The formation of V.N. Zlatarsky‟s life and scientific outlook

  • V. M. Bezverkha
Keywords: W. Wasilewsk, historical science, scientific outlook, Bulgaria, V. Zlatarsky

Abstract

The article is devoted to the studying of the environment in which the life and scientific outlook Bulgarian historian of the late XIX - early XX century Vasile Nikolova Zlatarsky was formed. V.N. Zlatarsky proved himself not only in the field of history, but was an active public figure and a patriot of his country. In modern science the figure of Vasile Zlatarsky is one of the iconic. The author tries to find and generalize all the factors that influenced the formation Vasile Zlatarsky.

References

1. Bidlo J. Vasil Nikolov Zlatarski / J. Bidlo. – Praha, 1937. – 32 s.
2. Андреева М.А. Василий Николаевич Златарски // Slavia. – Rochnik XV. – Sesit 1. – Praha., 1937. – S. 135 – 138.
3. Златарска-Тодорова К. Баща ми Васил Златарски. – София, 1975. – 266 с.
4. Василева Н. Към въпроса за ролята на някои личности от великого Търново в българската история // Известия на Старозагорския исторически музей. – Т. IV. – Стара Загора, 2011. – С. 136 – 142.
5. Нуриева З.Н. национальное возрождение болгарского народа в конце XVIII – первой половине XIX века // Baki universitetinin xəbərləri. – № 3. – Baki, 2011. – С. 73 – 80.
6. Александър Златарски [електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zlataritza.wordpress.com/история/далечнотоминало/александър златарски/
7. Цанков Ц. Първият // Списание на Българското геологическо дружество. – Год. 55. – кн. 3. – София, 1994. – С. 1 – 8.
8. Николов Т. Ами Буе Георги Златарски – две звезди в зората на българската геология // Списание на Българското геологическо дружество. – Год. 65. – кн. 1-3. – София, 2004. – С. 5 – 18.
9. Цанков Ц. Първият // Списание на Българското геологическо дружество. – Год. 55. – кн. 3. – София, 1994. – С. 1 – 8.
10. Генерал Стефан Николов Златарски [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://starotarnovo.ucoz.com/blog/gen_stefan_zlatarski/2015-01-03-26
11. Златарски В. История на бьлгарската держава през средните векове. – Т.1. – София, 1918. – Режим доступу: http://www.promacedonia.org/vz1a/index.htm
12. Михайлов П. Кореспонденцията на професора Анастас Иширков до Васил Н. Златарски // География. – 2008. – № 2. – С. 38 – 42.
13. Андреева М.А. Василий Николаевич Златарски // Slavia. – Rochnik XV. – Sesit 1. – Praha., 1937. – S. 135 – 138.
14. Арсенова И. Ерата Златарски в Софийския університет // Homo sapiens. – 2008. – № 2. – С. 6 – 7.
15. Архимандрит Августин. Русский археологический институт в Константинополе. // Богословские труды. – 1986. – № 27. – С. 266 – 293.
16. Андреева М.А. Василий Николаевич Златарски // Slavia. – Rochnik XV. – Sesit 1. – Praha., 1937. – S. 135 – 138.
17. Сборник вь честь на В.Н. Златарски по случай 30-годишната му научна и професорска дейност. Приготвен от неговите ученици и почитатели. – София, 1925. – 537 с.
18. Дроснева Э. Тропинки историографии в Болгарии // Харківський історіографічний збірник. – 2014. – Вип. 13. – С. 60 – 73.
19. Михайлов П. Кореспонденцията на професора Анастас Иширков до Васил Н. Златарски // География. – 2008. – № 2. – С. 38 – 42.
20. Сборник вь честь на В.Н. Златарски по случай 30-годишната му научна и професорска дейност. Приготвен от неговите ученици и почитатели. – София, 1925. – 537 с.
21. 140 години от рождението на академика Васил Златарски. // Museum. – 2006. – № 5. – С. 36 – 37.
22. Златарский Василий Николаевич. – Режим доступу до статті: http://www.bogoslov.ru/persons/285692/index.html
23. 140 години от рождението на академика Васил Златарски // Museum. – 2006. – № 5. – С. 36 – 37.
Published
2021-02-22
How to Cite
Bezverkha , V. M. (2021). The formation of V.N. Zlatarsky‟s life and scientific outlook. Zaporizhzhia Historical Review, 1(43), 229-231. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1087
Section
Historiography. Source Studies. Special historical disciplines