Economic and cooperative activities of „Association named after M. Kachkovsky” in Eastern Galicia in the interwar period

  • V. Ya. Lukashiv
Keywords: moskwofilst, economic and cooperative activities, Eastern Galicia, „Association named after M. Kachkovsky”

Abstract

Economic and cooperative activities „Association named after M. Kachkovsky” in Eastern Galicia in the interwar period are anayzed. Functioning of the instittion developed under difficult conditions cultural and educational life of Galician Ukrainian. Association belonged to the Russophile orientation, was intended to spread education and awareness among the general public of population. The process of Russophile cooperation in Eastern Galicia is illuminated. „Association named after M. Kachkovsky” worked closely with other organizations Russophile. Board organized a number of economic institutions and cooperative courses. The development of economic and cooperative activities association in the interwar period is shown.

References

1. Бородаєвський С. Історія кооперації / С. Бородаєвський. – Прага, 1924. – 198 с.
2. Грабов Я. Організаційна та інструкторсько-ревізійна діяльність в кооперативному житті / Я. Грабов. – Прага, 1923. – 24 с.
3. Гаврилко А. Ревізори та ревізія кооператив / А. Гаврилко. – Львів, 1935. – 16 с.
4. Гаврилко А. В сільських споживчих кооперативах / А. Гаврилко. – Львів, 1932. – 20 с.
5. Ганасевич К. Організація руських кооперативних кас / К. Ганасевич. – Львів, 1937. – 34 с.
6. Струк З. Організація української кооперації на західноукраїнських землях у міжвоєнний період (1921-1939 рр.) / З. Струк – Львів, 2000. – 137 с.
7. Центральний державний історичний архів України, м. Львів (ЦДІАЛ України), ф. 182 (Товариство ім. М. Качковського), оп. 1, спр. 263 (Звіти, протоколи, відомості про видавничу, організаційну та господарсько-економічну діяльність товариства, 1920 – 1935 рр.), 79 арк.
8. ЦДІАЛ України, ф. 182, оп. 1, спр. 317 (Рапорти, повідомлення та ін. матеріали про діяльність товариства, 1926 – 1933 рр.), 86 арк.
9. Державний архів Тернопільської області, ф. 231 (Тернопільське повітове староство), оп. 1, спр. 64 (Звіт про кооперативну діяльність Тернопільської філії „Общества им. М. Качковского‖, 1925 – 1937 рр.), 49 арк.
10. Левицкій Р. Къ дhлу / Р. Левицкій // На рубежh. – 8 декабря 1927. – С. 4-6.
11. Наши организационныe задачи // Рассвhтъ. – 12 мая 1923. – С. 1-2.
12. Чого хочуть Сельроб-москвофіли? // Громадський Голос. – 18 жовтня 1930. – С. 4-7.
13. Наші чергові завдання // Громадський Голос. – 5 серпня 1933. – С. 3-6.
14. Сельробівське стадо без пастирів // Громадський Голос. – 28 березня 1931. – С. 1-2.
15. Бережанський В. Нові розбивацькі спроби москвофілів / В. Бережанський // Громадський Голос. – 26.05.1934. – С. 6-9.
16. Москвофіли і українці // Нова Зоря. – 21 серпня 1934. – С. 3-5.
17. Москвофіли // Нова Зоря. – 17 червня 1934. – С. 4-7.
18. Відродження москвофільства // Нова Зоря. – 3 лютого 1928. – С. 1-3.
19. Партійна політика і мораль // Нова Зоря. – 8 березня 1928. – С. 7-9.
20. З московського табору // Свобода. – 30 грудня 1933. – С. 5-8.
21. У розшуках за новою ідеєю // Свобода. – 25 липня 1934. – С. 3-5.
22. Москвофільство в історії українських політичних змагань // Свобода. – 20 травня 1934. – С. 2-4.
23. Мрії посеред синіх клубів диму – і дійсність // Свобода. – 3 червня 1934. – С. 3-4.
24. Пролом // Свобода. – 27 травня 1934. – С. 6 – 9.
25. Як господарять москвофіли // Діло. – 29 січня 1933. – С. 2-5.
26. Балканізація Східної Галичини // Діло. – 7 вересня 1922. – С. 6-7.
27. Новий москвофільський провід // Діло. – 8 березня 1934. – С. 6-8.
28. Ювилейне фарисейство // Русскій Голос. – 22 января 1928. – С. 2-4.
29. Наше становище в національнім питанню // Воля Народа. – 18 липня 1926. – С. 3-5.
Published
2021-02-22
How to Cite
Lukashiv , V. Y. (2021). Economic and cooperative activities of „Association named after M. Kachkovsky” in Eastern Galicia in the interwar period. Zaporizhzhia Historical Review, 1(42), 86-89. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1140