Support of education and medicine by local self-government body’s in Volyn during the period between wars

  • Y. M. Martyniuk
Keywords: magistrate, sejm, povit, gmina, local self-governing, Volyn principality

Abstract

The article is dedicated to the investigation of the institute of the local self-governing, which functioned in Volyn during the period between wars (1921-1939). It describes some aspects of local government in supporting education and health care on the basis of published and archival sources, scientific literature. The mistakes and errors in the self-government are analyzed, revealed regional features. As a result of this research the correct conclusions and generalizations are made.

References

1. Ajnenkiel A. Polskie Konstytucje / A. Ajnenkiel. – Warszawa, 1982. – 234 s.
2. Łuczak A. Samorząd terytorialny w programach i działalności stronictw ludowych 1918–1939 / A. Łuczak. – Warszawa, 1973. – 145 s.
3. Szwed R. Polska Partia Socjalistyczna w wyborach samorządow terytorialnych w latach 1919–1939 / R. Szwed. – Częstochowa, 1993. – 133 s.
4. Antczak S. Samorząd miejski Poznania w latach 1919–1933 / S. Antczak // Kron. M. Pozn. – 1996. – № l. – S.288-300.
5. Heliasz A. Uslrój samorządu miejskiego w Galicji i w b. zaborze pruskim u progu II Rzeczypospolitej / A. Heliasz // Dzieje Najnowsze. – 1973. – S.15-20.
6. Chojecka E. Sląskie tradycje samorządowe / E. Chojecka // Myśl Protestantska. – 1997. – № 1. – S.25-31.
7. Marczuk J. Rada Miejska i Magistrat Lublina 1918–1939 / J. Marczuk. – Lublin, 1984. – 125 s.
8. Nartonowicz-Kot M. Oblicze polityczne samorządu miejskiego Łodzi w latach 1919–1939 / M. Nartonowicz-Kot // Rocznik Łodzki. – T.XXXI. – 1982. – S.102-103.
9. Dalecki M. Ustrój samorządowych władz miejskich Przemyśla w latach 1918-1939 / M. Dalecki // Rocznik Przemyślowy. – 1997. – T.33. – S.73-80.
10. Державний архів Волинської області (ДАВО), ф.454., оп.1, спр.54. – 126 арк.
11. Державний архів Рівненської області (ДАРО), ф.30, оп.20, спр.836. – 204 арк.
12. Волинське слово. – 1938. – 3 липня.
13. Wakar W. Zagadnienia samorządu w Rzeczypospolitej odzyskanej / W. Wakar. – Warszawa, 1924. – 165 s.
14. ДАВО, ф.46, оп.6, спр.686. – 156 арк.
15. Powiat Horochowski. Jego możliwości i potrzeby. – Horochow: Nakładem wydziału powiatowego w Horochowie, 1939.
16. Jaroszyński M. Samorząd terytorjalny w Polsce. Stan obecny. Wnioski do reformy / M. Jaroszyński. - Warszawa: Towarzystwo wydawnicze ―Ignis‖, 1923. – 142 s.
17. ДАВО, ф.46, оп.9-а, спр.349-а. – 147 арк.
18. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – 1920. – №62. – Poz.398.
19. ДАВО, ф.46, оп.1, спр.702. – 184 арк.
20. ДАВО, ф.46, оп.1, спр.1179. – 158 арк.
Published
2021-02-22
How to Cite
Martyniuk , Y. M. (2021). Support of education and medicine by local self-government body’s in Volyn during the period between wars. Zaporizhzhia Historical Review, 1(42), 82-85. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1139