Formation and activities of agricultural scientific committee of Ukraine: historiographical review

  • T. R. Grishchenko
Keywords: periodicals, historiography, history, agrarian science, agricultural research deed, Agricultural Scientific Committee of Ukraine

Abstract

The results of historiographical analysis of the formation and activities of Agricultural Scientific Committee of Ukraine are presented. Major historiographical stages are developed. The period 19181990 years is under review. It‟s revealed that all sources, listed in the scientific study, formed a large and diverse amount of documentary basis to revise the problem. Their complex usage enables to show the importance of the conceptual principles of the spiritual heritage of scientists in the context of agrarian science and agricultural research deed.

References

1. Вергунов В. А. Організаційний поступ сільськогосподарської дослідної справи в Україні (до 130-річчя створення Полтавського дослідного поля): наук. доп. / В. А. Вергунов ; НААН, ННСГБ. – К. : ФОП Корзун Д. Ю., 2014. – 28 с.
2. Наказ Міністерства земельних справ 1 листопада 1918 р. Ч. 162. – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), ф. 1061, оп. 1, спр. 32, арк. 202.
3. Яната О. А. Програма найближчої діяльності Ботанічної секції Відділу Міністерства земельних Справ / О. А. Яната // Вісник Народного Міністерства земельних справ. – 1918. – № 2. – С. 24–28.
4. Яната О. Коротке справоздання про діяльність Сільсько-Господарського Вченого Комітету України за 1919 р. / О. Яната // Труди Сільсько-Господарського Вченого Комітету України. – 1920. – Т. 1. – С. 3–16.
5. Яната О. А. Коротке справоздання про діяльність С.-Г. Наукового комітету України за 1919 р. / О. А. Яната. – К., 1920. – 16 с.
6. Яната О. А. Сільсько-Господарський Науковий Комітет України / О. А. Яната // Вісник Природознавства. – 1921. – Вип. 1. – С. 58–59.
7. Исследовательские работы в целях точного с.-х. районирования Украины // Сельско-хозяйственное Опытное Дело. – 1922. – № 1. – С. 85.
8. Яната О. А. До організації с.-г. наукової праці: [Про діяльність СГНКУ] / Олександр Алоїзович Яната // Вістник СільськоГосподарської Науки. – 1922. – Т. 1, вип. 2. – С. 49–52.
9. Яната О. А. Бюро С.-Г. Наукового Комітету при Наркомземі / Олександр Алоїзович Яната // Вістник СільськоГосподарської Науки. – 1922. – Т. 1, вип. 2. – С. 93.
10. До установ, зацікавлених у розвитку декоративного садівництва (Від Бюро садових рослин Ботанічної Секції С.-Г. Наукового Комітету) : [Про організацію школи вчених – садоводів] / О. Яната, О. Лоначевський-Петруняка, С. Постригань // Вістник Сільсько-Господарської Науки. – 1922. – Т. 1, вип. 2. – С. 75–76.
11. Яната О. А. Участь С.-Г. Наукового Комітету в ІІ Всеукраїнському Агрономічному з‟їзді / О. А. Яната // Вістник СільськоГосподарської Науки. – 1922. – Т. 1, вип. 3. – С. 107–110.
12. Яната О. А. Сільсько-Господарський науковий комітет України / О. А. Яната // Сільський Господар. – 1922. – ч. 3-4. – С. 56–59.
13. План та кошторис участі Сільськогосподарського Наукового Комітету України на Всесоюзній С.-Г. Виставці в серпні – жовтні 1923 р. в Москві / О. Яната, Х. Юрків, Л. Савченко // Вістник Сільсько-Господарської науки. – 1924. – Т. 3, вип. 3 – 4. – С. 40–55.
14. Пояснююча записка [до робочого плану й обрахунку участі Сільськогосподарського Наукового Комітету України на Всесоюзній С.-Г. Виставці по відділу сільськогосподарського народного побуту України ] / О. Яната // Вістник СільськоГосподарської Науки. – 1924. – Т. 3, вип. 3–4. – С. 71–72.
15. Робочий план і обрахунок участі Сільсько-Господарського Наукового Комітету України на Всесоюзній с.-г. виставці у Москві по відділу с.-г. побуту / О. Яната, Х. Юрків, Л. Савченко // Вістник Сільсько-Господарської Науки. – 1924. – Т. 3, вип. 3–4. – С. 70–71.
16. Пояснююча записка до наукового плану й обрахунку участі Сільськогосподарського Наукового Комітету України на Всесоюзній С.-Г. Виставці по відділу природи України / О. Яната, Х. Юрків, Л. Савченко // Вістник СільськоГосподарської Науки. – 1924. – Т. 3, вип. 3–4. – С. 66–69.
17. Робоча програма та обрахунок Сільсько-Господарського Наукового Комітету України по відділу природи України на Всесоюзній с.-г. Виставці у Москві в серпні – жовтня 1923 року/ О. Яната, Х. Юрків, Л. Савченко // Вістник СільськоГосподарської Науки. – 1924. – Т. 3, вип. 3– 4. – С. 59–66.
18. Юрків Х. Виставочний Комитет при С.-Г. Науковому Комитеті України / Х. Юрків // Вістник Сільсько-Господарської Науки. – 1923. – Ч. 12. – С. 5456.
19. Савченко Л. Виставочний Комитет при С.-Г. Науковому Комитеті / Л. Савченко // Вістник Сільсько-Господарської Науки. – 1923. – Ч. 34. – С. 137.
20. Савченко Л. Виставочний Комітет при С.-Г. Науковому Комітеті / Л. Савченко // Вістник Сільсько-Господарської Науки. – 1923. – Ч. 812. – С. 302–303.
21. Участие Украины и украинских опытных учреждений во Всесоюзной с.-х. выставке // Сельскохозяйственное Опытное Дело. – 1923. – № 4. – С. 202.
22. Діяльність Виставочного комітету при Сільсько-Господарському Науковому Комітеті України (16/ХІІ 1922 – 3/ХІ 1923 р.) // Вістник Сільсько-Господарської Науки. – 1924. – Ч. 3-4. – С. 34–40.
23. Офіційні повідомлення : Сільсько-Господарський Науковий Комітет України : Виставочний Комітет : Анкета № 1 для обслідування с.-г. наукових установ і наукової с.-г. діяльності на Україні / О. Яната, Л. Савченко // Вістник СільськоГосподарської Науки. – 1923. – Т. 2, вип. 34. – С. 156–157.
24. Положение об управлении и ведении сельскохозяйственным опытным делом в У.С.С.Р. // Сельскохозяйственное опытное дело. – 1923. – № 3. – С. 183.
25. Список установ Сільсько-Господарського Наукового Комитету з адресами їх та керівничим персоналом // Вістник Сільсько-Господарської Науки. – К., 1923. – Ч. 1–2. – С. 68–70.
26. Від Дирекції Селекційно-Насінньових Курсів у Києві при С.-Г. Науковому Комітеті : (До всіх Губ. Окрземуправлінь, с.-г. інститутів, технікумів і профшкіл, Губ. і Райсельсоюзів с.-г. досвідних та селекційних станцій та інших установ) / О. Яната, С. Потригань // Вістник Сільсько-Господарської Науки. – 1923. – Т. ІІ, вип. 1–2. – С. 318–319.
27. С. П. Селекційно-Насіннєві Курси в Києві / С. П. // Вістник Сільсько-Господарської Науки. – К., 1923. – Ч. 12. – С. 62–63.
28. Постригань С. Селекційно-насінньові курси в Київі / С. Постригань // Вістник Сільсько-Господарської Науки. – К., 1923. – Ч. 5–7. – С. 206–207.
29. Селекційно-насінньові курси НКЗС при СГНКУ // Вістник Сільсько-Господарської Науки. – К., 1923. – Ч. 8–12. – С. 304.
30. Яната О., Постригань С. Від дирекції Селекційно-насіннєвих курсів у Київі при С.-Г. Науковому Комітеті: До всіх Губ. і Окрземуправлінь, с.-г. Інститутів, технікумів і профшкіл, Губ. і Райсельсоюзів с.-г. досвідних та селекційних станцій та ін. установ // Вістник Сільсько-Господарської Науки. – К., 1923. – Ч. 8–12. – С. 318–319.
31. С. П. Селекційно-Насінньові Курси у Київі // Молодий Дослідник. – Х., 1924. – Ч. 1 (січеньлютий). – С. 32.
32. Яната О. А. Сільський-Господарський Науковий Комітет України / О. А. Яната // Література. Наука. Мистецтво : дод. до «Вістей ВУЦВК». – Х., 1923. – 14 жовт., № 2; 21 жовт., № 3; 28 жовт., № 4; 4 лист., № 5.
33. Дубняк К. Наукові установи // Вістник Сільсько-Господарської Науки. – 1924. – Т. ІІІ, вип. 3–4. – С. 73–74. – Рец. на ст. : О. А. Янати Сільський-Господарський Науковий Комітет України / О. А. Яната // Література. Наука. Мистецтво : дод. до «Вістей ВУЦВК». – Х., 1923. – 14 жовт., № 2; 21 жовт., № 3; 28 жовт., № 4; 4 лист., № 5.
34. Статут Сільсько-Господарського Наукового Комітету України // Вістник Сільсько-Господарської Науки. – 1924. – Т. ІІІ, № 1-4. – С. 77–84.
35. Короткий план діяльності Сільсько-Господарського Наукового Комітету України в 1924 році (Ухвалений Пленумом С.-Г. Н.К.У. 29 груд. 1923 р.) / І. Щоголів, О. Яната // Вістник Сільсько-Господарської Науки. – 1924. – Т. ІІІ, № 1–4. – С. 26–39.
36. Яната О. Коротке справоздання про діяльність Сільсько-Господарського Наукового Комітету України за 1923/1924 операційний рік / О. Яната, Я. Петренко // Вістник Сільсько-Господарської Науки. – 1924. – Ч. 7–9. – С. 1–31.
37. Кузьменко А. Планове вивчення культурної флори України / А. Кузьменко // Український Агроном. – 1925. – № 1-2 (листопад – грудень). – С. 50–52.
38. Яната О. Час заснувати Українську Академію Наук сільськогосподарських / О. Яната // Український агроном. – 1925. – № 1–2 (листопад – грудень). – С. 45–49.
39. Яната О. Сільсько-Господарський Науковий Комітет України й організація с.-г. науки / О. Яната // Бюлетень Організац. Комітету З‟їзду в справі дослідж. продукц. сил та нар. госп-ва України. – 1925. – № 10. – С. 16.
40. Рудин Д. К вопросу о применении авиа-фото съемок при землеустройстве // Вістник Народ. Комісаріяту Земел. Справ. – Х., 1926. – № 1 –2. – С. 20–27.
41. В колегії НКЗС // Вісник Народ. Комісаріяту Земел. Справ. – Х., 1926. – № 5–6 (березень). – С. 52.
42. Петренко Н. Утворення Науково-Консультаційної Ради / Н. Петренко // Вісник Сільсько-Господарської Науки та Досвідної Справи / Наркомземсправ. – Х., 1928. – Т. 5, № 2. – С. 135–137.
43. Паншин Б. Радянська Сільсько-Господарська Наука за десять років / Б. Паншин // Вісник Сільсько-Господарської Науки та Досвідної Справи / Наркомземсправ. – Х., 1928. – Т. 5, № 1. – С. 22-25.
44. Ветухов М. До характеристики расового складу с.-г. тварин на Україні й географічного поширення рас / М. Ветухов // Вісник Сільсько-Господарської Науки та Досвідної Справи / Наркомземсправ. – Х., 1928. – Т. 5, № 3. – С. 128–129.
45. Махов Г. Г. Нарис ґрунтів району тютюнництва України / Г. Г. Махов // Вісник Сільсько-Господарської Науки та Досвідної Справи / Наркомземсправ. – Х., 1928. – Т. 5, № 2. – С. 78.
46. Р. М. Сільсько-Господарський Науковий Комітет України // Енциклопедія українознавства : Словник. частина / Наук. товво ім. Т. Шеченка; Гол. ред. В. Кубійович. – Париж; Нью-Йорк : Молоде життя, 1976. – Т. 8. – С. 2837.
Published
2021-02-22
How to Cite
Grishchenko , T. R. (2021). Formation and activities of agricultural scientific committee of Ukraine: historiographical review. Zaporizhzhia Historical Review, 1(43), 280-284. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1102
Section
Historiography. Source Studies. Special historical disciplines