Illegal migration in the Ukrainian sector of the Soviet-Polish border in the 20-30's XX century

  • S. L. Hymennyi
Keywords: charitable committees, refugees, illegal migration, Border Protection Corps (KOP), the Second Polish Republic, the Holodomor 1932–1933 years, state border of the USSR

Abstract

The phenomenon of illegal migration in the Ukrainian sector of the Soviet-Polish border in the 20–30's XX century has analyzed by me on the basis of archival documents and materials of the Western Ukrainian and emigre periodicals. I have analyzed the causes and characteristics of illegal migration between Poland and the USSR, which were carried out at various stages existence of the border on the basis of scientific achievements of domestic and foreign historians.

References

1. Мизак Н. За тебе свята Україно. Південне Надзбруччя у визвольних змаганнях ОУН-УПА / Нестор Мизак. – Чернівці: ―Буковина‖, 1998. – 447 с.
2. Снайдер Т. Криваві землі. Європа поміж Гітлером та Сталіним: монографія / Т. Снайдер. – Київ: Грані-Т, 2011. – 448 с.
3. Папуга Я. Західна Україна і Голодомор 1932–1933 років: Морально-політична і матеріальна допомога постраждалим / Я. Папуга. – Львів, 2008. – 248 с.
4. Кугутяк М. Голодомор 1933-го і Західна Україна (Трагедія Наддніпрянщини на тлі суспільних настроїв західноукраїнської громадськості 20–30-х років) / М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 1994. – 72с.
5. Ćwięk Henryk. Działalność Korpusu Ochrony Pogranicza w systemie bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej / Henryk Ćwięk // Almanach (Actual Issues in World Economics and Politics), [Електронний ресурс]. – 2010. – vol. 5. – issue 1. – pages 5 – 16. – Режим доступу: http://econpapers.repec.org
6. Бортник Л. В. Особливості співпраці Корпусу охорони прикордоння з органами державної влади Речі Посполитої на території Волинського воєводства у 1924–1939 рр. / Л. В. Бортник // Сторінки історії. – 2014. – Вип. 37. – С. 139–148.
7. Гуменний С. Проблема переходів радянсько-польського кордону на сторінках західноукраїнської та емігрантської преси 30-х рр. ХХ ст. / С. Гуменний // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – С. 109 – 112.
8. Васюта І. К. Політична історія Західної України (1918–1939) / І. К. Васюта. – Львів: Каменяр, 2006. – 335 с.
9. Соловей О. Прикордонні конфлікти на Волині у 20-ті рр. ХХ ст. / О. Соловей // Військово-науковий вісник Львівського ордена Червоної Зірки інституту Сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного Національного ун-ту ―Львівська політехніка‖. – Вип.11. – Львів, 2009. – С. 298–312.
10. Гуменний С. До питання про нелегальні міграції на українському відрізку радянсько-польського кордону у 20–30-х рр. ХХ ст. / С. Гуменний // Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі. – Одеса: ГО ―Причорноморський центр досліджень проблем суспільства‖, 2014. – С. 9–13.
11. Державний архів Тернопільської області (далі – ДАТО), ф. 281, оп. 1, спр. 23, 11 арк.
12. ДАТО, ф.281, оп. 1, спр. 23, 12 арк.
13. ДАТО, ф.281, оп. 1, спр. 23, 16 арк.
14. ДАТО, ф.281, оп. 1, спр. 23, 3 арк.
15. ДАТО, ф.281, оп. 1, спр.23, 22 арк.
16. ДАТО, ф.281, оп. 1, спр. 53, 1 арк.
17. Prochwicz J. Formacje Korpusu Ochrony Pogranicza w 1939 roku / J. Prochwicz. – Warszawa, 2003. – 457 s.
18. ДАТО, ф.281, оп 1, спр. 128, арк. 5.
19. ДАТО, ф.281, оп. 1, спр. 128, арк. 7
20. ДАТО, ф.281, оп 1, спр. 128, арк. 8-9
21. Протибольшевицький терор // Свобода. – 1930. – 26 квітня. – Число 96. – С. 1.
22. ДАТО, ф. 283, оп. 1, спр. 123, 20 арк.
23. ДАТО, ф.231, оп 1, спр 1887, арк 7, 11, 18 – 29.
24. Баран С. З нашої трагедії за Збручем / С. Баран // Діло. ‒ 1933. ‒ 21 травня. ‒ Число 128. – С. 1
25. ДАТО, ф. 231, оп.1, спр. 2113, 9 арк.
26. ДАТО, ф. 231, оп.1, спр. 2113, 19 арк.
27. Степовий О. Там, де Збруч річку переходили… (Скала) / О. Степовий // Свобода. – 1930. – 30 вересня. – Число 227. – С. 2.
28. Трагедія на радянській границі // Діло. – 1933. – 1 лютого. – Число 22.
29. ДАТО, ф. 231, оп.1, спр. 2113, 21 арк.
30. ДАТО, ф. 231, оп.1, спр. 2113, 24 арк.
31. Переплив кордон через Збруч // Вільне життя плюс. – 2013. – 18 вересня. - № 74 – 75
32. Радянська шпіонка перед львівським судом // Свобода. – 1930. – 30 вересня. – Число 227. – С. 1.
33. На радянсько-польському кордоні // Діло. – 1930. – 22 березня. – С. 3.
34. Анкета складання протоколів біженців із УССР. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://avr.org.ua/index.php/viewDoc/12409/
35. По другому боці рижської смуги. Лист з Волині // Діло. – 1930. – 29 березня. – С. 3.
36. ДАТО, ф. 231 оп 1, спр. 2113, арк. 23
37. Пограничники. Сборник (Жизнь замечат. людей. Серия биогр. Вып. 10(532). – М.: ―Молодая гвардия‖, 1977. – 384 с.
38. Документ із інформацією про життя в селі Скала. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://avr.org.ua/index.php/viewDoc/12411/
Published
2021-02-22
How to Cite
Hymennyi , S. L. (2021). Illegal migration in the Ukrainian sector of the Soviet-Polish border in the 20-30’s XX century. Zaporizhzhia Historical Review, 1(42), 72-77. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1137