. The history of monumental decoration of the hall of plenary sessions of the Supreme Court of Ukraine

  • N. I. Litovchenko
Keywords: history, art panels, design, artists, plenary hall, Suprime court of Ukraine

Abstract

The article reveals the story of Ukrainian Supreme court plenary hall art design by Ukrainian muralists. Huge work was performed to depict the process of preparing and implement actions aimed to perpetuate Ukrainian constitution history, impact and value or the art panels on the national -patriotic and esthetic education.

References

1. Попова Л.С. Художники-монументалисты Украины / Л.С. Попова // Советское монументальное искусство-73. – М., 1975. – С. 28– 40.
2. Велигоцька Н.І. Монументально-декоративне мистецтво в епоху НТР / Н.І.Велігоцька // Образотворче мистецтво. – 1981. – № 3. – С.12-14.
3. Велигоцкая Н.И. Традиции народного искусства в современном монументально-декоративном искусстве Украины (на примерах архитектурно-художественной практики 1960-1975 годов): Автореф. дис. канд. искусствоведения. M., 1977. – 24 с.
4. Cкляренко Г.Я. Монументально-декоративное искусство в общественных зданиях Украины 1970-х годов (к проблеме архитектурно-художественного ансамбля в городской среде). – К., 1984. – 211 с.
5. Королев Ю.П. От создания розписи – до формирования среды / Ю.П. Королев. – М.: Советский художник, 1975.
6. Королев Ю.П. Там само.
7. Устич Л. Кловський палац // Л. Устич, А. Шамраєва // Звід пам‟яток історії та культури України: Київ: Енциклопедичне видання. Кн. 1, ч. 1.: А-К. [Редкол. тому: Відп. ред. П. Тронько та ін. Упоряд.: В. Горбик, М. Кіпоренко, Л. Федорова]. – К.: Голов. ред. Зводу пам‟яток історії та культури при вид-ві “Українська енциклопедія” ім. М.П. Бажана, 1999. – С. 470.
8. Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki//Кловський_палац
9. Кияниця Микола. Українське бароко як явище світової культури: нотатки з конференції / Микола Кияниця // Образотворче мистецтво. − 1990. – № 4. – С. 30-31.
10. Карпов А.Ю. Ярослав Мудрый / А.Ю. Карпов. 3-е изд. – М.: Молодая гвардия, 2010. – 592 с.
11. Статути Великого князівства Литовського: у 3 т. (4 кн) / За ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. – Одеса, 2002–2004.
12. Чухліб Т. Пилип Орлик / Тарас Чухліб. - К.: [б.в.], 2008. – 64 с., іл. (Серія “Великі українці”).
13. Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба / Олександр Оглоблин. – Нью-йорк, 1960. 461 с.
14. Оглоблин О. Бендерська конституція 1710 року Ї Олександр Оглоблин // Вісник ООЧСУ. – Ч. 5 (139). – 1960. – С. 4-11.
15. Костомаров М.І. Богдан Хмельницький: Історична монографія / М.І. Костомаров. – Дніпропетровськ: Січ, 2004. – 843 с.
16. Україна і Росія в історичній ретроспективі: нариси в 3-х томах / Інститут історії України НАН України. – К.: Наукова думка, 2004. – Т. 1 / [Верстюк В. Ф., Горобець В. М., Толочко О. П.]. – Ч. 4. Українська автономія та російський централізм епохи становлення і розбудови імперії.
17. Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба // Там само.
18. Яворницький Д.І. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний / Д.І. Яворницький. – Дніпропетровськ: Січ, 1991. – 70 с.
19. Ковпаненко Н. Нарбут Георгій Іванович / Н. Ковпаненко // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України: Біографічний довідник. – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – Ч. 2. – С.76-83.
20. Лощиц Ю. Сковорода / Ю.М. Лощиц. – М.: Молодая гвардия, 1972. – 224 с.
21. Огієнко І. Тарас Шевченко/ Упоряд. М.С. Тимошик. – К.: “Наша наука і наша культура”, 2002. – 440 с.
22. Горак Р. Твого ім‟я не вимовлю ніколи. Повість-есе про Івана Франка / Роман Горак. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2008. – 224 с.
23. Дзюба І. “Та, що пильнувала ватри” / І.М. Дзюба. (До 50-ої річниці з дня смерті Лесі Українки). В кн. Л. Українка. “Бояриня”. Торонто, 1971. – С. 110-128.
24. Кілессо С.К. Києво-Печерська Лавра / С.К. Кілессо. – К.: Техніка, 2003. – 200 с.
25. Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Єрусалим
26. Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Йордан
27. Литовченко І.С. Бойчук і сучасність / І.С. Литовченко // Образотворче мистецтво. – 1994. – №2.
28. Скляренко Г.М. Монументалісти України / Г.М. Скляренко // Народна творчість та етнографія. – 1985.
Published
2021-02-22
How to Cite
Litovchenko , N. I. (2021). . The history of monumental decoration of the hall of plenary sessions of the Supreme Court of Ukraine. Zaporizhzhia Historical Review, 1(43), 317-323. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1110
Section
Historiography. Source Studies. Special historical disciplines