики тоталітарної держави (60–80-х роки ХХ ст.) / С. Падалка. – К. : Український Центр духовної культури, 2003. – 160 с.
5. Тимченко С. Українське село : Проблеми етносоціальних змін. 1959–1989 / С. Тимченко. – Запоріжжя : Запорізький держ. ун-т, 1995. – 529 с.
6. Історія українського селянства: Нариси: В 2 т. / О. Андрощук, В. Баран, О. Веселова, О. Ганжа, Г. Герасимова ; НАН України; Інститут історії України / В. Смолій (відп. ред.) – К. : Наукова думка, 2006. – 652 с.
7. Калініченко В.В., Рибалка І.К. Історія України. Частина ІІІ: 1917-2003 рр.: Підручник для історичних факультетів вищих навчальних закладів. - Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2004. - 628 с.
8. Державний архів Волинської області (далі – ДАВО). – Ф.595. – Оп.1. – Спр.495.
9. Калініченко В.В., Рибалка І.К. Історія України. Частина ІІІ: 1917-2003 рр.: Підручник для історичних факультетів вищих навчальних закладів. - Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2004. – 628 с.
10. Волинська область за роки радянської влади (1940-1966 рр). Статистичний збірник. – Львів: Каменяр, 1969 р. – Відповід. М.Сергєєв. – 316 с. Волинська область : Адміністративно-територіальний поділ. – Відповід. В.Р.Воробей. – Львів: Каменяр, 1981 р. – 134 с.
11. Волинська область за роки радянської влади (1940-1966 рр). – статистичний збірник. – Львів: Каменяр, 1969 р. – Відповід. М.Сергєєв. – 316 с.
12. Калініченко В.В., Рибалка І.К. Історія України. Частина ІІІ : 1917-2003 рр.: Підручник для історичних факультетів вищих навчальних закладів. - Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2004. - 628 с.
13. Волинська область : Адміністративно-територіальний поділ. – Відповід. В.Р.Воробей. – Львів: Каменяр, 1981 р. – 134 с.
14. Записано автором від Нечая Івана Микитовича, 1932 р.н., в с. Хотешів Камінь-Каширського району Волинської області у 2007 р.
15. ДАВО, Р. 295 спр. 186, оп. 11.
16. Волинська область за роки радянської влади (1940-1966 рр). Статистичний збірник. – Львів: Каменяр, 1969. – 316 с.
17. Волинська область за роки радянської влади (1940-1966 рр). Статистичний збірник. – Львів: Каменяр, 1969.
18. Народне господарство Волинської області в цифрах. Статистичний збірник. – Львів: Статистика, 1971. – 181 с
Published
2021-02-22
How to Cite
Maiboroda , O. L. (2021). Social sphere of Volyn village in 1960-1980. Zaporizhzhia Historical Review, 1(42), 193-196. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1163