Activities of the burgomaster Leontiy Forostivskiy in the works of Ukrainian historians

  • V. A. Gedz
Keywords: the works of the Ukrainian historians, the activities, the Hitler‟s occupation, Kyiv, the burgomaster

Abstract

The works of the Ukrainian historians who have shown the activity of L.I. Forostivskiy as chairman of the Kyiv city council are analyzed. The object of analysis is the activity of Leontiy Ivanovich as chairman of the Kyiv city council. After comparing of the various sources tried to fill the lagoon in the biography of the mayor during Hitler‟s rule in the Kiev. Realized the historiographical review of the works about the activities of L.I. Forostivskiy in occupied capital.

References

1. Бабин Яр [електронний ресурс] // Режим доступу: 1000years.uazone.net/babyn_jar.htm
2. Салій І.М. Обличчя столиці в долях її керівників. – К.: Довіра, 2008. – 608 с.
3. Київ: війна, влада, суспільство. 1939 – 1945 рр. – К.: Темпора, 2014. – 864 с.
4. Машкевич С. Київський трамвай та його пасажири в умовах німецької окупації // Сторінки воєнної історії. – 2012. – Вип. 15. – С. 152 – 161.
5. Державний архів Київської області (ДАКО). – Ф. П-197. – Оп. 1. – Спр. 122. – 197 арк.
6. Малюженко Л. Київ за 1942 р. // Наше минуле. – 1993. – Ч. 1. – С. 151 – 182.
7. Форостівський Л. Під ворожими окупаціями. – Буенос-Айрес, 1952. – 79 с.
8. Липківський К. Три хрести на Лук‟янівському цвинтарі // День. – 2014. – 29 квітня.
9. Архів-музей Переходої Доби. Пофондовий путівник. – К., 2002. – 102 с.
10. Гирич І. Київський музей Переходової доби (1942) // Український історик. – 1998. – Вип. 1 – 4. – С. 191 – 196.
11. Салата О.О. Діяльність Музею-Архіву переходової доби як науково-дослідницького осередку окупованого Києва в період Другої світової війни // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди “Історія та географія”. – 2013. – Вип. 49. – С. 49 – 60.
12. Історія Національної академії наук України. 1941 – 1945: Документи і матеріали: У 2 ч. – Ч. 1. – К., 2007. – 808 с.
13. ДАКО. – Ф. Р-2412. – Оп. 1. – Спр. 2. – 257 арк.
14. Верба І. Олександр Оглоблин як директор Музею-архіву переходової доби м. Києва // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. – 1999. – Т. 1. – С. 83 – 86.
15. Полный список городских глав и градоначальников Киева, начиная с 1835 г. (дата учреждения должности городского головы) [електронний ресурс] // Режим доступу: everyday.in.ua/?p=5534
16. Грімстед Кеннеді П., Боряк Г. Доля українських культурних цінностей під час другої світової війни: винищення архівів, бібліотек, музеїв. – К., Львів: Червона Калина, 1991. – 120 с.
17. Верба І. Олександр Оглоблин. Життя і праця в Україні. – К., 1999. – 383 с.
18. Евстафьева Т. Футбольные матчи 1942 года команды “Старт” в оккупированном немцами Киеве и судьбы ее игроков // Бабин Яр: масове убивство і пам‟ять про нього: Матеріали міжнародної наукової конференції 24 – 25 жовтня 2011р. – К., 2012. – С. 32 – 82.
19. Нове Українське Слово. – 1942. – 6 червня.
20. Малаков Д. Пам‟яті киян, загиблих від бомб... своїх // День. – 2013. – 24 квітня.
21. Білокінь С. На еміґрації [електронний ресурс] // Режим доступу: s-bilokin.name/Terror/Bykivnja/Emigration.html
22. Кіпіані В. “Київ під ворожими окупаціями”. Спогади мера 1942 – 1943 рр. [електронний ресурс] // Режим доступу: istpravda.com.ua/reviews/2012/01/23/69765/
Published
2021-02-22
How to Cite
Gedz , V. A. (2021). Activities of the burgomaster Leontiy Forostivskiy in the works of Ukrainian historians. Zaporizhzhia Historical Review, 1(43), 237-241. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1089
Section
Historiography. Source Studies. Special historical disciplines