The formation of historiography first wave of Ukrainian emigration to Latin America

  • V. G. Kosmyna
Keywords: Argentina, Brazil, Ukrainian emigration, historiography

Abstract

The article examines the historiography of Ukrainian emigration of the late XIX - early XX century to Brazil and Argentina. The works of historians, written before 1991, when Ukraine gained independence, are analyzed. Researchers from the soviet Ukraine and Ukrainian Diaspora had different visions of the Ukrainian emigration, its causes, its content and the future. They in fact have studied “different” emigrations. The changes in the Ukraine, in Latin America, in science at the turn of the XX-XXI centuries opened up the possibility to combine the actions of historians.

References

1. Луман Н. Общество как социальная система / Н. Луман ; пер. с нем. А. Антоновского. – М. : Логос, 2004. – 232 с.
2. Ціпко С. Історія досліджень про українців Аргентини / С.Ціпко // Українознавство. – 2013. – № 1. – С. 203–206.
3. Погромський В. Проблема міграції з українських етнічних земель до Аргентини у вітчизняній історіографії / В.Погромський // Історичний архів. – 2011. – Вип. 7. – С. 76-80.
4. Гримич М. Заснування української спільноти в Аргентині: історіографічний аналіз / М.Гримич // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії. – Т. ХХІХ. – К., 2012. – С.41–68.
5. Карманський П. Тридцять літ / П.Карманський // Календар “Українського Хлібороба” на звичайний рік 1926. Уніон да Вікторія, 1925. – С. 104–122.
6. Франко І.Я. З приводу еміграції населення / Іван Якович Франко // Зібр. творів: В 50-ти т. – К.: Наукова думка, 1985. – Т. 44. – Кн. 2. – С. 350–365.
7. Франко І.Я. Привид еміграції / Іван Якович Франко // Зібр. творів: В 50-ти т. – К.: Наукова думка, 1985. – Т. 44. – Кн. 2. – С. 491–492.
8. Олещук М. Кілька слів о краю, Бразилією званім / М.Олещук. – Львів: [б.в.], 1896. – 27 с.
9. Карманський П. Між рідними в Південній Америці / П.Карманський. – Відень, Львів: [б.в.], 1923. – 210 с.
10. Гримич М. Бранзолія : подорожні записки / Марина Гримич. – К.: Дуліби, 2015. – 156 с.
11. Карманський П. Чому? Причинки до місіонарської діяльності василіян у Бразилії / П.Карманський. – Уніон да Вікторія, 1925. – 212 с.
12. Карманський П. Українська школа в Бразилії / П.Карманський. – Львів: [б.в.], 1932. – 24 с.
13. Українці в Місіонес // Україна. – 1931. – 1 січня.
14. Вапрович С. Аргентина: українська еміграція в ній / о. Степан Вапрович. – Львів: Видавнича спілка “Діло”, 1935. – 33 с.
15. Онацький Є. Українці в Південній Америці / Євген Онацький // Українці у Вільному Світі: Ювілейна книга Українського Народного Союзу, 1894–1954 / За редаг.: Л. Мишуга, А. Драган. – Jersey City, 1954. – С. 215–232.
16. Онацький Є. Аргентіна / Євген Онацький // Енциклопедія українознавства. Словникова частина. – Т. 1. – Париж–НьюЙорк, 1955. – С.56–57.
17. Гец М. Українська іміграція в Бразілії / Микола Гец // Українці у Вільному Світі: Ювілейна книга Українського Народного Союзу, 1894–1954 / За редаг.: Л. Мишуга, А. Драган. – Jersey City, 1954. – С.233–253.
18. Гец М. Бразілія / Микола Гец // Енциклопедія українознавства. Словникова частина. – Т. 1. – Париж–Нью-Йорк, 1955. – C.170–172.
19. Двісті свідків. Розповіді про Америку. – К.: Радянський письменник, 1953. – 256 с.
20. Губарчук П. Українці в Аргентині / Петро Губарчук // Жовтень. – Львів, 1956. – № 12. – С. 70–74.
21. Тельман І. Розвіяне марево / І.Тельман // Прапор. – 1956. – № 8. – с. 15–22.
22. Кравчук П. Українці в Латинській Америці / П.Кравчук // Всесвіт. – 1961. – № 7.
23. Коломиец И.Г. Социально-экономические отношения и общественное движение в Закарпатье во второй половине XIX столетия / И.Г.Коломиец. – Томск: Изд-во Томского университета, 1961. – Т.1. – 404 с.
24. Компанієць І.І. Становище і боротьба трудящих мас Галичини, Буковини та Закарпаття на початку XX ст. (1900–1919 рр.) / І.І.Компанієць. – К.: Видавництво АН УРСР, 1960. – 372 с.
25. Кравець М.М. Селянство Східної Галичини і Північної Буковини у другій половині XIX ст. / М.М.Кравець. – Львів: Вид-во Львівського університету, 1964. – 239 с.
26. Свєжинський П.В. Аграрні відносини на Західній Україні в кінці XIX - на початку XX ст. / П.В. Свєжинський . – Львів : Вид-во Львівського університету, 1966 . – 192 с.
27. Щербатюк И.Е. Социально-экономические причины эмиграции трудящихся масс из Галиции, ее формы и последствия (вторая половина XIX - начало XX ст.). Автореферат дисс. на соиск. ученой степени канд. экон. наук. – K., 1965. – 26 с.
28. Полторацький О.І. Брати далекі і рідні / О.І.Полторацький. – К.: [Б.в.], 1967. – 120 с.
29. Борис В.О. З історії української трудової еміграції з Галичини в Бразилію в 90-х роках ХІХ ст. / В.О. Борис // Український історичний журнал. – 1970. – № 8. – С.68–71.
30. Стрелко А.А. Первые иммигранты-украинцы на латиноамериканском континенте / А. А. Стрелко // Латинская Америка. – 1972. – № 4. – С. 87–93.
31. Стрілко А.А. Про громадське життя українських іммігрантів у Бразилії наприкінці ХІХ ст. / А. А. Стрілко // Український історичний журнал. – 1972. – № 10. – С. 103–109.
32. Стрілко А.А. З історії діяльності церковників серед українських іммігрантів у Латинській Америці наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / А. А. Стрілко // Український історичний журнал. – 1973. – № 7. – С. 105–110.
33. Стрілко A.A. Українська трудова еміграція в країнах Латинської Америки (кінець XIX – початок XX ст.). Дис. на здобуття наукового ступеня канд.істор.наук. – K.,1973. – 181 с.
34. Стрелко А.А. Славянское население в странах Латинской Америки. Исторический очерк / А. А. Стрелко. – К.: Наукова думка, 1980. – 144 с.
35. Burko V., p. A Imigração Ucraniana no Brasil . –2 ed. / p. Valdomiro Burko.– Curitiba, 1963. – 95 p.
36. Boruszenko O. A imigração ucraniana no Paraná / Oksana Boruszenko // Anais do IV Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História. Colonização e migração. – São Paulo: [FFCL]-USP, 1969. – P. 423–439.
37. Boruszenko O. Os ucranianos / Oksana Boruszenko. – Curitiba: Fundação Cultural de Curitiba. – 1981, abr. – 26 p.
38. Борушенко О. Українські поселення в Бразилії / О. Борушенко // Український самостійник. –1973. – Чис. 189. – С. 28–37.
39. Horbatiuk P. Imigração ucraniana no Paraná. A colônia ucraniana de Mallet: Núcleo de preservação e irradiação de padrões da cultura ucraniana: estudo de casos / Paulo Horbatiuk. – Porto União: UNIPORTO, 1989. – 322 p.– (Vale do Iguaçu).
40. Василик М.Українське поселення в Аргентині [Текст] / М. Василик; Вст. сл. від авт. – Мюнхен : [б. в.], 1982. – 147 с.
41. Данилишин М. Українці в Аргентині : монографія про суспільно-організаційне і релігійне життя української спільноти в Аргентині / М. Данилишин; Вст. ст. авт. – Буенос Айрес : [б. в.], 1979. – 392 с.
Published
2021-02-22
How to Cite
Kosmyna , V. G. (2021). The formation of historiography first wave of Ukrainian emigration to Latin America. Zaporizhzhia Historical Review, 1(43), 290-298. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1104
Section
Historiography. Source Studies. Special historical disciplines