Silver Akçe of Crimean Khanate as a part of coin treasures of Podilia in XV centure – the first half of the seventeenth century

  • O. A. Bakalets
Keywords: B. Pretvych, the dynasty of Giray, Khan, al-Sultan, the Ottoman Empire, Crimean Khanate, Akçe, Haspres

Abstract

The article is examining the circulation of money in the territory of Podilia in XV – XVI century. It highlights the unexplored problem of staying silver coins of Crimean Khanate in Podilsk market in the late Middle Ages. The new findings of Tatar coins, that are owned by Vinnytsia regional historical museum, by Medzhybizh and Bar historic museums and by private collection, are used in studying.

References

1. Авторський опис скарбу О. А. Бакальця. – Бар, 2011. – 2 с.
2. Бакалець О. А. Барський районний історичний музей / О. А. Бакалець. – Вінниця, 2014. –46 с.
3. Бакалець О. А., Йолтуховський М. П, Меснянкін Є.Й., Нетупський Б. М. Бар – ключ до Східного Поділля. Історикокраєзнавчий нарис. – Мальборк (Республіка Польща), 2009. – 72 с.
4. Бакалець О. А. Актуальні проблеми української нумізматики, генеалогії та історичного краєзнавства / О. А. Бакалець. – Львів: Магнолія, 2015. – 232 с.
5. Бакалець О. А. Скарби монет ХV – ХVІІІ ст. з Меджибожа та його окраїн / О. А. Бакалець, О. І. Курок // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Зб. наук. праць: - К.: НАН України. Ін-т історії України, 2013. Число 22– 23. – С. 310–320.
6. Бойко-Гагарін А. С. Фальшиві монети у Кримському ханстві другої половини ХV–ХVІ ст. / А. С. Бойко-Гагарін // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Зб. наук. праць / Відп. ред. Г. Боряк. К. : НАНУ, Інститут історії України, 2011. – Число 18: Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки: Мат. Міжн. науково-практ. конф. – Кіровоград – Київ, 2011. – С.25–32.
7. Довідник з історії України (А–Я): Посіб. для серед. загальноосв. навч. закл. / За заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. – 2-ге вид. – К., Ґенеза, 2001. – С.368–369.
8. Енциклопедія історії України. – т. 3. – К.: Наукова думка, 2005. – С.376.
9. Зайончковський Ю. Джучидские серебрянные монеты, отчеканенные от имени хана Саид Ахмада / Ю. Зайончковський // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – Вип. 33. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – С.81–87.
10. Зварич В., Шуст Р. Нумізматика. Довідник. – Тернопіль-Львів: Тернопіль, 1998. – 464 с.
11. Карлов Е. История Крымського ханства в монетах / Е.Карлов // Нумізматика і фалеристика. – №3, 2003. – С.10–15.
12. Козубовський Г. А. Монетне карбування в Україні ХІV– ХVст. / Г.А. Козубовський // Вісник НБУ. – 1996. – № 1. – С. 76-83.
13. Курок О. І., Бакалець О. А.“Мемуари” барського старости Бернарда Претвича – важливе джерело вивчення історії оборони степового порубіжжя середини ХVІ ст. / О. І. Курок, О.А. Бакалець // Матеріали ІІІ Міжнародної науковопрактичної конференції “Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку”. – Бар-Київ: БРТ, 2014.– С. 221– 225.
14. Олещук А. Р. Феодосийский клад-рекордсмен / А. Р. Олещук //Музеї України. – № 5 (23), 2005. – С. 16–17.
15. Сіцінський Ю. Археографічна карта Подільської губернії. – М.,1901.
16. Фонди Барського районного історичного музею. – Н 6670–6705.
17. Фонди Вінницького обласного краєзнавчого музею. – Н 6790 –7922.
18. Фонди Вінницького обласного краєзнавчого музею. – Н 13033 – 13082.
19. Хромов Г. Г. Монетный двор второй четверти ХV века “Орда Базар” в Нижнеднепровском регионе /Г. Г. Хромов // Восточная нумизматика в Украине. Сборник публикаций. – К., 2004. – Ч. 1. Монеты Джучидов. – С. 34–58.
20. Хромова І. Г. Монетна справа на території Нижнього Подніпров„я у ХV ст. / І. Г. Хромова // Спеціальні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць / Відп. ред. Г. В. Боряк; упорядник В. Томазов. –К.: НАН України, Інститут історії України, 2011. - Число 19. – С.224– 230.
Published
2021-02-22
How to Cite
Bakalets , O. A. (2021). Silver Akçe of Crimean Khanate as a part of coin treasures of Podilia in XV centure – the first half of the seventeenth century. Zaporizhzhia Historical Review, 1(43), 306-313. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1108
Section
Historiography. Source Studies. Special historical disciplines