The history of development of the hardware informatization of classical and economic institutions of higher education in Ukraine (the second half of XX – beginning of XXI century)

  • R. Ya. Rizhnyak
Keywords: periodization, telecommunications software, manufacturing, software, hardware, informatization, higher economic educational institution, classic university

Abstract

Abstract. The article explores the history of the manning of computer, telecommunications equipment and technical support of specific representatives of classical and higher economic education in Ukraine during the period of 1956-2010 years. There is clarified reasons for making and implementing decisions in such universities on independent development of automated control systems (or information systems) of own educational institution. The timelines of fixed periods of development of hardware of informatization in classic and economic institutions of higher education in certain historical period are clarified.

References

1. Хоменко Л.Г. Історія вітчизняної кібернетики та інформатики (етап накопичення наукової спадщини та досвіду інформатизації суспільства) [Текст]: автор. дис… д-ра іст. наук: 07.00.07 / Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України. – Київ, 2000. – 36 с.
2. Хоменко Л.Г. История отечественной кибернетики и информатики. Монография. / Л.Г. Хоменко – К.: Институт кибернетики им. В.М.Глушкова НАН Украины, 1998. – 455 с.
3. Сергієнко І.В. Становлення і розвиток досліджень з інформатики. / І.В. Сергієнко – К.: Наукова думка, 1998. – 204 с.
4. Малиновский Б.Н. История вычислительной техники в лицах. / Б.Н. Малиновский – К.: Фирма “Кит”, ПТОО А.С.К., 1995. – 384 с.
5. Технічна освіта на Кіровоградщині: історичний нарис / [Барабаш В.А., Бондаренко Г.С., Бондаренко Л.В. та ін.]; за ред. В.М.Орлика. – Кіровоград: “Імекс-ЛТД”, 2009. – 240 с.
6. Шевченко С.І. Історія Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (1964-1999 р.р.) / Сергій Шевченко. – Кіровоград: ВО “Акорд”, 2005. – 125 с.
7. Фізико-математичному факультету – вісімдесят: витоки, становлення, сьогодення, перспективи / [Авраменко О.В., Алєксєєва С.І., Ганжела І.П. та ін.]; за ред. Р.Я.Ріжняка. – Кіровоград: КОД, 2010. – 160 с.
8. Петрук В.І. Факультету кібернетики 40: нарис історії (1969-2009) / Володимир Петрук. – К.: 2009. – 672 с.
9. Історія інформаційно-обчислювального центру Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://icc.univ.kiev.ua/history/
10. Показники діяльності вищих навчальних закладів (III-IV рівень акредитації) / Розділ 7.15. Кількість навчальних дисплейних місць (1991-2011 р.р.). – Інформація МОН України.
11. Показники діяльності вищих навчальних закладів (III-IV рівень акредитації) / Розділ 7.20. Кількість навчальних дисплейних місць, підключених до мережі INTERNET (2007-2011 р.р.). – Інформація МОН України.
12. Показники діяльності вищих навчальних закладів (III-IV рівень акредитації) / Забезпеченість комп‟ютерними робочими місцями на 100 студентів денної форми навчання (1991-2011 р.р.). – Інформація МОН України.
13. Показники діяльності вищих навчальних закладів (III-IV рівень акредитації) / Забезпеченість комп‟ютерними робочими місцями, підключеними до мережі INTERNET, на 100 студентів денної форми навчання (2007-2011 р.р.). – Інформація МОН України.
14. Центр інформаційних технологій Львівського національного університету імені Івана Франка (історична довідка) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/itdl/history.html
15. Історія головного центру інформаційних систем Київського національного економічного університету [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://kneu.edu.ua/ua/University_en/control_center/main_center_infosystems/plus_info/histor_gcis/
16. Історія центру інформаційних технологій Одеського національного економічного університету [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://oneu.edu.ua/pages/dep/cit/history.php
Published
2021-02-22
How to Cite
Rizhnyak , R. Y. (2021). The history of development of the hardware informatization of classical and economic institutions of higher education in Ukraine (the second half of XX – beginning of XXI century). Zaporizhzhia Historical Review, 1(43), 357-361. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1119
Section
History of science and technology