M.V. Tarnovsky and his family

  • N. M. Tovstolyak
Keywords: I.M.Trach (Tarnovska), Tarnovsky‟ family, Kachanivka Estate, T. Shevchenko, genealogy, Intellectual history

Abstract

Intellectual history of 19th – the first part of 20th centuries is urgent issue of Ukrainian history, the purpose of the article is family of M.V.Tarnovsky – the author of Tarnovsky‟ genealogy and the first article about Kachanivka Estate, memoirs about Tarnovsky and T. Shevchenko. M.Tarnovsky‟ works and his social life are analyzed. The author told about has family, draw a conclusion to continue the research his life and works, including work in Kiev, and also has manuscripts and photographic works.

References

1. Тарновська І. Спогади з дитинства / І.Тарновська // Хроніка–2000. – 1997. – Вип. 19–20. – С.234–238.
2. Тарновський М. Качанівка. – Тарас Шевченко і Григорій Тарновський. – Тарас Шевченко і Василь Тарновський (старший). – Василь Тарновський (молодший). – Тарас Шевченко і Яків Тарновський. – Надія Тарновська (Кумася) і Тарас Шевченко. – Мої спогади про Григорія Честахівського / М. Тарновський. – Публікація І. М. Тарновської, передмова і вибір С. Папети // Хроніка–2000. – 1997. – Вип. 19–20. – С.88–233.
3. Трач І. Про Михайла Володимировича Тарновського / І. Трач // Скарбниця української культури: Збірник наукових праць. – Чернігів: ФОП Лозовий В. М., 2013. – Вип. 15. – С.119–121.
4. Товстоляк Н. Шевченко в долі дворян Тарновських (друга половина ХІХ – 30–ті роки ХХ ст.) / Н. Товстоляк // Збірник праць Всеукраїнської ХХХVII наукової шевченківської конференції. Черкаси, 22–24 квітня 2009 р. / Редкол.: Поліщук В.Т. (відп. ред.), Жулинський М. Г. та ін. – Черкаси: Вид–во Чабаненка Ю.А., 2009. – С.111–116.
5. Державний архів Полтавської області (ДАПО), ф. 998, оп.1, спр.1, арк. 1–12.
6. Павловский И. Ф. Полтавцы иерархи, государственные и общественные деятели и благотворители. Опыт краткого биографического словаря Полтавской губернии с половины ХVIII в. / И. Ф. Павловский. – Полтава: Т–во печатного дела, 1914. – 294 с.
7. Больботенко І. Збірка фотографій родини Тарновських у колекції Національного музею історії України. Діяльність В. В. Тарновського – молодшого у Києві / І.Больботенко, О.Терещук // Дворянські садиби як осередки культурно–мистецького та духовного життя ХІХ – початку ХХ століття: Матеріали міжнародної наукової конференції 6–7 вересня 2007 р. – Качанівка, 2007. – С.72–81.
8. Тарновський М. Качановка (Бывшее имение Тарновських, ныне Олив) / М. Тарновский // Столица и усадьба. – 1915. – № 40–41. – С.4–12.
9. Модзалевський В. Тарновські / В.Модзалевський // Хроніка–2000. – 1996. – Вип. 16. – С.175–190.
10. Модзалевський В. Л. Малоросійський родословник / В. Л. Модзалевський. – К.: 1996. – Т.5. – Вип. 1. – С. 29–54.
11. Вядро Г. У Качанівці, у колгоспному санаторії / Г. Вядро // Комуніст. – 1935. – 1 серпня.
Published
2021-02-22
How to Cite
Tovstolyak , N. M. (2021). M.V. Tarnovsky and his family. Zaporizhzhia Historical Review, 1(43), 147-151. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1071