The problems of the Ukrainian nationalism typology of the 1920s – 1950s

  • A.Y. Tverdovskiy
Keywords: UPA, OUN, “organized nationalism”, “effective nationalism”, integral nationalism, methodology of the level and component analysis of nationalism, typology, Ukrainian nationalism

Abstract

The article performs the attempt to return the discussion to the academic course and it contains three dimensions of the consideration of the problem: historiographical (which presents the major approaches to the typology of nationalisms and critically review the achievements of the global and national science in this field), methodological (which presents and introduces into scientific use the author’s methodology of the level and component analysis of nationalism as an ideology and socio-political movement or regime) and typological (where it is made an attempt of adaptation, synchronization and projection of certain typological schemes on the Ukrainian ground).

References

1. Грицак Я. Тези до дискусії про УПА // Страсті за націоналізмом: стара історія на новий лад / Я. Грицак. – К.: Критика, 2011. – С. 65-93.
2. Касьянов Г. Типології націоналізмів // Теорії нації та націоналізму [Електронний ресурс] / Г. Касьянов. – Режим доступу до розділу монографії: http://litopys.org.ua/kasian/kas10.htm
3. Кон Г. Західний і східний націоналізми / Г. Кон // Націоналізм: теорії нації та націоналізму від Йогана Фіхте до Ернеста Гелнера: антологія / упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: ВД Простір, Смолоскип, 2010. – С. 479-482.
4. Ґрінфелд Л. Типи націоналізму / Л. Ґрінфелд // Націоналізм: теорії нації та націоналізму від Йогана Фіхте до Ернеста Гелнера: антологія / упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: ВД Простір, Смолоскип, 2010. – С. 525-536.
5. Зайцев О. Фашизм і український націоналізм (1920 – 1930-ті рр.) [Електронний ресурс] / О. Зайцев. – Режим доступу до статті: http://www.ji.lviv.ua/n16texts/zajtsev.htm
6. Сміт Е. Територіальні та етнічні націоналізми / Е. Сміт // Націоналізм: теорії нації та націоналізму від Йогана Фіхте до Ернеста Гелнера: антологія / упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: ВД Простір, Смолоскип, 2010. – С. 495-498.
7. Пламенац Дж. Два типи націоналізму / Дж. Пламенац // Націоналізм: теорії нації та націоналізму від Йогана Фіхте до Ернеста Гелнера: антологія / упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: ВД Простір, Смолоскип, 2010. – С. 483-494.
8. Гатчінсон Дж. Культурний і політичний націоналізм / Гатчінсон Дж. // Націоналізм: теорії нації та націоналізму від Йогана Фіхте до Ернеста Гелнера: антологія / упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: ВД Простір, Смолоскип, 2010. – С. 499-506.
9. Альтер П. Звільнення від залежності і пригноблення: до типології націоналізму / П. Альтер // Націоналізм: теорії нації та націоналізму від Йогана Фіхте до Ернеста Гелнера: антологія / упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: ВД Простір, Смолоскип, 2010. – С. 507 – 524.
10. Валіцький А. Чи можливий ліберальний націоналізм? / А. Валіцький // Націоналізм: теорії нації та націоналізму від Йогана Фіхте до Ернеста Гелнера: антологія / упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: ВД Простір, Смолоскип, 2010. – С.537-550.
11. Валіцький А. Три патріотизми / А. Валіцький // Націоналізм: теорії нації та націоналізму від Йогана Фіхте до Ернеста Гелнера: антологія / упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: ВД Простір, Смолоскип, 2010. – С. 566-599.
12. Стефанеску Б. Про ―хороші‖ та ―погані‖ націоналізми / Б. Стефанеску // Націоналізм: теорії нації та націоналізму від Йогана Фіхте до Ернеста Гелнера: антологія / упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: ВД Простір, Смолоскип, 2010. – С. 551-565.
13. Дейвіс Н. Європа: історія / Н. Дейвіс. – К.: Основи, 2012. – 1464 с.
14. Ґелнер Е. Типологія націоналізмів // Нації та націоналізм [Електронний ресурс] / Е. Ґелнер. – Режим доступу до розділу монографії: http://litopys.org.ua/gellner/gel08.htm
15. Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму [Електронний ресурс] / Г. Касьянов. – Режим доступу до монографії: http://litopys.org.ua/kasian/kas.htm
16. Касьянов Г. До питання про ідеологію Організації українських націоналістів (ОУН) [Електронний ресурс] / Г. Касьянов. – Режим доступу до брошури: http://litopys.org.ua/kasian/kas2.htm
17. Касьянов Г.В. Ідеологія ОУН: Історико-ретроспективний аналіз / Г.В. Касьянов // Український історичний журнал. – 2004. – №1. – Ч.1. – С. 29-42.
18. Касьянов Г.В. Ідеологія ОУН: Історико-ретроспективний аналіз / Г.В. Касьянов // Український історичний журнал. – 2004. – №2. – Ч.2. – С. 68-82.
19. Дашкевич Я. Дослідження націоналізму. Вступні нотатки // ―Учи неложними устами сказати правду‖: історична есеїстика (1989 – 2008) / Я. Дашкевич. – К.: Темпора, 2011. – С. 737-750.
20. Дашкевич Я. Дмитро Донцов і боротьба довкола його спадщини / Я. Дашкевич // Донцов Д. Твори: геополітичні та ідеологічні праці. – Л.: Кальварія, 2001. – Т. 1. – С. 7-19.
21. Дашкевич Я. Націоналізм і демократія // ―Учи неложними устами сказати правду‖: історична есеїстика (1989 – 2008) / Я. Дашкевич. – К.: Темпора, 2011. – С. 751-757.
22. Грицак Я. Дилеми українського націєтворення, або ще раз про старе вино в нових міхах // Страсті за націоналізмом: стара історія на новий лад / Я. Грицак. – К.: Критика, 2011. – С. 33-52.
23. Грицак Я. Парадокси української модернізації // Страсті за націоналізмом: стара історія на новий лад / Я. Грицак. – К.: Критика, 2011. – С. 53-63.
24. Грицак Я. Нариси з історії України: формування української модерної нації [Електронний ресурс] / Я. Грицак. – Режим доступу: http://shron.chtyvo.org.ua/Hrytsak_Yaroslav/Narys_istorii_Ukrainy.pdf
25. Чугуєнко М.В. Формування та розвиток ідеології Дмитра Донцова: Автореф. дис… канд. філос. наук / М.В. Чугуєнко. – Х., 1998. – 16 с.
26. Радченко Ю. Необхідна монографія: роздуми над книжкою Олександра Зайцева ―Український інтегральний націоналізм (1920 – 1930-ті роки)‖ [Електронний ресурс] / Ю. Радченко. – Режим доступу: http://www.historians.in.ua/index.php/dyskusiya/926-yurii-radchenko-neobkhidna-monohrafiia-rozdumy-nad-knyzhkoiuoleksandra-zaitseva-ukrainskyi-intehralnyi-natsionalizm-1920-1930-ti-roky
27. Зайцев О. Український інтегральний націоналізм (1920 – 1930-ті роки): нариси інтелектуальної історії / О. Зайцев. – К.: Критика, 2013. – 488 с.
28. Зайцев О. Концепція інтегрального націоналізму в історіографії українського націоналістичного руху міжвоєнної доби / О. Зайцев // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2013. – Вип. 23. – С. 441-452.
29. Зайцев О. Соціальна міфологія Дмитра Донцова / О. Зайцев // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. – 2013. – Вип. 1. – С. 15-22.
30. Зайцев О.Ю. Формування воєнно-політичної стратегії і тактики ОУН (1929 – 1939) / О.Ю. Зайцев // Військово-науковий вісник. – 2013. – Вип. 19. – С. 76-90.
31. Зайцев О.Ю. ―Польське питання‖ у воєнно-політичній стратегії ОУН напередодні Другої світової війни / О.Ю. Зайцев // Військово-науковий вісник. – 2014. – Вип. 21. – С. 27-38.
32. Зайцев О. Український націоналізм та італійський фашизм (1922 – 1939) [Електронний ресурс] / О. Зайцев. – Режим доступу до статті: http://uamoderna.com/md/98-zaitsev
33. Зайцев О.Ю. ОУН і авторитарно-націоналістичні рухи міжвоєнної Європи / О.Ю. Зайцев // Український історичний журнал. – 2012. – №1. – С. 89-101.
34. В‘ятрович В. До проблем формування ідейно-програмових засад українського визвольного руху 1920-х – 1950-х рр. / В. В‘ятрович // Український визвольний рух / Інститут українознавства ім. І. Крип‘якевича, Центр досліджень визвольного руху. – Л., 2007. – Зб. 9. – С. 125-137.
35. Деревінський В. Деякі аспекти ідейних засад ОУН у 1920 – 1930-х рр. / В. Деревінський // Український визвольний рух / Інститут українознавства ім. І. Крип‘якевича, Центр досліджень визвольного руху. – Л., 2006. – Зб. 6. – С. 83-94.
36. Лісовий В. Націоналізм, нація та національна держава / В. Лісовий, О. Проценко // Націоналізм: теорії нації та націоналізму від Йогана Фіхте до Ернеста Гелнера: антологія / упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: ВД Простір, Смолоскип, 2010. – С. 11-32.
37. Протокол пленарних засідань, запис В. Мартинця 1929 р. (27 – 29 січня, 2 – 3 лютого) // Конгрес українських націоналістів 1929 р.: документи і матеріали / упоряд. В. Муравський. – Л.: НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, ЦДВР, 2006. – С. 61-95.
38. Протокол пленарних засідань, запис С. Охримовича 1929 р. (28 – 29 січня, 2 – 3 лютого) // Конгрес українських націоналістів 1929 р.: документи і матеріали / упоряд. В. Муравський. – Л.: НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, ЦДВР, 2006. – С. 95 – 120.
39. Протокол пленарних засідань, запис Ю. Руденка 1929 р. (28 – 29 січня, 2 – 3 лютого) // Конгрес українських націоналістів 1929 р.: документи і матеріали / упоряд. В. Муравський. – Л.: НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, ЦДВР, 2006. – С. 121-137.
40. Гунчак Т. ОУН – поміж колябораціонізмом і резистансом проти нацистської Німеччини / Т. Гунчак // Ключові проблеми історіографії Другої світової війни. – К.: УВС ім. Ю. Липи, 2011. – С. 45-75.
41. Субтельний О. Україна: історія / О. Субтельний. – К.: Либідь, 1993. – 718 с.
42. Бойко О.Д. Історія України / О.Д. Бойко. – К.: Академвидав, 2005. – 687 с.
43. Горський В.С. Історія української філософії / В.С. Горський. – К.: Наукова думка, 2001. – 376 с.
44. Огородник І.В. Історія філософської думки в Україні: курс лекцій / І.В. Огородник, В.В. Огородник. – К.: Вища школа, Знання, 1999. – 543 с.
45. Моррас Ш. Повернення до живих речей / Ш. Моррас // Націоналізм: теорії нації та націоналізму від Йогана Фіхте до Ернеста Гелнера: антологія / упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: ВД Простір, Смолоскип, 2010. – С. 57-65.
46. Языков Е.Ф. История стран Европы и Америки в Новейшее время (1918 – 1945 гг.) / Е.Ф. Языков. – М.: МГУ, 2000. – 352 с.
47. Ачкіназі Б.О. Загострення політичної ситуації у Франціїї після закінчення Першої світової війни / Б.О. Ачкіназі // Український історичний журнал. – 2001. – №5. – С. 91-107.
48. Вассиян Ю. До головних засад націоналізму / Ю. Вассиян // Націоналізм: теорії нації та націоналізму від Йогана Фіхте до Ернеста Гелнера: антологія / упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: ВД Простір, Смолоскип, 2010. – С. 76-84.
49. Донцов Д. Націоналізм / Д. Донцов. – Вінниця: ДП ДКФ, 2006. – 236 с.
50. Мірчук П. Нарис історії ОУН: 1920 – 1939 роки / П. Мірчук. – К.: Українська видавнича спілка, 2007. – 1008 с.
51. Касьянов Г. Український націоналізм // Теорії нації та націоналізму [Електронний ресурс] / Г. Касьянов. – Режим доступу до розділу монографії: http://litopys.org.ua/kasian/kas14.htm
52. Сосновський М. Ідеологія ―чинного націоналізму‖ Дмитра Донцова / М. Сосновський // Націоналізм: теорії нації та націоналізму від Йогана Фіхте до Ернеста Гелнера: антологія / упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: ВД Простір, Смолоскип, 2010. – С. 628-674.
53. Муссолини Б. Доктрина фашизма [Электронный ресурс] / Б. Муссолини. – Режим доступа к эссе: http://www.nationalism.org/vvv/library/mussolini-doctrina.htm
54. Гитлер А. Моя борьба / А. Гитлер. – Х.: Свитовид, 2003. – 704 с.
55. Баран В. Інтелектуальна історія українського інтегрального націоналізму (рец. на кн.): Зайцев Олександр. Український інтегральний націоналізм 1920 – 1930-х років: нариси інтелектуальної історії / В. Баран // Україна – Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. – 2013. – Вип. 6 – С. 239-241.
56. Ротшильд Дж. Повернення до різноманітності: політична історія Східно-Центральної Європи після Другої світової війни / Дж. Ротшильд, Н. Уінгфілд. – К.: Мегатайп, 2004. – 384 с.
Published
2021-02-22
How to Cite
Tverdovskiy , A. (2021). The problems of the Ukrainian nationalism typology of the 1920s – 1950s. Zaporizhzhia Historical Review, 1(42), 101-111. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1145