Ostarbeiters of Chernihivshchyna (Chernihiv region): recruitment, working conditions abroad and life after return

  • L. O. Nesterenko
Keywords: questionnaire, Extraordinary Commission for investigating crimes of Nazi authorities, Ostarbeiter, village headman, Chernihiv region

Abstract

The article summarizes statistical data concerning population of Chernihiv region taken to Germany for forced labor based on archival documents and evidence given by Ostarbeiters that are involved in the scientific circulation for the first time. The role of village headmen and policemen in the implementation of deportation is shown. The article also highlights transportation conditions, working and living conditions of workers abroad. Considerable attention is paid to the process of returning repatriates back home. The further work of MVD (Ministry of Internal Affairs) and KGB (Committee for State Security) with them on the territory of Ukraine is analyzed.

References

1. Сидоренко О. Книга життя українських остарбайтерів / О.Сидоренко, В.Котляр. – Полтава: АСМІ, 2005.
2. Пастушенко Т.В. Остарбайтери з Київщини: вербування, примусова праця, репатріація (1942-1953) / Т.В.Пастушенко; Інститут історії України НАН України. – К.: [Б.в.], 2009.
3. Лахно В. Одяг та взуття у повсякденному житті остарбайтерів у Третьому Рейху / В.Лахно // „Історія повсякденності: теорія та практика‖: Матеріали Всеукр. наук. конф. [м. Переяслав-Хмельницький], 5-6 жовтня 2012 р. / [упоряд.: О. М.Лукашевич, Т.Ю. Нагайко, В.В. Коцур]. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С.119 – 123.
4. Чепіга О. Спогади остарбайтера Коваленко Дарії Митрофанівни / О.Чепіга // Матеріали міжрегіональної науковотеоретичної конференції „Героїчні сторінки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років у патріотичному вихованні української молоді‖. Частина ІІ / укл. Нестеренко Л.О. – Чернігів: ЧОІППО імені К.Д.Ушинського, 2014. – С. 30–35.
5. Федосенко Н. Шкодую, що не втекла із Жоржем у Францію / Н.Федосенко. – Гарт. – 2015. – № 12. – С.18.
6. Нестеренко Л. Остарбайтери Срібнянщини: вербування, життя в неволі та після повернення / Л.Нестеренко // Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції „Вигнання нацистських окупантів з України: пам‘ять та уроки історії для сьогодення‖ / укл. Нестеренко Л.О., Потій Н.М. – Чернігів, ЧОІППО імені К.Д.Ушинського, 2015. – С.67–76.
7. Моринець Віктор. Чернігівський процес. / В. Моринець – Ніжин: Видавець Лисенко М.М, 2014.
8. Литвин В.Історія України. Підручник. / В. Литвин. – К.: „Наукова думка‖, 2010. – 830 с.
9. Свідчення Куліненко Ганни Сидорівни (1923 – 2012 роки життя) про роки окупації села с. Іванківці Срібнянського району Чернігівської області (1941 – 1943 рр.), які записала її племінниця Куліненко Наталія Василівна.
10. Держархів Чернігівської області, ф.Р-90, оп.1, спр.10, 91 арк.
11. Держархів Чернігівської області, ф.Р-90, оп.1, спр.10, 91 арк.
12. Федосенко Н. Вказана праця. – С.18.
13. Держархів Чернігівської області, ф.Р-3013, оп.1, спр.86, 53 арк.
14. Держархів Чернігівської області, ф.Р-90, оп.3, спр.10, 91 арк.
15. Держархів Чернігівської області, ф.Р-4223, оп.1, спр.5, 112 арк.
16. Держархів Чернігівської області, ф.Р-90, оп.3, спр.4, 273 арк.
17. Чепіга О. Вказана праця. – С. 30–35.
18. Держархів Чернігівської області, ф.Р-90, оп.3, спр.10, 91 арк.
19. Федосенко Н. Вказана праця. – С.18.
20. Держархів Чернігівської області, ф.Р-90, оп.3, спр.4, 273 арк.
21. Охріменко В., Черевко С. Спогади остарбайтерів./ В.Охріменко, С.Черевко // Матеріали міжрегіональної науковотеоретичної конференції „Героїчні сторінки Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років у патріотичному вихованні української молоді‖. Частина ІІ / укл. Нестеренко Л.О. – Чернігів: ЧОІППО імені К.Д.Ушинського, 2014. – С.39–45.
22. Держархів Чернігівської області, ф.Р-8840, оп.1, спр.16910, 32 арк.
23. Лахно В. Вказана праця. – С.119 – 123.
24. Чепіга О. Вказана праця. – С. 30–35.
25. Лещенко О. Село Гурбинці в період окупації. Зі спогадів очевидців./ О. Лещенко, Н. Дяченко. – Матеріали міжрегіональної науково-теоретичної конференції „Героїчні сторінки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років у патріотичному вихованні української молоді‖. Частина ІІ / укл. Нестеренко Л.О. – Чернігів: ЧОІППО імені К.Д.Ушинського, 2014. – С. 20–29.
26. Держархів Чернігівської області, ф.Р-90, оп.1, спр.10, 91 арк.
27. Держархів Чернігівської області, ф.Р-90, оп.3, спр.4, 273 арк.
28. Держархів Чернігівської області, ф.Р-90, оп.1, спр.10, 91 арк.
29. Федосенко Н. Вказана праця. – С.18.
30. Чепіга О. Вказана праця. – С. 30–35.
31. Охріменко В., Черевко С. Вказана праця. – С.39–45.
32. Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп. 1, спр. 16910, 32 арк.
33. Нестеренко Л. Друга світова війна у спогадах очевидців / Л.Нестеренко // Матеріали міжрегіональної науковотеоретичної конференції „Героїчні сторінки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років у патріотичному вихованні
української молоді‖. Частина ІІ / укл. Нестеренко Л.О. – Чернігів: ЧОІППО імені К.Д.Ушинського, 2014. – С.13–19.
34. Плотникова В. Доля громадян України, які постраждали від нацистських переслідувань / В.Плотникова // Матеріали міжрегіональної наук.-теор. конф. „Героїчні сторінки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років у патріотичному вихованні української молоді‖. Ч. ІІ / укл. Нестеренко Л.О. – Чернігів: ЧОІППО імені К.Д.Ушинського, 2014. – С. 55–66.
35. Охріменко В., Черевко С. Вказана праця. – С.39–45.
36. Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп. 1, спр. 16856, 15 арк.
37. Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп. 1, спр. 16910, 32 арк.
38. Охріменко В., Черевко С. Вказана праця. – С.39–45.
39. Держархів Чернігівської області, ф.Р-90, оп.3, спр.22, 37 арк.
40. Держархів Чернігівської області, ф.Р-90, оп.3, спр.22, 37 арк.
41. Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп. 1, спр. 16910, 32 арк.
42. Плотникова В. Вказана праця. – С. 55–66.
43. Плотникова В. Вказана праця. – С. 55–66.
44. Федосенко Н. Вказана праця. – С.18.
Published
2021-02-22
How to Cite
Nesterenko , L. O. (2021). Ostarbeiters of Chernihivshchyna (Chernihiv region): recruitment, working conditions abroad and life after return. Zaporizhzhia Historical Review, 1(42), 153-161. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1155