The main directions of the post-soviet studies of the history of freemasonry on the territory of Ukrainian provinces in the I quarter of the XIX century

  • O. Yu. Volkova
Keywords: scientists, Russian empire, historiography, decembrists, Masons, Secret organizations, Freemasonry

Abstract

The article highlights the history of Freemasonic organizations in the Russian Ukraine in the I quarter of the XIX century on the basis of studies of modern historians of the late XX - early XXI century. The author attempts to analyze the reasons for renewed interest in the history of Freemasonry in modern literature. Features of the origin, function and decline Freemasons organizations on the territory of Ukraine in the I quarter of the XIX century. The author tries to determine the causes of short-lived existence of the Masonic organizations and their subsequent partial conversion of the Decembrists.

References

1. Єфремов С. Масонство на Україні [Електронний ресурс] / Сергій Єфремов // Незалежний культурологічний часопис “Ї”. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ji.lviv.ua/n54texts/jefremov1.htm.
2. Багалій Д. І. Декабристи на Україні / Д. І. Багалій. – Харків: Держвидав України, 1926. – 55 с.
3. Слабченко М. Є. Матеріали до економічно-соціальної історії України XIX століття / М. Є. Слабченко. – Одеса: ДВУ, 1925. – 320 с.
4. Возняк М. Кирило-мефодіївське братство / Микола Возняк. – Львів: Друкарня Ставропігійського інституту, 1921. – 248 с.
5. Дорошенко Д. Нарис історії України / Дмитро Дорошенко. – Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1966. – 349 с.
6. Томенко М. Таємниця українського масонства / Микола Томенко. // Молодь України. – 1992. – № 93 – С. 2.
7. Гузар Л. Українські масони / Любомир Гузар. // Універсум. – 1994. – №1-2. – С. 35–36.
8. Зинухов А. Этюды о масонстве / А. Зинухов // Этюды о масонстве / А. Зинухов. – Харьков: Клио, 1994. – С. 143–155.
9. Крижановська О. О. Таємні організації: масонський рух в Україні // О.О. Крижановська. – К.: Наш час, 2010. – 200 с.
10. Ходоровський М. Масонство і Україна (за матеріалами діяльності вільних мулярів XVIII ст.): Історико-архівні нариси. – К., – 2004. – 139 с.
11. Крижанівська О. О. Історія масонства в Україні. Інформаційно-довідковий словник // О.О.Крижанівська – К., 1997. – 61 с.
12. Савченко В. Україна масонська // Віктор Савченко. – К.: Нора-друк, 2008. – 336 с.
13. Серков А. И. История русского масонства XIX века / Андрей Иванович Серков. – Санкт-Петербург: Издательство имени Н.И.Новикова, 2000. – 394 с.
14. Серков А. И. Русское масонство. 1731-2000. Энциклопедический словарь / Андрей Иванович Серков. – Москва: РОССПЭН, 2001. – 1224 с.
15. Каганович А. А. Масонство как источник возникновеня первых тайных дворянских организаций в Российской империи (первая половина XIX в.)) / А. А. Каганович // Смутное время. История и современность: Материалы Двадцатой Всероссийской заочной научной конференции / А. А. Каганович. – СПБ: Нестор, 2000. – С. 55–59.
16. Николаева Т. А. Философские искания русского масонства XIX века [Електронний ресурс] / Татьяна Алексеевна Николаева // Вестник МГТУ. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://vestnik.mstu.edu.ru/v13_2_n39/articles/26_nikola.pdf.
17. Минаков А. Ю. “Правое” масонство и русский консерватизм первой четверти XIX века [Електронний ресурс] / Аркадий Юрійович Минаков // Воро-неж. гос. ун-т. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/1656/1/Minakov%20A.Yu._Right.pdf.
18. Сахаров В. И. Концепция человека в философии русских масонов [Електронний ресурс] / Всеволод Иванович Сахаров // Дельфис. – 1997. – Режим доступу до ресурсу: http://www.delphis.ru/journal/article/kontseptsiya-cheloveka-v-filosofiirusskikh-masonov.
19. Крижановська О. О. Основні проблеми сучасного українського масонознавства / Оксана Олегівна Крижановська. // Проблеми історії України XIX - початку XX ст.. – 2004. – С. 257–269.
20. Хитровська Ю. В Масонство та православна церква в Україні наприкінці XVIII – в середині ХІХ ст. / Ю. В. Хитровська // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Науковий потенціал світу-2006”. – Дніпропетровськ, 2006. – Том 14. – С.18 – 22.
21. Платонов О. А. Масонский заговор в России / Олег Анатольевич Платонов. – Москва: Алгоритм, 2011. – 1344 с.
22. Халтурин Ю. Л. Отношение русских масонов 18 - 19 веков к православной церкви: опыт типологии [Електронний ресурс] / Юрий Леонидович Халтурин // Вестник РХГА. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: https://www.academia.edu/1468344/Attitude_of_Russian_Freemasons_to_Russian_Orthodox_Church
23. Римаренко І. Масонство в Україні / Ігор Римаренко. // Людина і світ. – 1997. – С. 52 – 55.
24. Бондаренко К. До питання про масонську змову в українській політиці [Електронний ресурс] / Кость Бондаренко // Незалежний культурологічний часопис “Ї”. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ji.lviv.ua/n54texts/bondarenko.htm.
25. Сенченко М. Декабристський путч / Микола Сенченко. // Вісник книжкової палати. – 1999. – №12. – С. 3–5.
26. Сахаров В. Калигулы последний час. Император Павел I и вольные каменщики [Електронний ресурс] / Всеволод Сахаров // Родина. – 1997. – Режим доступу до ресурсу: http://archvs.org/Paul.htm.
27. Брачев В. С. Масоны и дворцовый переворот 11 марта 1801 года. Возрождение масонства в первые годы царствования Александра I(1801-1810) / Виктор Степанович Брачев // Масоны и власть в России / Виктор Степанович Брачев. – Москва: Эксмо, 2003. – 640 с.
28. Захаров В. Ю. Основные этапы развития масонства в России, его соотношение с конституционализмом [Електронний ресурс] / В. Ю. Захаров // Информационный гуманитарный портал “Знание. Понимание. Умение”. – 2008. – Режим доступу до ресурсу: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2008/6/Zakharov_masonry/.
29. Дремлюга С. П. З історії суспільно-політичної думки України першої половини XIX ст. гурток князя М. Г. РепнінаВолконського / С. П. Дремлюга // Дніпропетровський історико-археографічний збірник / С. П. Дремлюга. – Дніпропетровськ: Видавництво “Промінь”, 1997. – С. 386 – 397.
30. Конта Р. М. Історіографія державотворчої ідеї в масонських ложах в Україні в першій чверті XIX століття / Р. М. Конта. – К: Поліграф, 2003. – 19 с.
31. Нагірний В. Ложа Об‟єднанних слов‟ян і декабристи / Володимир Нагірний // Декабристи в Україні: Дослідження й матеріали / Володимир Нагірний. – К, 2003. – Т.3. – С. 108–113.
Published
2021-02-22
How to Cite
Volkova , O. Y. (2021). The main directions of the post-soviet studies of the history of freemasonry on the territory of Ukrainian provinces in the I quarter of the XIX century. Zaporizhzhia Historical Review, 1(43), 251-256. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1092
Section
Historiography. Source Studies. Special historical disciplines