The main activities of Ukrainian Photo and Cinema Administration (1922- 1930)

  • T. V. Grusheva
  • O. V. Sahno
Keywords: Ukrainian cinema, cinematography, Soviet state

Abstract

The state of the Ukrainian Soviet cinematography in the 1920th on the example of the All-Ukrainian PhotoCinema Administration is investigated in the article. Aspects of domestic policy of this organization, feature of regulation of the relations with scriptwriter are analyzed on the basis of archival documents. Creative achievements of representatives of the Ukrainian cinema are studied. Influence of the Soviet government bodies on a state of art and quality of cinema products is shown.

References

1. Кузюк О. М. Управління українським кінематографом у 1930-х роках / О. М. Кузюк // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 48, № 6. – С.156-164.
2. Кузюк О. М. Фінансування кінематографа в УСРР в роки першої п‘ятирічки / О. М. Кузюк // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 53 (№ 10). – С. 114-118.
3. Стоян Т. А. Українське радянське кіно та політична цензура 1920-х років / Т. А. Стоян // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011 – Вип. 51, № 9. – С. 58–63.
4. Госейко Л. Історія українського кінематографа. 1896-1995 / Л. Госейко. – К. : KINO-КОЛО, 2005. – 461 с.
5. Резолюція Х з‘їзду РКП(б) ―Про Головполітосвіту і агітаційно-пропагандистські завдання партії‖ від 15 березня 1921 р. / Культурне будівництво в Українській РСР 1917-1927 рр. – К. : Наукова думка, 1979. – С. 38-39.
6. Самойленко Т. І. Українське кіно в умовах тоталітарного режиму / Т. І. Самойленко // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Сер. : Історія. – 2010. – Т. 129, Вип. 116. – С. 32-36.
7. Росляк Р. В. З історії імпортної політики Всеукраїнського фотокіноуправління / Р. В. Росляк // Культура України. – Вип. 37. – Харків : ХДАК, 2012. – С. 184-192.
8. Брюховецька Л. Вісім років української автономії. До 90-річчя ВУФКУ / Л. Брюховецька // Кіно-Театр. – К. : НаУКМА, 2012, №2. – [Електронний ресурс] http://www.ktm.ukma.kiev.ua/show_content.php?id=1331)
9. Довженко О. П. ―Изучить уроки кинофестиваля‖, ―Почему мы снимаем четыре месяца‖, ―Украинское кино сегодня‖. Бесіди із кореспондентами газет та журналів ―Известия ЦИК‖, ―Кино‖, ―Театр. Клуб. Кино‖ про проблеми розвитку радянської кінематографії. 2 лютого 1928-23 травня 1935 – Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України – Ф. 690. – Оп. 4. – Спр. 104.
10. Росляк Р. ―Вся господарча й художня система ВУФКУ стоїть тепер догори ногами‖ / Р. Росляк // Український історичний збірник. – К. : Інститут історії України, 2012. – Вип. 15. – С. 339-349.
11. Дніпровський Іван Данилович – український радянський письменник. Договори з Всеукраїнським фото-кіноуправлінням на видання творів – Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України – Ф. 144. – Оп. 1. – Спр. 291.
12. Росляк Р. ―Юрій Яновський: ―Моє страждання у ВУФКУ вже скінчилося / Р. Росляк // Кіно-Театр. – К. : НаУКМА, 2011. – №3. – С. 38-41.
13. Мусієнко-Фортунська О. Керівники ВУФКУ. Сторінки українського кіно / О. Мусієнко-Фортунська // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. – 2014. – Вип. 15. – С. 161-166.
14. Росляк Р. Тематичне планування в українській кінематографії доби ВУФКУ / Р. Росляк // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. – 2014. – Вип. 15. – С. 167-172.
Published
2021-02-22
How to Cite
Grusheva , T. V., & Sahno , O. V. (2021). The main activities of Ukrainian Photo and Cinema Administration (1922- 1930). Zaporizhzhia Historical Review, 1(42), 98-101. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1143