Social and political attitudes of the Polish people in Galicia during the period of Nazi occupation (1941–1944)

  • M. I. Mosorko
Keywords: social and political attitudes, the Nazi occupation regime, Galicia, Polish

Abstract

The article analyzes the social and political attitudes of the Polish people in Galicia in the context of everyday life during the period 1941 - 1944. Particular attention is paid to the research of stereotypes to the German troops, material realities of everyday life. The features of the attitude of the Polish population to the Nazi occupation regime during the whole period of its existence are followed. The changes in international deals, in particular, the Polish-Ukrainian and Polish-Jewish relations at the level of the ordinary world outlook are shown.

References

1. Беркгоф К. Жнива розпачу. Життя і смерть в Україні під нацистською владою / К. Беркгоф / Пер. з англ. Т. Цимбал. – К., 2011. – 456 с.
2. Нryciuk G. Polacy we Lwowie, 1939 – 1944. Życie codzienne / G. Нryciuk. – Warszawa, 2000. – 432 s.
3. Голик Р. Місто і війна: реалії та стереотипи періоду нацистської окупації в ментальності львів‘ян / Р. Голик // Вісник Національного університету ―Львівська політехніка‖. – № 693. – Держава та армія. – Львів: Видавництво Національного університету ―Львівська політехніка‖, 2011. – С. 216–222.
4. Tomaszewski T. Lwów 1940 – 1944: pejzaż psychologiczny / T. Tomaszewski. –Warszawa: WIP PAN, 1996. – 239 s.
5. Наконечний Є. ―Шоа‖ у Львові: спогади / Є. Наконечний. – Вид. 2-е. – Львів: Літературна аґенція ―Піраміда‖, 2006. – 286 с.
6. З львівських трамваїв // Краківські вісті. – 1941. – 30 листопада. – № 48. – С. 8.
7. Нові назви вулиць у Львові // Краківські вісті. – 1941. – 9 вересня. – № 45. – С. 3.
8. Роспоряжение Генерал-губернаторства в Кракове об установлении единых наименований для территориальноадминистративных эдиниц // ЦДІАУЛ. – Ф. 755. – Оп. 1. – Спр. 18. – 1 арк.
9. Redlich S. Razem i osobno. Polacy, Żydzi, Ukraińcy w Brzeżanach. 1919 – 1945 / S. Redlich. – Sejny, 2008. – 258 s.
10. Nadachowski F. Lwów 1940 – 1945 – okupanci w naszych oczach / F. Nadachowski // Cracovia Leopolis. – 2008. – № 4 (56). – S. 6–8.
11. Olszański T. Kresy kresów – Stanisławów / Т. Olszański. – Warszawa: Wydawnictwo ―Iskry‖, 2008. – 175 s.
12. Bonusiak W. Małopolska Wschodnia pod rządami Trzeciej Rzeszy / W. Bonusiak. – Rzeszόw: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 1990. – 264 s.
13. Brzeziński Z. Droga cierpienia. Tekst z protokołu przesłuchania świadka Czesława Hermana, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// stanislawow.net/wspomnienia/herman_droga.htm.
14. Kulińska L. Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich na tle losów ludności polskich Kresów w latach 1943 – 1947 / L. Kulińska. – Kraków: Oficyna Wydawnicza ABRYS, 2003. – T. 2: Dokumenty i materiały zgromadzone przez działaczy i członków KZW. – 1063 s.
15. Archiwum Adama Bienia. Akta narodowościowe (1942 – 1944) / [opracowanie, wstęp i przypisy] J. Brzeski, A. Roliński. – Kraków, 2001. – 606 s.
16. Kulińska L. Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich na tle losów ludności polskich Kresów w latach 1943 – 1947 / L. Kulińska. – Kraków: Oficyna Wydawnicza ABRYS, 2002. – T. 1. – 547 s.
17. Jędryk B. Moje dzieje, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://stanislawow.net/ wspomnienia/jedryk_dzieje.htm.
18. Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали / Відповідальний редактор М. Кугутяк. – Том. 2. – Книга 1: 1939 – 1945. – Івано-Франківськ: КПФ ―ЛІК‖, 2009. – 600 с.
19. Teksty odezw RGO do ludności GG w sprawie zbiorów kontyngentów, korespondencja dotycząca odezw // AAN: zesp. 125: Rada Główna Opiekuncza. – sуgn. 62. – 57 k.
20. Miesięczne sprawozdania z działalności i protokoły z posiedzeń Pol. K. O. Lwów – Powiat (Okręg Galicja) // AAN: zesp. 125: Rada Główna Opiekuncza. – sуgn. 415. – 223 k.
21. Miesięczne sprawozdania z działalności i protokoły z posiedzeń Pol. K. O. Tarnopol – Okręg Galicja // AAN: zesp. 125: Rada Główna Opiekuncza. – sуgn. 421. – 201 k.
22. Szybalski W. Wspomnienia ze Lwowa w czasie wojny i w czasie okupacji sowieckiej i niemieckiej, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://home.comcast. net/~julsta/czwojny.htm.
23. Torzecki R. Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej / R. Torzecki. – Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 1993. – 349 s.
24. Wołoszczuk S. Pokucie – legenda i rzeczywistość / S. Wołoszczuk. – Wrocław, 2000. – 189 s.
25. Krajewski T. Losy Stanisławowa i jego mieszkańców na tle historii, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://stanislawownet wspomnienia /losy_stanislawowa.htm.
26. Сергійчук B. Український здвиг: Пpикаpпaття. 1939 – 1955. – K.: Українська Видавнича Cпiлка, 2005. – 840 с.
27. Olszański T. Stanisławowianin Opowieści z rodzinnego grodu, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://stanislawownet/publikacje cracovia/opow_grod.htm.
Published
2021-02-22
How to Cite
Mosorko , M. I. (2021). Social and political attitudes of the Polish people in Galicia during the period of Nazi occupation (1941–1944). Zaporizhzhia Historical Review, 1(42), 148-153. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1153