School process as a mode of forming subordinates for the Third Reich (on an example Zaporizhzhya city

  • I. N. Spudka
  • L. V. Turchina
Keywords: Zaporizhzhya, school eduction, occupation, Third Reich

Abstract

The German occupation policy in the field of school education on the territory of Zaporizhzhya are analyzed in the article. Elementary schools and Ukrainian people’s schools were opened on the occupied territory of the city in order to establish total control over the youngest classes of population. The policy of German command in the sphere of education was inconsistent and limited and didn't reach the set aims. There were researched specifics of functioning of schools, as well as peculiarities of occupation policy in regard to the selection of pedagogical staff and tasks entrusted with them by the new authority

References

1. Ленська В.В. Фашистська шкільна політика на окупованій території України / В. В. Ленська // Український історичний журнал. – 1990. – № 10. – С. 81–86.
2. Потильчак О. Професійне навчання і підготовка трудових резервів в Україні в період німецько-фашистської окупації (1941–1944 рр.) / О. Потильчак. – К.: Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 36 с.
3. Єржабкова Б. Шкільна справа та політика в рейхскомісаріаті ―Україна‖ (1941-1944) у світлі німецьких документів / Б. Єржабкова [пер. з німецької мови]. — К.: Наук. думка, 2008. — 272 с.
4. Ревегук В. Я. Полтавщина в роки Другої світової війни (1939–1945) / В. Я. Ревегук. – Полтава, 2004. – 288 с.
5. Слободанюк М.А. Рух Опору на Дніпропетровщині в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945) / М. А. Слободанюк. – Дніпропетровськ: Оксамит-Текс, 2005. – 294 с.
6. Олійник Ю.В., Завальнюк О.М. Нацистський окупаційний режим в генеральній окрузі ―Волинь-Поділля‖ (1941-1944 рр.) / Ю. В. Олійник, О. М. Завальнюк. - Хмельницький: Поліграфіст-2, 2012. – 320 с.
7. Запорізький рахунок Великій війні. 1939-1945 / Ф. Г. Турченко, В.М. Мороко, О.Ф. Штейнле, В.С. Орлянський [та ін.]; Ф.Г. Турченко (наук. ред.). – Запоріжжя: Просвіта, 2013. – 416 с.
8. Культура в роки війни: період окупації (Історія України, 11 клас) [навчально-методичний посібник] / укладач О.Е. Жосан. – Кіровоград: КЗ ―КОІППО ім. В. Сухомлинського‖, 2015. – 100 с.
9. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України). – Ф.КМФ-8 – Оп.1. – Спр.180.
10. Україна в Другій світовій війні у документах / Упор. В. М. Косик [Збірник німецьких архівних матеріалів; у 4 т.]. - Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип‘якевича НАН України, Львівський національний університет ім. І. Франка, Інститут української археографії і джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, 1997. – Т.1. – 384 с.
11. Державний архів Київської області. - Ф.Р-2412 – Оп.2 – Спр.175. – Арк. 64; Державний архів Дніпропетровської області (далі ДАДО). – Ф.Р-2443 – Оп.1. – Спр.69. – Арк. 82.
12. ДАДО. - Ф.2311. – Оп.1. – Спр.104.
13. Державний архів Запорізької області (далі ДАЗО). – Ф.Р-1433. – Оп.1. – Спр. 403.
14. ДАЗО. – Ф. Р-1433. – Оп. 1. – Спр. 604.
15. ДАЗО. – Ф.Р–1433. – Оп. 1. – Спр. 369.
16. ДАЗО. – Ф.Р-3061. – Оп. 1. – Спр.3.
17. ДАЗО. – Ф. Р-1433. – Оп. 1. – Спр. 369.
18. Центральний державний архів громадських об‘єднань України (далі – ЦДАГО України). – Ф.1. – Оп.23. – Спр.124.
19. ЦДАВО України. – Ф.3676. – Оп.4. – Спр.46.
20. ДАЗО. – Ф.Р-1433 – Оп. 1. – Спр. 243.
21. ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп.23. – Спр.12.
22. ДАЗО. – Ф.Р-1433 – Оп. 1. – Спр. 401. – Арк. 9.
23. Нове Запоріжжя. – 1942. – 18 червня.
24. Нове Запоріжжя. – 1942. – 15 січня.
25. Нове Запоріжжя. – 1942. – 18 січня.
Published
2021-02-22
How to Cite
Spudka , I. N., & Turchina , L. V. (2021). School process as a mode of forming subordinates for the Third Reich (on an example Zaporizhzhya city. Zaporizhzhia Historical Review, 1(42), 143-147. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1152